Ứng cử viên đại biểu Quốc hội: Mang tâm tư của đồng bào các dân tộc thiểu số gửi tới Quốc hội

Ngày mai (23/5) sẽ là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong chương trình hành động để vận động tranh cử thời gian qua, nhiều ứng cử viên đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số (DTTS) đã thể hiện tâm huyết, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc với mong muốn gửi gắm tới Quốc hội.

Ứng cử viên Nguyễn Việt Hà: Thúc đẩy công tác giảm nghèo, nâng cao quyền bình đẳng giới

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội: Mang tâm tư của đồng bào các dân tộc thiểu số gửi tới Quốc hội
Ứng cử viên Nguyễn Việt Hà, dân tộc Tày, sinh năm 1985, tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Bà Nguyễn Việt Hà hiện là Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

Được sinh ra và lớn lên tại quê hương Tuyên Quang, nơi giàu truyền thống cách mạng, nếu được bầu là ĐBQH khóa XV, tôi sẽ vận dụng các kinh nghiệm làm việc và kiến thức được đào tạo để cùng Đoàn ĐBQH của tỉnh đề xuất các chính sách đầu tư cho vùng ATK, vùng DTTS ở các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nâng cao điều kiện sống cho đồng bào các DTTS.

Với cương vị công tác của mình, tôi cũng sẽ thúc đẩy hơn nữa việc nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách để cải tiến, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, phương pháp cho vay, tiết giảm chi phí nhằm tạo nguồn vốn vay với lãi suất thấp cung ứng cho người dân.

Đồng thời, tôi cũng sẽ quan tâm thúc đẩy việc hoàn thiện và đưa các sản phẩm ngân hàng hiện đại đến với người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn. Thông qua các ứng dụng này, giúp người dân có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ các thành quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ thông tin. Từ đó, cũng góp phần xây dựng nông thôn mới theo hướng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Ngoài ra, là ứng cử viên nữ, tôi rất quan tâm và mong muốn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em góp phần phòng chống bạo lực gia đình và thúc đẩy công tác bình đẳng giới, phòng chống các tệ nạn xã hội, nhằm tạo điều kiện giúp cho phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em có môi trường và chất lượng sống ngày càng tốt hơn.

Ứng cử viên Ro Da Nai Vi: Mong muốn cộng đồng các DTTS cùng vươn lên phát triển kinh tế - xã hội

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội: Mang tâm tư của đồng bào các dân tộc thiểu số gửi tới Quốc hội
Ứng cử viên Ro Da Nai Vi, dân tộc Cơ-Ho, sinh năm 1986, tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm đồng. Ứng cử viên Ro Da Nai Vi hiện nay đang công tác tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm đồng

Sinh ra và lớn lên trên đại ngàn Tây Nguyên, tôi mong muốn được mang những tâm tư, nguyện vọng của dân tộc mình và cộng đồng các dân tộc Việt Nam tới Quốc hội. Mong muốn cộng đồng các DTTS cùng vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, sánh vai cùng đồng bào các dân tộc, đoàn kết, xây dựng đất nước.

Nếu được cử tri tin tưởng, bầu làm ĐBQH, tôi sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cùng trao đổi với các cấp, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà người dân đang gặp phải.

Bên cạnh đời sống vật chất, thì việc quan tâm gìn giữ đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các DTTS cũng không kém phần quan trọng. Do đó, nếu được cử tri tin tưởng, tôi có thể phát huy vai trò trách nhiệm trong việc bảo tồn, khôi phục bản sắc văn hóa dân tộc, kiến nghị đề xuất bổ sung một số cơ chế chính sách, tập trung nguồn lực, kinh phí thúc đẩy công tác bảo tồn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với việc tiếp tục nâng cao vai trò của văn hóa trong việc bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách của con người Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ.

Ông Lưu Bá Mạc: Khuyến khích các hoạt động chuyển giao công nghệ tiên tiến

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội: Mang tâm tư của đồng bào các dân tộc thiểu số gửi tới Quốc hội
Ứng cử viên Lưu Bá Mạc, dân tộc Nùng, sinh năm 1980 tại xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, ông Lưu Bá Mạc là Trưởng phòng quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên Lưu Bá Mạc nhấn mạnh, nếu được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ luôn không ngừng cố gắng phấn đấu, nâng cao năng lực và bản lĩnh chính trị của mình để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội.

Trong đó, thường xuyên nghiên cứu tình hình thực tiễn và những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các vấn đề như: phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030... Từ đó, tôi sẽ tham mưu và tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng, cụ thể hóa và triển khai cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm làm phù hợp hơn với tình hình thực tiễn của đất nước.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo sự lan tỏa về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, cá nhân; khuyến khích phát triển của những ý tưởng, dự án mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ứng cử viên Giàng Thị Dùa: Quan tâm đến chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội: Mang tâm tư của đồng bào các dân tộc thiểu số gửi tới Quốc hội
Ứng cử viên Giàng Thị Dùa, dân tộc Mông, sinh năm 1994, tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Hiện cô là cán bộ Huyện đoàn Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Là ứng cử viên nữ người DTTS, sinh ra và lớn lên trên quê hương còn nhiều gian khó, tôi mong muốn có thể vận dụng các kinh nghiệm làm việc và kiến thức được đào tạo để đề xuất các chính sách đầu tư cho vùng đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, nhằm nâng cao điều kiện sống cho đồng bào.

Tôi rất quan tâm đến vấn đề xóa đói giảm nghèo, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Theo đó, nếu được bầu là ĐBQH, tôi sẽ đề xuất kiến nghị tiếp tục quan tâm việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Với vị trí, vai trò là cán bộ Đoàn, tôi luôn phải đặt vấn đề làm sao có thể đáp ứng sự kỳ vọng của thanh niên đối với các tổ chức Đoàn? Làm sao để tiếp tục đưa phong trào Đoàn phát triển và tạo sức mạnh tập thể của các đoàn viên thanh niên, có những hoạt động mới, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của thanh niên.

Để làm tốt vấn đề này, tôi sẽ cùng với các ĐBQH kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng, cần phải có những quyết sách phát huy chất xám của những trí thức trẻ để đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt quan tâm những người có hoàn cảnh khó khăn; giải quyết, bố trí việc làm cho thanh niên; có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế; kết nối các nguồn vốn cho thanh niên; chính sách hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội hòa nhập cộng đồng và phát triển một cách bình đẳng.

Ứng cử viên Hoàng Quốc Khánh: Cần có sự quan tâm về nguồn lực và cơ chế chính sách đặc thù của Quốc hội

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội: Mang tâm tư của đồng bào các dân tộc thiểu số gửi tới Quốc hội
Ứng cử viên Hoàng Quốc Khánh, dân tộc Giáy, sinh năm 1974, thường trú tại phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Ông Hoàng Quốc Khánh hiện là Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư cho các tỉnh miền núi, trong đó có Lai Châu. Tuy nhiên, so với cả nước, thì Lai Châu vẫn là tỉnh nghèo, đời sống của một bộ phận Nhân dân vùng sâu, vùng biên giới còn rất nhiều khó khăn, giao thông đi lại không thuận lợi, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí thấp và không đồng đều.

Để giải quyết những vấn đề này ngoài sự cố gắng của tỉnh, huyện và người dân, cần có sự quan tâm về nguồn lực và ban hành cơ chế chính sách đặc thù của Quốc hội, Chính phủ.

Do đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là ĐBQH, tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ quan tâm hơn nữa đến phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc, các địa phương có biên giới, có đông đồng bào DTTS sinh sống như tỉnh Lai Châu.

Tôi cũng sẽ cùng với các ĐBQH làm tốt việc giám sát việc tổ chức thực hiện luật và các chính sách được Quốc hội, Chính phủ ban hành. Nhất là việc triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Đỗ Nga

Tin mới nhất

Độc đáo nét đẹp nhà sàn người Mường ở xứ Thanh

Độc đáo nét đẹp nhà sàn người Mường ở xứ Thanh

Qua nhiều thế kỷ, người dân tộc Mường vẫn giữ nguyên nét bình dị trong kiến trúc xây cất nhà sàn cổ, chứa đựng những vẻ đẹp độc đáo trong cộng đồng xã hội.
Quảng Ninh: Hiệu quả trong phát triển du lịch từ lễ hội truyền thống các dân tộc

Quảng Ninh: Hiệu quả trong phát triển du lịch từ lễ hội truyền thống các dân tộc

Việc tỉnh Quảng Ninh tận dụng lợi thế văn hóa để phát triển du lịch không chỉ gìn ginf bản sắc văn hóa các dân tộc mà còn tạo động lực phát triển toàn diện
PGS. TS. Bùi Hoài Sơn: Khai thác giá trị của dân tộc để không là bản sao mờ của một nền văn hóa khác

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn: Khai thác giá trị của dân tộc để không là bản sao mờ của một nền văn hóa khác

Những bài học từ hội nhập giúp chúng ta có thêm sự tự tin bằng cách khai thác giá trị văn hóa dân tộc và không trở thành bản sao mờ của nền văn hóa khác.
Độc đáo tri thức dân gian Lịch tre của dân tộc Mường

Độc đáo tri thức dân gian Lịch tre của dân tộc Mường

Trong quá trình tồn tại và phát triển, dân tộc Mường (Hòa Bình) đã xây dựng cho mình tri thức dân gian Lịch tre độc đáo làm từ 12 thanh tre tương ứng 12 tháng
Nét đẹp trong trang phục truyền thống của người dân tộc Thái ở xứ Thanh

Nét đẹp trong trang phục truyền thống của người dân tộc Thái ở xứ Thanh

Nét đẹp trong trang phục truyền thống của người dân tộc Thái ở Thanh Hóa là nét đẹp văn hóa, thể hiện tập quán sống, thẩm mỹ, là niềm tự hào của người xứ Thanh

Tin cùng chuyên mục

Đưa điệu múa cổ truyền của người Cơ Tu vào phát triển du lịch

Đưa điệu múa cổ truyền của người Cơ Tu vào phát triển du lịch

Việc đưa vũ điệu "Tung tung da dá" đặc trưng văn hoá của người Cơ Tu vào phục vụ du khách nhằm gìn giữ, quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc ít người.
Kon Tum: Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang lần thứ nhất năm 2022

Kon Tum: Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang lần thứ nhất năm 2022

Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum diễn ra từ 16 – 18/11 nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng.
Quảng Nam: Vinh danh nghề truyền thống tại “Nét hoa nghề Hội An”

Quảng Nam: Vinh danh nghề truyền thống tại “Nét hoa nghề Hội An”

Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa Nghề truyền thống, sáng tạo để hướng tới tương lai, tối 15/7, tại Hội An đã diễn ra đêm khai mạc sự kiện “Nét hoa nghề Hội An".
Phong phú sản vật của đồng bào vùng cao tại Quảng Nam

Phong phú sản vật của đồng bào vùng cao tại Quảng Nam

Nhiều sản vật của đồng bào vùng cao Đông Giang tại hội chợ trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm đặc trưng đã thu hút du khách đến tham quan, mua sắm.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao: Tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao: Tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6-8/10/2022 tại tỉnh Thái Nguyên, nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống.
Lễ dâng y tắm mưa, cầu một mùa an cư bình an

Lễ dâng y tắm mưa, cầu một mùa an cư bình an

Ngày 10/7, Lễ dâng y tắm mưa, cầu một mùa an cư bình an theo truyền thống Phật giáo Nam Tông được tổ chức trang nghiêm và linh thiêng tại quần thể chùa Khmer.
Giao thoa, lan toả văn hóa dân tộc - nhìn từ Festival Huế 2022

Giao thoa, lan toả văn hóa dân tộc - nhìn từ Festival Huế 2022

Festival Huế 2022 kết thúc mang lại thành công rực rỡ, trong đó, lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu văn hoá” là sự phô diễn, giao thoa các nền văn hoá dân tộc
Đắk Nông: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa

Đắk Nông: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa

Tỉnh Đắk Nông xác định gắn kết du lịch với việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa, gắn tài nguyên văn hóa với thiên nhiên có nhiều tiềm năng lớn.
Làng Văn hóa: Nơi bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa

Làng Văn hóa: Nơi bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam đã và đang bảo tồn, gìn giữ và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.
Thổ cẩm luôn đồng hành cùng đồng bào Tày

Thổ cẩm luôn đồng hành cùng đồng bào Tày

Thổ cẩm là nét văn hóa độc đáo chiếm vị trí quan trọng trong đời sống người Tày. Giống như hát then, đàn tính, thổ cẩm luôn đồng hành cùng đồng bào Tày.
Hoà chung vũ điệu “Tung Tung Za Zá” tại Khu du lịch Núi Thần Tài

Hoà chung vũ điệu “Tung Tung Za Zá” tại Khu du lịch Núi Thần Tài

Mùa hè này, vũ điệu “Tung tung za zá” độc đáo của đồng bào Cơ Tu đang “làm mưa làm gió” sẽ được tái hiện tại Khu du lịch Núi Thần Tài.
Quảng bá văn hóa Tây Nguyên thông qua bích họa đường phố

Quảng bá văn hóa Tây Nguyên thông qua bích họa đường phố

Tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), có một con phố ngập tràn những bức tranh bích họa giàu bản sắc văn hóa Tây Nguyên khiến du khách thích thú.
Xã miền núi tỉnh Quảng Bình: Chờ điện sáng ở miền Di sản

Xã miền núi tỉnh Quảng Bình: Chờ điện sáng ở miền Di sản

Hai xã miền núi Tân Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) là 2 xã vùng biên giới giáp nước bạn Lào. Có điện sinh hoạt là mơ ước lớn lao nhất của bà con nơi đây.
Cồng chiêng: Nét văn hóa độc đáo của người Mường

Cồng chiêng: Nét văn hóa độc đáo của người Mường

Với người Mường, lễ, Tết, hội, ngày hạnh phúc lứa đôi… không thể thiếu tiếng cồng chiêng. Cồng chiêng đã trở thành nét văn hóa độc đáo, trong đời sống tinh thần
Thắt chặt quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia

Thắt chặt quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia

Sáng 17/6, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.
Du lịch ở Nặm Đăm đang nhộn nhịp trở lại

Du lịch ở Nặm Đăm đang nhộn nhịp trở lại

Sau 2 năm vắng bóng vì dịch bệnh, giờ đây du lịch ở Nặm Đăm đã nhộn nhịp trở lại; tiếp tục là điểm homestay hấp dẫn ở miền Bắc.
Gần 22.000 người dân tộc Mường sẽ được hỗ trợ cải thiện điều kiện sống trong năm 2022

Gần 22.000 người dân tộc Mường sẽ được hỗ trợ cải thiện điều kiện sống trong năm 2022

Dân tộc Mường (tỉnh Hòa Bình) thuộc nhóm các dân tộc thiểu số khó khăn nhất Việt Nam với mức độ phát triển tụt hậu đáng kể so với mặt bằng chung. Để thúc đẩy phát triển kinh tế cho các gia đình người Mường, dự án “Cuộc sống tốt đẹp: Ngôi làng hy vọng” (Life’s Good: Hope Villages) sẽ hướng đến trao quyền cho những gia đình dân tộc thiểu số, giúp họ xây dựng được một tương lai tươi sáng hơn thông qua những hỗ trợ thiết thực nhất.
Xòe Thái trở thành Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại

Xòe Thái trở thành Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại

Vào 17 giờ 11 phút ngày 15/12/2021, tại phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 16 của Tổ chức Giáo dục - Khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) diễn ra tại Paris, Pháp đã ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tiếp tục lan toả những giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam

Tiếp tục lan toả những giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1/12/2021 - 2/1/2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Làng Văn hóa - Ngôi nhà chung của chúng ta”. Sự kiện nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa.
Trao chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”

Trao chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngành văn hóa, thể thao và du lịch và những người đam mê nghệ thuật đã cùng chính quyền các cấp sưu tầm, biên soạn, phát huy những giá trị nghệ thuật để lưu giữ những nét văn hoá đặc sắc của Việt Nam trong lòng cộng đồng 54 dân tộc anh em.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động