Đại biểu Quốc hội kiến nghị quan tâm nhiều hơn tới đồng bào dân tộc thiểu số

Tại các phiên thảo luận ở hội trường, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV các Đại biểu Quốc hội kiến nghị quan tâm nhiều hơn tới đồng bào dân tộc thiểu số.
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ việc “thu đúng, thu đủ” trong giá dịch vụ khám chữa bệnh Tổng kết dự án thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số Thúc đẩy tài chính, hỗ trợ sinh kế cho hơn 11.000 phụ nữ dân tộc thiểu số

Đại biểu Hà Đức Minh (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai): Ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đại biểu Hà Đức Minh cho biết, những năm qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, ưu đãi tín dụng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn.

Sự quan tâm đó giúp giúp người dân từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng dần qua từng năm.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị quan tâm nhiều hơn tới đồng bào dân tộc thiểu số
Đại biểu Hà Đức Minh (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai)

Theo đại biểu Hà Đức Minh, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid 19 đã tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội của tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, đa phần các đối tượng các xã bị tác động bởi Quyết định số 861 đều là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đại biểu Hà Đức Minh đề nghị Quốc hội, Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện chính sách đã ban hành để bảo đảm an sinh xã hội và khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn các xã đã ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn do đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 861, đặc biệt là các xã có tỷ lệ của người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đến hết giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với việc phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Hà Đức Minh đề nghị Chính phủ giao vốn sự nghiệp cả giai đoạn để các địa phương chủ động. Đồng thời đề nghị Quốc hội nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế riêng đặc thù về việc bố trí vốn sự nghiệp thủ tục đầu tư, giải ngân, chuyển nguồn đối với chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng không thực hiện theo các quy định tương ứng của Luật Đầu tư công. Do đây là chương trình có ý nghĩa chính trị to lớn, cũng như có rất nhiều yếu tố về đặc thù với số lượng cơ quan chủ quản yêu cầu lồng ghép nguồn vốn, đối tượng và các địa bàn triển khai.

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn): Quan tâm đến vấn đề hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân khẳng định: Mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị quan tâm nhiều hơn tới đồng bào dân tộc thiểu số
Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn)

Tuy nhiên, có một thực tế mà trong khi người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang dần quen với việc tìm đến bác sĩ, đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị bệnh thì giờ cơ hội cho điều đó thật khó. Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế có ghi số người tham gia bảo hiểm y tế tại một số nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế giảm.

Nguyên nhân là do Quyết định 861 ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định 612 ngày 16/9/2021 Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 có khoảng 2,1 triệu người là vùng là đồng bào vùng dân tộc thiểu số giảm, không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm y tế trước đây được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm do thoát khỏi huyện nghèo, người đồng bào vùng dân tộc thiểu số thoát khỏi các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn khu vực 2, khu vực 3 giai đoạn 20212025.

Từ mong mỏi của cử tri, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân tiếp tục kiến nghị Chính phủ các giải pháp:

Một là, chỉ đạo thực hiện rà soát kỹ lưỡng, chính xác, có đánh giá chi tiết, cụ thể để thấy được người dân khu vực III, khu vực II giờ là khu vực I có cuộc sống đã thật sự hết nghèo, hết khó chưa? Nhà nước không cần hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế, người dân có thể tự đóng bảo hiểm y tế, tự chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho một lượt khám ngoại trú là 500.000 đồng; cho một lượt nội trú là 4 triệu đồng hay không?

Hai là, yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất chính sách hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được Thủ tướng kết luận tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022.

Đại biểu Hoàng Thị Đôi (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La): Đẩy nhanh tiến độ giải ngân 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia

Theo đại biểu Hoàng Thị Đôi, đồng bào cử tri và Nhân dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi rất vui mừng, rất kỳ vọng về 3 chương trình mục tiêu Quốc gia được ban hành. Tuy nhiên, hiện nay 3 chương trình mục tiêu quốc gia triển khai rất chậm. Tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển của 3 chương trình đến hết tháng 9/2022 ở mức rất thấp, chiếm 2,86%. Đến nay, vẫn còn thiếu nhiều văn bản của Bộ, ngành để hướng dẫn địa phương thực hiện.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị quan tâm nhiều hơn tới đồng bào dân tộc thiểu số
Đại biểu Hoàng Thị Đôi (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La)

Việc chậm ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn và chậm phân bổ vốn cho Chương trình đã tác động đến việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu hỗ trợ hộ nghèo, người yếu thế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, thực hiện Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, hầu hết các địa phương đều đánh giá việc thực hiện hai quyết định đã có tác động ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Trong đó, có một số chính sách có ảnh hưởng khó khăn, bất cập rất lớn như: hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo, chính sách thu hút, ưu đãi cán bộ công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, chính sách tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và nhiều chính sách khác.

Trước thực tế trên, đại biểu Hoàng Thị Đôi cho rằng, cần có lời giải thích rõ ràng, thỏa đáng hơn, rõ trách nhiệm hơn và có những giải pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn, lời động viên cụ thể đến đồng bào, cử tri về sự chậm trễ nêu trên và kịp thời chia sẻ sâu sắc với những khó khăn của đồng bào.

Đại biểu đề nghị đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành sớm ban hành đồng bộ các văn bản phân bổ vốn kịp thời, đầy đủ để triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu Quốc gia; nghiên cứu, tổ chức đánh giá và sớm có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập ở địa phương khi triển khai áp dụng thực hiện Quyết định số 861 và Quyết định 612.

Lê Na

Tin mới nhất

Lào Cai: Điện về bừng sáng bản xa

Lào Cai: Điện về bừng sáng bản xa

Mùa xuân năm nay dường như về sớm hơn, Tết năm nay chắc chắn sẽ vô cùng đáng nhớ với ngời Mông ở thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường, huyện biên giới Bát Xát, Lào Cai.
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022

Vượt qua những thách thức, kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm qua chuyển biến tích cực; công tác dân tộc cũng đạt được kết quả quan trọng...
Đắk Lắk: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Lắk: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện một số nội dung về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tín dụng chính sách xã hội: Đòn bẩy kinh tế giúp đồng bào thoát nghèo

Tín dụng chính sách xã hội: Đòn bẩy kinh tế giúp đồng bào thoát nghèo

Tín dụng chính sách xã hội được coi “điểm sáng” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện tại các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Cấp bách cung cấp dịch vụ viễn thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cấp bách cung cấp dịch vụ viễn thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hiện người dân tộc thiểu số không chỉ nghèo về vật chất mà còn nghèo về thông tin nên cần cấp bách cung cấp dịch vụ viễn thông tại những nơi này.

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin

Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay đang sinh sống ở 3/4 diện tích của cả nước và hoàn toàn sống ở vùng kinh tế - xã hội có điều kiện đặc biệt khó khăn.
Đắk Lắk tổng kết dự án “Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng”

Đắk Lắk tổng kết dự án “Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng”

Ngày 21/12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tổng kết Dự án “Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.
Cà Mau tăng cường kiến thức văn hóa dân tộc thiểu số cho cán bộ công chức

Cà Mau tăng cường kiến thức văn hóa dân tộc thiểu số cho cán bộ công chức

Gần 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và 4 trên địa bàn tỉnh đã được tập huấn, bổ sung kiến thức văn hóa dân tộc thiểu số.
Tăng cường vai trò của người dân trong công tác bảo vệ đường biên giới Việt Nam - Lào

Tăng cường vai trò của người dân trong công tác bảo vệ đường biên giới Việt Nam - Lào

Đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín ở các bản làng biên giới đã có nhiều đóng góp trong bảo vệ đường biên giới, cột mốc giữ gìn bình yên biên cương.
Hoà Bình: Trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Hoà Bình: Trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ tổ chức Lễ Phát động tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 tại Hà Nội.
Đắk Nông: Công tác dân tộc được triển khai có hiệu quả

Đắk Nông: Công tác dân tộc được triển khai có hiệu quả

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã triển khai hiệu quả công tác dân tộc năm 2022 thông qua việc phổ biến, quán triệt và thực hiện các chương trình, đề án, chính sách…
Chính thức thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột

Chính thức thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao.
Tỉnh Trà Vinh: Vượt khó, “dệt lưới” an sinh qua hệ thống bưu điện

Tỉnh Trà Vinh: Vượt khó, “dệt lưới” an sinh qua hệ thống bưu điện

Được coi là điểm tựa an sinh bền vững, bảo hiểm xã hội xã hội, bảo hiểm y tế đang đến gần hơn với người dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh dù còn nhiều khó khăn.
Đắk Nông: Thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Đắk Nông: Thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, góp phần phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
Trao Giải thưởng Lương Định Của cho 32 thanh niên nông thôn xuất sắc năm 2022

Trao Giải thưởng Lương Định Của cho 32 thanh niên nông thôn xuất sắc năm 2022

32 gương thanh niên nông thôn tiêu biểu với ý chí vươn lên làm giàu và đạt thành tích cao trong toàn quốc vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2022.
Bộ Thông tin và Truyền thông: Tinh thần sẽ phủ sóng triệt để các thôn, bản

Bộ Thông tin và Truyền thông: Tinh thần sẽ phủ sóng triệt để các thôn, bản

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, tinh thần là sẽ phủ sóng triệt để các thôn, bản, nhất là vùng miền núi, vùng đồng bào.
Hơn 104.200 lượt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ học tập

Hơn 104.200 lượt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ học tập

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 5 năm, đã có 104.219 lượt trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học tập.
Đắk Lắk: Bảo tồn giai điệu cồng chiêng của đồng bào Êđê, M’nông

Đắk Lắk: Bảo tồn giai điệu cồng chiêng của đồng bào Êđê, M’nông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk lên kế hoạch sưu tầm 7 bài chiêng truyền thống của đồng bào Êđê, M’nông tại các địa phương.
Gia Lai: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy sản xuất

Gia Lai: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy sản xuất

Các mô hình, dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thay đổi tư duy sản xuất người dân, đặc biệt đối với người đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai.
Tỉnh Quảng Ninh: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Quảng Ninh: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hàng loạt nghị quyết, chính sách phát triển khu vực miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc được tỉnh Quảng Ninh triển khai đã mang lại hiệu quả rõ nét.
Ban Dân tộc Đồng Nai tuyên dương 260 đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu

Ban Dân tộc Đồng Nai tuyên dương 260 đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu

260 đại biểu sẽ tham dự lễ Tuyên dương Người có uy tín, Nhân sĩ trí thức, Doanh nhân, Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Đồng Nai.
Hà Giang: Nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư

Hà Giang: Nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư

Ông Lương Văn Đoàn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về những giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa phương.
Đắk Nông: Phát triển đội ngũ CBCCVC người đồng bào dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Đắk Nông: Phát triển đội ngũ CBCCVC người đồng bào dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Tỉnh Đắk Nông triển khai đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người đồng bào dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.
Đắk Lắk: Bồi dưỡng tiếng dân tộc Ê Đê cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198

Đắk Lắk: Bồi dưỡng tiếng dân tộc Ê Đê cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198

Trong thời gian 3 tháng, 85 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) sẽ tham gia lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Ê đê.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động