Xin chờ trong giây lát...

Phát huy vai trò nội lực của kinh tế nông thôn miền núi qua chương trình OCOP

Với định hướng phát triển kinh tế nông thông theo hướng nội lực và gia tăng giá trị góp phần hoàn thành mục tiêu nông thôn mới, Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là chương trình OCOP).

Mobile VerionPhiên bản di động