Nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương

Từ những chính sách hỗ trợ, sự quan tâm kịp thời của địa phương đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày càng nâng cao.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc

Bình Dương có 30 dân tộc thiểu số với 8.203 hộ, gần 32.00 nhân khẩu. Hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số sống đan xen với người Kinh trên khắp địa bàn tỉnh. Trong đó, có 3 dân tộc sống tương đối tập trung: Người Chăm tại ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng; người Hoa sống tại TP. Thủ Dầu Một, TP. Thuận An, thị xã Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng và người Khmer ở xã An Bình, huyện Phú Giáo.

Nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương
Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày càng được chăm lo về đời sosongs vật vất và tinh thần

Thời gian qua, công tác dân tộc đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện thường xuyên và hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ổn định, kinh tế gia đình ngày càng phát triển.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Tầm Dương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương - cho biết: Trong nhiều năm qua, Bình Dương không còn xã nghèo, đặc biệt khó khăn nên không được hưởng các chương trình, dự án của Trung ương như: Chương trình 134, Chương trình 135… để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, căn cứ tình hình thực tế địa phương, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn như: Kế hoạch số 3761, kế hoạch số 5775, Kế hoạch số 1812… nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc sinh sống.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương cũng triển khai các chính sách khác như: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào nghèo, cấp báo không thu tiền cho người có uy tín, cán bộ nòng cốt, thực hiện chương trình nước sạch nông thôn... Cụ thể, về Y tế: Tỉnh Bình Dương đã cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 239 người dân tộc thiểu số nghèo (đạt 100%).

Đối với giáo dục, tỉnh cũng thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số. Kết quả, đã thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 221.526 lượt học sinh, sinh viên, trong đó có học sinh người dân tộc thiểu số với tổng kinh phí gần 198 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên vay vốn học tập. Tính đến tháng 6/2022, toàn tỉnh có 18 học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số vay với dư nợ đạt 517 triệu đồng.

Nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện tốt, góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức pháp luật của bà con

Còn về văn hóa, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, duy trì các lễ hội truyền thống như: Lễ hội Thiên hậu của cộng đồng người Hoa, lễ hội cầu mùa của người Sán Chỉ, lễ hội Mừng Bò sau khi kết thúc tháng chay Ramadan của người Chăm...

Về Chương trình nước sạch nông thôn: Tỉnh Bình Dương đã tăng cường công tác tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng nước sạch, đầu tư tuyến ống ở các cụm đồng bào xa khu dân cư… Kết quả đến nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Ngoài ra, hàng năm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện tốt, góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức pháp luật của bà con.

Nâng cao đời sống, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo ghi nhận, do hầu hết các dân tộc thiểu số của Bình Dương không sống tập trung mà sống đan xen với người Kinh nên tỉnh không triển khai các dự án riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số mà tổ chức lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của ngành, địa phương.

“Trong ba năm từ 2019-2021, căn cứ các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm. Qua đó lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số vào các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh” - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho hay.

Có thể nói thời gian qua, tỉnh Bình Dương dành nhiều nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông làm tiền đề phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ tính riêng trong 3 năm từ 2019-2021, UBND tỉnh đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế -xã hội với tổng số vốn gần 39,5 tỷ đồng.

Đến nay, nhiều tuyến đường huyện, xã đã được nâng cấp bê tông nhựa, nhất là qua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều xã đã hoàn thành nhựa hóa và bê tông hóa các tuyến đường liên ấp, liên xã với chất lượng và tiêu chuẩn cao. Kết quả, đến nay, 100% tuyến đường xã, đường từ trung tâm xã đến huyện, thị đều được nhựa hóa; 100% đường trục ấp và đường liên ấp được nhựa hóa, bê tông hoặc cứng hóa; 100% đường ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa.

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Bình Dương khởi động từ năm 2011 đã thu được những kết quả khả quan về cơ sở hạ tầng ở nông thôn, đã góp phần đáng kể nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn (trong đó có đồng bào đồng bòa dân tộc thiểu số) và giảm khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Theo đó, toàn tỉnh Bình Dương có 99,99% hộ dân sử dụng điện; 100% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% khu phố, ấp được phục vụ bưu chính, viễn thông và Internet; 100% hộ dân tộc thiểu số được xem truyền hình.

Nhằm nâng cao đời sống, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các sở ngành chức năng, cũng như các địa phương đã chú trọng tập huấn khuyến nông, khuyên công, qua đó giúp bà con trang bị kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đặc biệt, đối với hộ đồng bào khó khăn, tỉnh thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ các điều kiện trực tiếp sản xuất kinh doanh cho đồng bào.

Nhờ những chính sách dân tộc thiết thực đó, đến nay đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Dương được nâng lên rõ rệt, tăng dần tỷ lệ hộ khá, giàu và giảm dần hộ nghèo. Hiện nay, tỉnh Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương. Theo ông Kim Tiên - đồng bào dân tộc Khmer (ở tấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo) nhờ các chinh sách của Đảng, Nhà nước cấp đất, hỗ trợ giống, phân bón trồng điều, cao su nên đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, con cái được ăn học đàng hoàng, đời sống ngày càng khá hơn.

Ông Võ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, với những chính sách dân tộc chung của tỉnh, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã luôn được quan tâm hỗ trợ, do vậy đời sống của đồng bào đã có những thay đổi rõ rệt, nhiều cán bộ là người dân tộc giữ vị trí quan trọng tại địa phương. Đặc biệt, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay trên địa bàn xã tương đối ổn định, nhiều hộ khá giàu, mua sắm phương tiện hiện đại trong gia đình.

Nhờ việc thực hiện đồng bộ các chính sách dân tộc, đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày được cải thiện và nâng cao. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội địa phương ngày càng toàn diện, bền vững.

Minh Khuê

Tin mới nhất

Tươi mới sức xuân Bảo Thắng

Tươi mới sức xuân Bảo Thắng

Mùa xuân mới đã về. Không khí xuân tươi vui len lỏi gõ cửa mọi nhà, hiện hữu trên từng đường quê, ngõ xóm.
Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai: Xuân biên giới ấm tình dân, nghĩa Đảng

Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai: Xuân biên giới ấm tình dân, nghĩa Đảng

Phát huy mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu xây dựng huyện biên giới Đức Cơ thành vùng kinh tế động lực phía Tây tỉnh Gia Lai.
Đà Nẵng: Người Cơ Tu cuối cùng giữ vị cay nồng của nếp

Đà Nẵng: Người Cơ Tu cuối cùng giữ vị cay nồng của nếp

Thức quà cay nồng của đồng bào Cơ Tu tại Đà Nẵng tưởng đã bị đứt đoạn sau những thăng trầm của cuộc sống, tuy nhiên vẫn còn đó một người “giữ lửa”…
Cải thiện môi trường sống cho đồng bào dân tộc thiểu số Thái Nguyên, Kiên Giang

Cải thiện môi trường sống cho đồng bào dân tộc thiểu số Thái Nguyên, Kiên Giang

Xây dựng nhà ở an toàn - là hoạt động được thực hiện cho cộng dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên, người dân bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu tại Kiên Giang.
Ara Tay Coffee của dân tộc Thái khẳng định thương hiệu

Ara Tay Coffee của dân tộc Thái khẳng định thương hiệu

Chỉ trong thời gian ngắn được thành lập, Hợp tác xã Ara Tay Coffee xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La của bà con dân tộc Thái đã khẳng định thương hiệu.

Tin cùng chuyên mục

Phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản 2 nước Việt Nam – Lào

Phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản 2 nước Việt Nam – Lào

Các trưởng bản của hai nước Việt Nam - Lào sẽ tăng cường trao đổi, vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, xây dựng những điểm sáng nơi biên cương.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Longform | Tự hào kỳ tích công nghiệp Việt Nam: Từ 0 đến có!

Longform | Tự hào kỳ tích công nghiệp Việt Nam: Từ 0 đến có!

Ngành công nghiệp Việt Nam đã chuyển mình từ 0 đến có, và ngày càng đóng góp quan trọng cho nền kinh tế - xã hội của đất nước.
Đưa sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lên tầm cao mới

Đưa sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lên tầm cao mới

Thời gian qua, ngành Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp để đưa hàng hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng vào các kênh phân phối.
Huyện Bắc Hà nâng cao thu nhập cho nông dân từ phát triển cây rau trái vụ, rau hữu cơ

Huyện Bắc Hà nâng cao thu nhập cho nông dân từ phát triển cây rau trái vụ, rau hữu cơ

Huyện vùng cao Bắc Hà đã và đang tập trung trồng, mở rộng diện tích rau trái vụ, rau hữu cơ, với nhiều loại rau đặc sản gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Người Chơ Ro ở Đồng Nai phát triển kinh tế nhờ trồng rừng bền vững

Người Chơ Ro ở Đồng Nai phát triển kinh tế nhờ trồng rừng bền vững

Để phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo, người Chơ Ro ở Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã tham gia trồng rừng bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen: Đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen: Đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen khẳng định quyết tâm củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp.
Khơi thông tiềm năng xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu cho khu vực Tây Bắc

Khơi thông tiềm năng xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu cho khu vực Tây Bắc

Với nhiều tiềm năng, việc gỡ vướng cho hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu sẽ thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa các tỉnh trong khu vực và nước ngoài.
Quan hệ kinh tế thương mại góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

Quan hệ kinh tế thương mại góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

Những năm gần đây, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam - Campuchia phát triển tích cực, đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Đòn bẩy để đặc sản miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo vươn xa

Đòn bẩy để đặc sản miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo vươn xa

Việc chế biến sâu giúp gia tăng giá trị đặc sản vùng miền,còn thương mại điện tử là “đường đi” ngắn nhất để sản phẩm miền núi, vùng sâu vùng xa vươn ra thế giới
Xây dựng nông thôn mới ở Sơn La: Đổi thay đời sống vùng đồng bào dân tộc

Xây dựng nông thôn mới ở Sơn La: Đổi thay đời sống vùng đồng bào dân tộc

Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Sơn La đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Nhờ đó,đời sống nhân dân có nhiều thay đổi
Hà Giang: Nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số từ trà Shan Tuyết cổ thụ

Hà Giang: Nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số từ trà Shan Tuyết cổ thụ

Phát triển trà Shan Tuyết gắn với việc cải thiện cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những giải pháp quan trọng tại vùng cao biên giới Hà Giang.
Loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm táo mèo của đồng bào dân tộc Điện Biên

Loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm táo mèo của đồng bào dân tộc Điện Biên

Dù mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con đồng bào dân tộc Tuần Giáo, Điện Biên, song việc tìm đầu ra cho sản phẩm táo mèo nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn.
Phát triển thương mại miền núi: Tỉnh Điện Biên mong muốn doanh nghiệp hỗ trợ người dân tổ chức sản xuất

Phát triển thương mại miền núi: Tỉnh Điện Biên mong muốn doanh nghiệp hỗ trợ người dân tổ chức sản xuất

Tỉnh Điện Biên mong muốn các doanh nghiệp, nhà sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, đưa các nông sản của địa phương vươn xa.
Kết nối nông, thủy sản tỉnh Bến Tre vào thị trường Hồi giáo

Kết nối nông, thủy sản tỉnh Bến Tre vào thị trường Hồi giáo

Doanh nghiệp của Việt Nam cần tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương vào thị trường Hồi giáo.
Hà Giang: Khoa học công nghệ - “chìa khoá” mở lối cho nông nghiệp bền vững

Hà Giang: Khoa học công nghệ - “chìa khoá” mở lối cho nông nghiệp bền vững

Nhờ xác định đúng vai trò “xương sống” của khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; tỉnh Hà Giang đã và đang nâng tầm giá trị nhiều nông sản đặc trưng.
Longform | Doanh nghiệp, doanh nhân Việt: Hành trình lan toả tâm thế Việt

Longform | Doanh nghiệp, doanh nhân Việt: Hành trình lan toả tâm thế Việt

Với ý chí quật cường, lòng tự tôn dân tộc, doanh nhân Việt Nam dù ở bất kỳ giai đoạn nào cũng đều thể hiện trách nhiệm và tình yêu với đất nước.
Thực hiện chuyển đổi số trong công tác dân tộc

Thực hiện chuyển đổi số trong công tác dân tộc

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10/2022), chiều 10/10, Ủy ban Dân tộc tổ chức sự kiện với chủ đề “Chuyển đổi số trong công tác dân tộc”.
Chung tay hỗ trợ tỉnh miền núi Yên Bái đạt mục tiêu xuất khẩu

Chung tay hỗ trợ tỉnh miền núi Yên Bái đạt mục tiêu xuất khẩu

Trong chiến lược xuất khẩu của tỉnh đến năm 2030, Yên Bái đặt mục tiêu tham vọng với kim ngạch đạt 1,2 tỷ USD.
Trà Vinh nỗ lực đưa điện đến vùng đồng bào dân tộc Khmer

Trà Vinh nỗ lực đưa điện đến vùng đồng bào dân tộc Khmer

Những năm qua, ngành điện đã có nhiều nỗ lực để đưa điện lưới quốc gia về phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Trà Vinh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động