Chính sách khuyến công hỗ trợ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành cũng như tham mưu, xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt những chính sách mang tính nền tảng giúp đồng bào phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Tiêu biểu có thể kể tới Nghị định số 45/NĐ-CP về Khuyến công. Bên cạnh tạo ra khung chính sách chung cho cả nước, chính sách khuyến công được Bộ Công Thương xây dựng với độ mở lớn giúp các địa phương chủ động lựa chọn và đưa ra các ngành nghề ưu tiên hỗ trợ phát triển. Từ đó, thúc đẩy phát triển sản phẩm thế mạnh của địa phương phát triển, đồng thời phát huy được hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ.

Phát triển sản xuất vùng trồng dược liệu: Nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc 6:01

Phát triển sản xuất vùng trồng dược liệu: Nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc

Huyện Nam Đông: Khám phá nét độc đáo tượng gỗ của dân tộc Cơ Tu 5:12

Huyện Nam Đông: Khám phá nét độc đáo tượng gỗ của dân tộc Cơ Tu

Hiệu quả từ ánh sáng niềm tin ở vùng lõm 9:23

Hiệu quả từ ánh sáng niềm tin ở vùng lõm

Du lịch văn hoá tâm linh – phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc 8:26

Du lịch văn hoá tâm linh – phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương: Biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết, nguồn lực cho phát triển kinh tế 7:30

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương: Biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết, nguồn lực cho phát triển kinh tế

Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: Nhân lên niềm tự hào Việt Nam 8:30

Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: Nhân lên niềm tự hào Việt Nam

Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) Chương trình đa lợi ích vì 1 mục tiêu 8:07

Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) Chương trình đa lợi ích vì 1 mục tiêu

Thanh niên lập nghiệp ở Tây Nguyên: Hội tụ và lan toả ước mơ Việt 9:31

Thanh niên lập nghiệp ở Tây Nguyên: Hội tụ và lan toả ước mơ Việt

Lễ hội đầu Xuân: Nét đẹp văn hóa lan toả tín ngưỡng kết nối người Việt 8:27

Lễ hội đầu Xuân: Nét đẹp văn hóa lan toả tín ngưỡng kết nối người Việt

Phát triển kinh tế miền núi -  Không ai bị bỏ lại phía sau 8:19

Phát triển kinh tế miền núi - Không ai bị bỏ lại phía sau

Tự hào kỳ tích công nghiệp Việt Nam: Từ 0 đến có! 10:58

Tự hào kỳ tích công nghiệp Việt Nam: Từ 0 đến có!

Thiên anh hùng ca về nhân ái Việt Nam 8:27

Thiên anh hùng ca về nhân ái Việt Nam

Lễ hội Hết Chá - Bản sắc văn hoá của đồng bào Thái ở Sơn La 6:57

Lễ hội Hết Chá - Bản sắc văn hoá của đồng bào Thái ở Sơn La

Tự hào tinh thần dân tộc của doanh nhân Việt 9:51

Tự hào tinh thần dân tộc của doanh nhân Việt

Nam Bộ: Phát huy nguồn lực từ văn hóa - tôn giáo để phát triển kinh tế 9:02

Nam Bộ: Phát huy nguồn lực từ văn hóa - tôn giáo để phát triển kinh tế

Giá trị tốt đẹp và sự bình đẳng trong Tôn giáo Việt 10:44

Giá trị tốt đẹp và sự bình đẳng trong Tôn giáo Việt

Những điểm sáng kinh tế hội nhập đáng tự hào của Việt Nam 7:13

Những điểm sáng kinh tế hội nhập đáng tự hào của Việt Nam

Hiệu quả từ chính sách nhân văn 7:03

Hiệu quả từ chính sách nhân văn

Độc đáo Lễ hội “Mừng lúa mới” của đồng bào dân tộc Cơ Tu 7:02

Độc đáo Lễ hội “Mừng lúa mới” của đồng bào dân tộc Cơ Tu

Phát huy vai trò nội lực của kinh tế nông thôn miền núi qua chương trình OCOP 6:30

Phát huy vai trò nội lực của kinh tế nông thôn miền núi qua chương trình OCOP

Quảng Bình: Gìn giữ và lan toả giá trị văn hoá của đồng bào dân tộc ít người 7:59

Quảng Bình: Gìn giữ và lan toả giá trị văn hoá của đồng bào dân tộc ít người

Đảm bảo nguồn cung điện cho hoạt động sản xuất 3:35

Đảm bảo nguồn cung điện cho hoạt động sản xuất

Mobile VerionPhiên bản di động