Thu hút, phát huy nguồn lực trí thức Kiều bào: Chung tay xây dựng Việt Nam đoàn kết, thịnh vượng

Bài 1: Chủ trương nhất quán của Đảng về chính sách dân tộc và Kiều bào

Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc VN, nhiều chính sách thu hút lực lượng trí thức Kiều bào được ban hành.
Gặp gỡ chuyên gia trí thức kiều bào Xuân Bính Thân Kiều bào tiếp tục hiến kế, đầu tư để TP. Hồ Chí Minh trở lại đầu tàu kinh tế của cả nước Tăng cường đại đoàn kết dân tộc để kiều bào là cánh tay nối dài

Từ những chủ trương chính sách đúng đắn

Tiếp nối truyền thống dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về khối đại đoàn kết dân tộc, cũng như nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài (Kiều bào), trong nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực của Kiều bào nói chung và tri thức Kiều bào nói riêng với mong muốn tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; vừa tạo điều kiện để họ tham gia đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng Tổ quốc.

Chủ trương, chính sách về Kiều bào đã được đề cập, duy trì, bổ sung cho phù hợp với quá trình phát triển của đất nước từ Văn kiện Đại hội VI (năm 1986) cho đến nay với quan điểm luôn tạo điều kiện tốt nhất cho Kiều bào từ Luật Quốc tịch Việt Nam (năm 2008) đến các chính sách ngoại giao, văn hoá, giáo dục, đầu tư, thương mại, đi lại thăm người thân, nhà ở…cùng với các cam kết bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng.

Bài 1: Chủ trương nhất quán của Đảng về chính sách dân tộc và Kiều bào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ trí thức trẻ Việt Nam tại Pháp (tháng 3-2018)- Ảnh QĐND

Đặc biệt, đối với trí thức Kiều bào, văn kiện Đại hội X (năm 2006) đã nêu rõ: “Có chính sách khuyến khích người Việt Nam, trí thức Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, góp phần xây dựng đất nước”.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN), năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động KHCN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học, công nghệ tại Việt Nam. Năm 2020 ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định 40 và 87.

Ông Từ Thành Huế - Trưởng ban Đối ngoại – Kiều bào, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cho biết: "Nghị định 27 đã bổ sung những điểm tạo thuận lợi hơn cho các nhà khoa học là Kiều bào về chính sách về lương, tiếp cận thông tin, các chính sách hỗ trợ kinh phí cho một số hoạt động, được tham gia các chương trình, đề án thúc đẩy mạnh hợp tác, thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KHCN tại Việt Nam...Các nội dung ưu đãi, hỗ trợ cụ thể hóa hơn so với Nghị định cũ, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện".

Cùng với đó, Chỉ thị số 45/CT-TW ngày 19/5/2015 về việc tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc phát huy nguồn lực của Kiều bào. Trong đó yêu cầu: Rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách và luật tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần vào thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ từ các nước vào Việt Nam và thúc đẩy xuất khẩu, hỗ trợ đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; Có chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia, tri thức người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực thiết yếu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài 1: Chủ trương nhất quán của Đảng về chính sách dân tộc và Kiều bào
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức buổi gặp gỡ 100 trí thức trẻ tiêu biểu vào ngày 27/5/2023. Ảnh Báo Quốc tế

Hay Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW giai đoạn 2016-2020, trong đó đề ra nhiệm vụ cụ thể tạo cơ chế khuyến khích tốt nhất cho các nhà khoa học, chuyên gia và tri thức.

Theo ông Từ Thành Huế, đây là những nền tảng chính sách quan trọng để các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương tăng cường triển khai các chương trình, hoạt động nhằm kết nối, vận động, thu hút nguồn lực trí thức Kiều bào đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

Đến những đóng góp của trí thức kiều bào

Theo ước tính, số lượng người có trình độ đại học trở lên chiếm khoảng 10-12% trong cộng đồng 5,3 triệu Người Việt Nam ở nước ngoài, tương dương khoảng 500.000-600.000 người, trong đó, khoảng 50% tại Hoa Kỳ, trí thức người Việt ở Pháp ước tính khoảng hơn 40.000 người, ở Úc gần 40.000 người, Canada hơn 30.000 người; tại Nga và Đông Âu có khoảng 10.000 người, số đông đã chuyển sang hoạt động kinh doanh, ít người còn làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo.

Số lượng chuyên gia, chính thức người Việt tại các nước Đông Nam Á và các nước đang phát triển ít hơn nhưng có xu hướng gia tăng. Ngoài ra, còn có đội ngũ gần 200.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản, Pháp và nhiều nước khác.

Và, dù sống ở nước ngoài, nhưng trái tim, khối óc và dòng máu “Lạc hồng” của người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc.

Bài 1: Chủ trương nhất quán của Đảng về chính sách dân tộc và Kiều bào
Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu là một trong những hoạt động nổi bật do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm kết nối lực lượng trí thức trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc trên khắp thế giới

Ông Võ Xuân Hoài- Phó Tổng thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia chia sẻ: Đa phần cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài luôn duy trì mối quan hệ gần gũi, nặng lòng với quê hương đất nước, mong muốn đưa mảnh đất hình chữ S phát triển và hội nhập quốc tế nhanh chóng bằng cách vận dụng các nguồn lực trí tuệ, tài năng, tài chính…

Thực tế cho thấy, trong suốt chiều dài lịch sử, cùng với tri thức trong nước, lực lượng chuyên gia, nhà khoa học kiều bào luôn là một phần không tách rời của dân tộc Việt Nam; có tinh thần yêu thương giống nòi, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, hưởng ứng lời kêu gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều trí thức kiều bào đã quay về dốc sức phục vụ cho cuộc kháng chiến của nước nhà. Thế hệ vàng khoa học Việt Nam ở nước ngoài thời kỳ đó đã ghi đậm dấu ấn trong lịch sử với những tấm gương của Giáo sư Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, GS.VS Trần Đại Nghĩa, kỹ sư Võ Quý Huân, bác sỹ Trần Hữu Tước…. đã đóng góp nhiều phát kiến quan trọng ở nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Trong giai đoạn khôi phục đất nước sau chiến tranh, trí thức kiều bào đã phát động phong trào vận động quyên góp sách báo, tài liệu khoa học kỹ thuật, trang thiết bị đã qua sử dụng gửi về nước, đặc biệt là trong thời gian Việt Nam bị bao vây, cấm vận. Điều này đã giúp xây dựng mối liên kết hợp tác nghiên cứu và đào tạo nhân lực giữa trong nước với thế giới bên ngoài thông qua các mối quan hệ quốc tế sẵn có của mình. Tại một số quốc gia, các Hội nhóm khoa học kỹ thuật của người Việt đã cử thành viên về nước tìm hiểu nhu cầu, khả năng hợp tác, xây dựng các đề án, chương trình hợp tác với trong nước, huy động khả năng của cộng đồng kiều bào và bạn bè sở tại.

Trong hai thập kỷ gần đây, cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, chuyên gia, tri thức kiều bào nói riêng đã có những đóng góp quan trọng như: Giúp chuyển giao kiến ​​thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất vào Việt Nam; Đào tạo đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN của Việt Nam; Làm cầu nối giúp tiếp xúc, vận động kêu gọi và thu hút các nhà khoa học quốc tế có uy tín về Việt Nam tham dự các hội nghị, hội thảo, tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu, hợp tác với giới khoa học trong nước; Kêu gọi các nguồn lực quốc tế như chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức khoa học quốc tế, doanh nghiệp ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam phát triển KH&CN.

Ông Phạm Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết: “Hàng năm trung bình có khoảng 300-500 lượt chuyên gia, trí thức, nhà khoa học Người Việt Nam ở nước ngoài về nước tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ, triển khai các dự án hợp tác trong giảng dạy, đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”.

Đơn cử như TS. Nguyễn Thanh Mỹ (Kiều bào Canada), thành lập Tập đoàn Mỹ Lan tại Trà Vinh – Công ty Công nghệ cao đầu tiên của khu vực, ứng dụng thành công nhiều sáng chế, đóng góp cho lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người lao động tại địa phương. Hay như TS Bùi Hải Hưng (Kiều bào Hoa Kỳ), nhà sáng chế trí tuệ nhân tạo tại Google với gần 100 công trình nghiên cứu khoa học và 10 bằng sáng chế về công nghệ được đánh giá cao tại Mỹ đã theo tiếng gọi của Tổ quốc về nước đảm nhiệm vị trí Viện trưởng Viện nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI và Giáo sư toán học Vũ Hà Văn (Kiều bào Hoa Kỳ) đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công nghệ Vintech thuộc Tập đoàn Vingroup….

Bài 1: Chủ trương nhất quán của Đảng về chính sách dân tộc và Kiều bào
Viện Công nghệ VinIT đã thu hút một lực lượng lớn trí thức kiều bào cùng tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ

Không chỉ tham gia làm việc trực tiếp, nhiều chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài cũng đã tích cực đóng góp ý kiến về chính sách cho Chính phủ. Đơn cử như 4 chuyên gia là Kiều bào và cũng là thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2020, đã trực tiếp tham gia vào quá trình tham mưu, tư vấn chính sách hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề nổi lên trong thời gian qua như năng lượng sạch, công nghệ xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào nâng cao năng suất, chất lượng…

Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, các chuyên gia, trí thức kiều bào đã trực tiếp kết nối vận động các cơ quan chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp ở tạ hỗ trợ vaccine cho Việt Nam và thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch ở nước sở tại và đưa ra nhiều đề xuất khuyến nghị hữu ích cho Việt Nam.

Có thể khẳng định, sự đóng góp của các cá nhân Người Việt Nam ở nước ngoài là chuyên gia, trí thức, nhà khoa học trong thời gian qua đã khẳng định tình yêu nước sâu nặng và tinh thần nhiệt huyết cháy bỏng luôn khát khao cống hiến trí tuệ cho quê hương, đất nước.

Kết luận số 12-KL/TW ngày 8/12/2021 của Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cọi nguồn dân tộc, là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc” và đề nghị cần “Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận động ứng dụng và phát huy hiệu quả của các sáng kiến, ý kiến ​​đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài”.

Còn nữa...

Thu Hường - Đình Dũng
Bài viết cùng chủ đề: Trí thức kiều bào

Tin mới nhất

Làm gì để nâng cao vai trò của các Bộ, ngành trong truyền thông về dân tộc- tôn giáo

Làm gì để nâng cao vai trò của các Bộ, ngành trong truyền thông về dân tộc- tôn giáo

Dù đã đạt được những thành quả trong việc thông tin, truyền thông về dân tộc, tôn giáo nhưng vẫn cần nâng cao hơn nữa vai trò của các Bộ, ngành, địa phương.
Hoà Bình: Giải quyết tranh chấp đất đai của bà con dân tộc bằng “con đường” hoà giải ở cơ sở

Hoà Bình: Giải quyết tranh chấp đất đai của bà con dân tộc bằng “con đường” hoà giải ở cơ sở

Vướng mắc liên quan tới đất đai vẫn là một trong những vấn đề phổ biến, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số tại Hòa Bình.
Ðổi mới công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới

Ðổi mới công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, kinh tế còn nhiều khó khăn vì thế công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo cần đặc biệt chú trọng.
Khánh Hòa: Tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú dân tộc thiểu số

Khánh Hòa: Tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú dân tộc thiểu số

Tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh chế độ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo và học bổng cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Nắm bắt ưu thế thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa vùng đồng bào dân tộc

Nắm bắt ưu thế thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa vùng đồng bào dân tộc

Thời gian qua, các địa phương có đồng bào dân tộc đã kịp thời nắm bắt cơ hội, tận dụng ưu thế của thương mại điện tử để chủ động phân phối hàng hóa.

Tin cùng chuyên mục

Mang đông ấm và trải nghiệm khoa học cho học sinh Trường tiểu học dân tộc bán trú Châu Quế Hạ

Mang đông ấm và trải nghiệm khoa học cho học sinh Trường tiểu học dân tộc bán trú Châu Quế Hạ

100 học sinh Trường tiểu học dân tộc bán trú Châu Quế Hạ của vùng cao Yên Bái không chỉ được nhận quà từ các đơn vị mà còn được trải nghiệm hoạt động khoa học.
Thái Nguyên: Triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Thái Nguyên: Triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Nhờ thực hiện tốt chính sách dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên được nâng cao, diện mạo nông thôn khởi sắc.
Làm tốt chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Làm tốt chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Chú trọng thực hiện chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là mục tiêu được nhiều địa phương tại Tuyên Quang quan tâm, thực hiện.
Đưa sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào hệ thống phân phối còn gặp khó

Đưa sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào hệ thống phân phối còn gặp khó

Thời gian qua, việc thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đem lại kết quả tốt.
Phát huy chính sách dân tộc trong phát triển kinh tế tại Hà Giang

Phát huy chính sách dân tộc trong phát triển kinh tế tại Hà Giang

Trên 84% là đồng bào dân tộc sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 50%, Hà Giang hiện đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc.
Khánh Hòa: Thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khánh Hòa: Thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bài 2: Đẩy nhanh các dự án đầu tư lưới điện, tạo xung lực cho phát triển kinh tế

Bài 2: Đẩy nhanh các dự án đầu tư lưới điện, tạo xung lực cho phát triển kinh tế

Hiện toàn tỉnh còn 112 thôn, bản chưa có điện, Hà Giang phấn đấu đến 2025 không còn “vùng lõm” về điện, tuy nhiên còn rất nhiều thách thức đặt ra cho Hà Giang.
Bài 1: Nụ cười Ma Lỳ Sán

Bài 1: Nụ cười Ma Lỳ Sán

Có điện lưới quốc gia, giờ đây 95 hộ dân là đồng bào dân tộc Nùng ở Ma Lỳ Sán (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.
Hà Giang: Chính sách dân tộc làm đổi thay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Giang: Chính sách dân tộc làm đổi thay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Các chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Đảng và Nhà nước đã được nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang ủng hộ.
Điểm tên 2 khó khăn lớn nhất khi đưa hàng hóa, nông sản của đồng bào dân tộc vào chuỗi phân phối

Điểm tên 2 khó khăn lớn nhất khi đưa hàng hóa, nông sản của đồng bào dân tộc vào chuỗi phân phối

Kho trung chuyển sẽ là giải pháp tháo gỡ nút thắt trong việc đưa nông sản đồng bào dân tộc vào chuỗi phân phối.
Thanh Hóa: Đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hóa: Đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Để đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các huyện miền núi Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
9 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” tổng trị giá hơn 400 triệu đồng đến với học sinh nghèo Điện Biên

9 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” tổng trị giá hơn 400 triệu đồng đến với học sinh nghèo Điện Biên

Quỹ Toyota Việt Nam trao tặng 9 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên.
Thanh Hóa: Hiệu quả từ việc phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho vùng dân tộc thiểu số

Thanh Hóa: Hiệu quả từ việc phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho vùng dân tộc thiểu số

Thanh Hóa đã chú trọng việc phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho vùng dân tộc thiểu số, giúp người dân thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước.
Đồng bào dân tộc Chứt ở Trọng Hoá làm kinh tế mới

Đồng bào dân tộc Chứt ở Trọng Hoá làm kinh tế mới

Nhiều mô hình trồng trọt và chăn nuôi phát triển kinh tế theo hướng khoa học và đổi mới làm cho bào dân tộc Chứt ở xã biên giới Trọng Hoá
Thừa Thiên Huế: Tuyên dương đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín, kinh doanh giỏi

Thừa Thiên Huế: Tuyên dương đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín, kinh doanh giỏi

Lần đầu tiên huyện miền núi Nam Đông, Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên dương đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín, nhân sĩ trí thức, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi…
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Những con số "biết nói"

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Những con số "biết nói"

Đến 30/6/2023, cả nước có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn nông thôn mới, 1.331 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 176 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Cần quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra quy định về đất đai

Cần quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra quy định về đất đai

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải quan tâm đến văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra các quy định về đất đai.
Thêm “trợ lực” để phát triển dược liệu quý vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thêm “trợ lực” để phát triển dược liệu quý vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ tới 1 tỷ đồng/dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

Việc này giúp loại bỏ dần những phong tục lạc hậu, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.
Người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ

Người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ

Người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động