Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030: Đề xuất cơ chế điều phối

Vẫn đang có những bất cập trong phối hợp của các bên liên quan trong tham gia công cuộc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Kỳ vọng sức vươn mạnh mẽ Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tránh chính sách tốt nhưng khâu thực hiện chậm, không đồng bộ

Ngày 1/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự phối hợp thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030".

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - nhận định, phát triển vùng dân tộc thiểu số luôn là chính sách ưu tiên của Đảng, Chính phủ Việt Nam. Thời gian qua, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số Việt Nam đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng tài trợ quốc tế. Với những hỗ trợ đó, kinh tế xã hội của khu vực này đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là vùng nghèo nhất của cả nước. Một trong những tồn tại theo báo cáo của Chính phủ đó là các nguồn vốn đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số còn tản mạn, nhỏ lẻ, phân tán, các nguồn chưa thực sự gắn kết tạo cộng hưởng, lan tỏa.

Với mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước, giải quyết một cách cơ bản các tồn tại, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Đề án Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030. Một trong những nội dung quan trọng của Đề án tổng thể là rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Để hỗ trợ Ủy ban Dân tộc - cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề dân tộc thiểu số thực hiện Đề án tổng thể, Ngân hàng Phát triển châu Á đã tài trợ 2 triệu USD không hoàn lại cho Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực thể chế cho thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030” (gọi tắt là Dự án TA6776).

Tại hội thảo, phía ADB, Ủy ban Dân tộc và các bên liên quan đã cùng nhau chia sẻ thông tin về đánh giá ban đầu cơ chế phối hợp thực hiện đối với đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo TS. Phạm Thái Hưng - Nhóm tư vấn Dự án TA6776, các Nhóm công tác về đồng bào dân tộc thiểu số (gọi tắt là EMWG) là cơ chế hợp tác không chính thức của các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ có quan tâm đến mảng dân tộc thiểu số. Hiện chưa có cơ chế điều phối chính thức giữa Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Chiếm 14,6% dân số cả nước nhưng các dân tộc thiểu số chiếm đến 86% tổng số hộ nghèo. Mặt khác hộ nghèo dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và các rủi ro khác. Hiện, việc viện trợ phát triển cho giảm nghèo dân tộc thiểu số giảm về mức rất thấp. Đồng thời, viện trợ phát triển không tập trung cho giảm nghèo dân tộc thiểu số mà hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế. Mặt khác, hầu hết các đối tượng phát triển không còn đưa giảm nghèo dân tộc thiểu số trong chiến lược.

Trong bối cảnh vốn vay ưu đãi đầu tư cơ sở hạ tầng tăng cường kết nối, thích ứng biến đổi khí hậu, đầu tư của khu vực tư nhân vào nông nghiệp, vùng dân tộc thiểu số tăng vùng với những nỗ lực của Chính phủ dành nguồn lực đầu tư công cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

“Bối cảnh mới kèm theo cả cơ hội và thách thức đòi hỏi cần có cơ chế điều phối giữa các bên liên quan để thúc đẩy hợp tác và sử dụng hiệu quả nguồn lực để giải quyết tình trạng nghèo cho cộng đồng dân tộc thiểu số”, ông Phạm Thái Hưng nhấn mạnh.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cũng cho rằng, hiện đang có những bất cập trong phối hợp tất cả các bên liên quan trong tham gia công cuộc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ quan của Chính phủ Việt Nam phối hợp với nhau thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định pháp luật của Nhà nước, trong khi đó, các đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ phối hợp thông qua các EMWG phi chính thức của họ.

Hiện có một số đối thoại hỗ trợ kỹ thuật quy mô nhỏ cho các chương trình liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Một số đối tác phát triển phối hợp với cơ quan của Chính phủ Việt Nam trong chuẩn bị và triển khai dự án của họ. Nhưng về tổng thể, những hoạt động đó thường tiếp cận theo các cục bộ, khiến sự phối hợp trở lên manh mún.

Đề xuất về cơ chế điều phối giữa Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ quốc tế, tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân vì sự phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, ông Stewart Pittaway - Nhóm tư vấn Dự án TA6776 - khuyến nghị, Ủy ban Dân tộc chủ trì xây dựng cơ chế phối hợp với đặc trưng là một loạt các cuộc họp với các bên liên quan với sự tham gia của các đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan Chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân. Cuộc họp đầu tiên của các bên liên quan sẽ được tổ chức vào đầu quý IV/2022…. Dự án TA6776 sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực để Ủy ban Dân tộc triển khai và quản lý cơ chế phối hợp theo hướng bền vững…

Cũng theo ông Stewart Pittaway, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua thúc đẩy thực hiện Đề án Tổng thể bằng cách mời tất cả các bên liên quan tham gia vào Cơ chế Điều phối do Chính phủ Việt Nam dẫn dắt thông qua đầu mối là Ủy ban Dân tộc. Bên cạnh đó, cần có sự đối thoại ở phạm vi rộng giữa các bên. Rà soát các kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Đề án Tổng thể và các chính sách liên quan. Thông qua chính quyền địa phương để xác định các cơ hội hợp tác, các hành động phối hợp, hành động chung. Chia sẻ cách làm tốt, bài học kinh nghiệm, nhân rộng và thể chế hóa....

Trong khung khổ Dự án TA6776, tư vấn ADB sẽ phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện 3 nội dung chính gồm: Cơ chế chính sách đối với dân tộc thiểu số; tăng cường năng lực huy động quản lý sử dụng vốn ODA/vốn vay ưu đãi; giám sát chương trình/dự án và nội dung rà soát, nghiên cứu cơ chế chính sách đã được triển khai thực hiện.
Nguyễn Hạnh

Tin mới nhất

Cà Mau: Đưa chủ trương, chính sách pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số

Cà Mau: Đưa chủ trương, chính sách pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số

Cà Mau hiện có 32 dân tộc thiểu số, với trên 48 ngàn người. Nhờ tuyên truyền nâng cao nên nhận thức về pháp luật của bà con không ngừng được nâng lên.
Quảng Ninh chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật thông tin cho vùng đồng bào dân tộc

Quảng Ninh chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật thông tin cho vùng đồng bào dân tộc

Tỉnh Quảng Ninh đã và đang dành nhiều nguồn lực để phát triển hệ thống thông tin, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội.
Tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn mới

Tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn mới

Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao đời sống.
Bạc Liêu thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo

Bạc Liêu thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo

Nhờ thực hiện kịp thời, đầy đủ những chính sách của Đảng và Nhà nước, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer tại Bạc Liêu ngày càng được nâng cao.
Sản xuất liên kết theo chuỗi thay đổi tư duy canh tác nhỏ lẻ của đồng bào: Nhìn từ tỉnh Bắc Kạn

Sản xuất liên kết theo chuỗi thay đổi tư duy canh tác nhỏ lẻ của đồng bào: Nhìn từ tỉnh Bắc Kạn

Nhờ hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, 3 năm nay, tỉnh Bắc Kạn đã hình thành các vùng sản xuất lớn, thay đổi tư duy canh tác nhỏ lẻ.

Tin cùng chuyên mục

Sơn La: Phát triển chuỗi liên kết cho đồng bào dân tộc

Sơn La: Phát triển chuỗi liên kết cho đồng bào dân tộc

Việc phát triển chuỗi liên kết giá trị đã giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La có đầu ra nông sản ổn định, thu nhập bền vững.
Thành phố Buôn Ma Thuột: Vì sao cần cơ chế, chính sách đặc thù?

Thành phố Buôn Ma Thuột: Vì sao cần cơ chế, chính sách đặc thù?

Ngày 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù với thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3 chương trình mục tiêu quốc gia: Sẽ giám sát nguồn vốn triển khai

3 chương trình mục tiêu quốc gia: Sẽ giám sát nguồn vốn triển khai

Qua hoạt động giám sát, Quốc hội xem xét, đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đối với các chương trình mục tiêu quốc gia.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Dân tộc

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Dân tộc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Dân tộc.
Đắk Nông: Phấn đấu nâng cao mức sống đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Nông: Phấn đấu nâng cao mức sống đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 1437/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thanh Hóa: Nỗ lực phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số

Thanh Hóa: Nỗ lực phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số

Thanh Hóa nỗ lực phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đến năm 2025 giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi.
Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Ngoài hỗ trợ 30% mức đóng của nhà nước, năm học 2022-2023, nhiều tỉnh, thành phố còn có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.
Đồng bào dân tộc vùng cao Đồng Văn: Giảm nghèo bền vững nhờ vận dụng kiến thức bản địa vào đời sống, sản xuất

Đồng bào dân tộc vùng cao Đồng Văn: Giảm nghèo bền vững nhờ vận dụng kiến thức bản địa vào đời sống, sản xuất

Để xóa đói, giảm nghèo bền vững, đồng bào các dân tộc huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã vận dụng kiến thức bản địa vào sản xuất và đời sống.
Lạng Sơn nỗ lực trên hành trình giảm nghèo bền vững

Lạng Sơn nỗ lực trên hành trình giảm nghèo bền vững

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững.
Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác số hóa các Di sản văn hóa

Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác số hóa các Di sản văn hóa

Tỉnh Đắk Lắk triển khai chương trình số hóa di sản văn hóa nhằm bảo tồn và thúc đẩy phát triển du lịch.
22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh sẽ được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 – 2025 theo Quyết định số 880/QĐ-TTg vừa phê duyệt.
Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo

Ngày 21/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo cho phóng viên, biên tập viên tại Hà Nội.
Hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư vào khu vực miền núi

Hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư vào khu vực miền núi

Các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động và sử dụng lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi sẽ được hỗ trợ.
Hộ nghèo dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề

Theo Thông tư 02/2022/TT-UBDT, kể từ ngày 15/8/2022, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề.
Đắk Lắk: Phát triển toàn diện, bền vững đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Lắk: Phát triển toàn diện, bền vững đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Đắk Lắk đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chiến lược công tác dân tộc về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội: Cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội: Cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thu hẹp khoảng cách cả về kinh tế và mức sống, Hà Nội cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển đồng bộ, toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đẩy nhanh các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đẩy nhanh các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Để vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát huy nội lực, vươn lên phát triển, cần đảm bảo thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc.
Đắk Nông: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Nông: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Nhờ áp dụng tốt những chương trình, chính sách, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Nông những năm qua không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Cần thực hiện quyết liệt công tác dân tộc trong tình hình mới tại khu vực Tây Nguyên

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Cần thực hiện quyết liệt công tác dân tộc trong tình hình mới tại khu vực Tây Nguyên

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã có một số chỉ đạo về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục phát triển vùng Tây Nguyên.
Đắk Lắk: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ thông tin

Đắk Lắk: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ thông tin

Sáng 30/6, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động