Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”

Bác Hà Văn Tú ở Bản Chong, xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa là người có uy tín, làm kinh tế giỏi và giúp đồng bào dân tộc thiểu số “đuổi đói nghèo”.
Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên Bắc Kạn: Người có uy tín, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu

Theo số liệu của UBND xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, toàn xã có 792 hộ với 3.792 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo còn 26%, cận nghèo còn 43,9%. Thu nhập của người dân trên địa bàn chủ yếu dựa vào ruộng nương, cây luồng, chăn nuôi trâu, bò. Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ xã Thiên Phủ đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương không ngừng quan tâm, chăm lo phát triển về mọi mặt đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”
Bác Hà Văn Tú cùng cán bộ Phòng Dân tộc huyện Quan Hóa trao đổi với phóng viên Báo Công Thương

Ông Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ cho biết: Trên địa bàn xã có những người làm kinh tế giỏi, có uy tín trong bản đã giúp đỡ nhiều hộ có hướng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho gia đình, trong số đó có bác Hà Văn Tú ở Bản Chong. Nói rồi ông Thủy đưa chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế của bác Hà Văn Tú.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, bác Hà Văn Tú cho biết: “Là một Đảng viên, lại từng là cán bộ ở xã Thiên Phủ nên tôi nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Ở địa phương kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp với các cây trồng chủ lực là lúa, ngô, cây rau màu các loại và trồng rừng. Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của bản Chong, bản thân tôi trong nhiều năm qua đã cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình và bản làng ấm no, hạnh phúc”.

Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”
Bác Hà Văn Tú chăn nuôi lợn nái để lấy giống nuôi lợn thịt và cho xuất chuồng hàng tấn lợn thịt mỗi năm

Bác Hà Văn Tú cho hay: Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bản thân bác cùng với gia đình luôn tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế xã hội, tăng gia sản xuất, tạo thu nhập cho gia đình và luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào do địa phương phát động. Cùng với việc chăm lo cuộc sống gia đình bác Hà Văn Tú còn luôn vận động các hộ láng giềng tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, yên ấm hạnh phúc. Ngoài ra, bác cũng tích cực xây dựng tình đoàn kết làng xóm, láng giềng, quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình trong bản khi khó khăn, hoạn nạn.

"Gia đình tôi chăn nuôi lợn giống và lợn thịt, nuôi cá, thu hoạch luồng rừng mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình tôi đã mua sắm đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt gia đình như: Xe máy, ti vi, tủ lạnh... và xây dựng nhà mới khang trang" - bác Tú phấn khởi cho biết.

Ông Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ chia sẻ thêm: Nhìn lại năm 2021 toàn bản Chong có 26 hộ nghèo, nhiều hộ mới thoát nghèo kinh tế còn khó khăn, thì hiện nay số hộ nghèo đã giảm chỉ còn 19 hộ, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn nay đã vươn lên thoát nghèo, có kinh tế khá giả. Đáng chú ý, từ năm 2021 đến nay bản Chong đã thực hiện vận động đóng góp đối ứng được 37 triệu đồng và 450 ngày công, vận động hiến gần 235m2 đất để thực hiện đổ bê tông đoạn đường trục bản dài gần 2km. Các loại quỹ, khoản đóng góp khác theo quy định đều được thông báo công khai, vận động tới từng hộ dân và nhân dân trong bản Chong tình nguyện đóng góp đạt 100%.

Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”
Bác Hà Văn Tú cùng Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ Hà Văn Thủy trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế từ trồng cây cho hiệu quả kinh tế cao

Trong công tác bảo vệ môi trường, bác Hà Văn Tú đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong bản, mỗi hộ phải xây dựng hố rác mi ni để xử lý rác thải sinh hoạt trong gia đình, đến nay 95% các hộ trong bản Chong đều có hố rác mi ni.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bản thân bác Hà Văn Tú cũng đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định cụ thể trong quy ước, hương ước bản, nên việc ma chay, cưới xin không còn tổ chức dài ngày; ăn, ở hợp vệ sinh,... xóa bỏ hủ tục lạc hậu, không sinh con thứ 3, vận động con em đi học đạt trên 99%, vận động con cháu trong nhà, dòng họ, trong thôn tiêm phòng vaccine để phòng ngừa bệnh tật.

Nhân rộng mô hình phát triển kinh tế giúp đồng bào “đuổi đói nghèo”

Trên nét mặt rạng ngời quyết tâm, bác Hà Văn Tú cho hay: Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc; về đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc phát động; tuyên truyền vận động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, tiến bộ của các dân tộc thiểu số, nhất là việc giữ gìn tiếng nói, văn hóa, nghệ thuật, các phong tục, lễ hội tiến bộ... tuyên truyền, vận động người dân trong bản Chong thay đổi các thói quen, tập quán lạc hậu, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bác Hà Văn Tú cho biết: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hoạt động văn hóa, thể thao, qua các hội thi, đối thoại tiếp xúc trực tiếp của cán bộ Mặt trận tổ quốc với đồng bào... Đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền miệng, thông qua đội ngũ người có uy tín tiêu biểu ở vùng dân tộc thiểu số; thông qua “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư”, Ngày truyền thống Mặt trận Việt Nam vào ngày 18 tháng 11 hàng năm và các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số.

Động viên ý thức tự vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, khắc phục tình trạng trong chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp, đầu tư của nhà nước, tích cực phấn đấu đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm, quan tâm tập huấn, phổ biến chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ vốn, khuyến khích đồng bào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Vận động đồng bào giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống về văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu; bảo đảm an ninh trật tự xã hội...

Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”
Ông Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ thông tin về những thay đổi tích cực của địa phương

Nhờ sự giúp đỡ của bác Hà Văn Tú, người có uy tín, làm kinh tế giỏi nên bản Chong đã dần thay da đổi thịt, hộ nghèo đang giảm dần. Phấn khởi trước kết quả đã đạt được ở bản Chong, ông Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ cho biết: "Trong những năm gần đây thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 nhiều chương trình đã được triển khai tại địa phương. Đặc biệt là sự tự vươn lên của bà con, nhiều chương trình phát triển kinh tế đã được nhân dân hưởng ứng thực hiện như: Trồng và chăm sóc rừng luồng, kết hợp chăn nuôi lợn, nuôi cá, trồng trọt... Các mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế, giúp địa phương xóa đói, giảm nghèo".

Ghi nhận những đóng góp to lớn của bác Hà Văn Tú - người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bản xã Thiên Phủ và bản Chong giai đoạn 2021-2023, mới đây, UBND xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho bác Hà Văn Tú.

Hoàng Minh

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Phát huy có hiệu quả vai trò "cầu nối" của người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Thanh Hóa: Phát huy có hiệu quả vai trò "cầu nối" của người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc là “cầu nối” quan trọng đang được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương ở tỉnh Thanh Hóa phát huy có hiệu quả.
Những tấm gương phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi

Những tấm gương phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi

Vượt qua những rào cản, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số không chỉ vươn lên làm giàu mà còn giúp đỡ, truyền cảm hứng cho chị em khác cùng tiến bộ.
Thầy giáo tuổi 80 tận tâm "gieo chữ", giữ gìn bản sắc văn hóa vùng lòng hồ Hòa Bình

Thầy giáo tuổi 80 tận tâm "gieo chữ", giữ gìn bản sắc văn hóa vùng lòng hồ Hòa Bình

Ông Bàn Văn Thân (người Dao Tiền) có gần 15 năm dạy chữ Nôm Dao cho bà con vùng lòng hồ Hòa Bình, góp phần gìn giữ chữ viết, bản sắc văn hóa người Dao Tiền
Phụ nữ dân tộc thiểu số chăm lo làm kinh tế, xây dựng sản phẩm OCOP ở Bắc Hà

Phụ nữ dân tộc thiểu số chăm lo làm kinh tế, xây dựng sản phẩm OCOP ở Bắc Hà

Hội phụ nữ huyện Bắc Hà, Lào Cai đã phát động nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội trong các cấp Hội, hội viên, phụ nữ trong toàn huyện.
Siu Sek - Người Đảng viên gương mẫu, người thợ điện của buôn làng

Siu Sek - Người Đảng viên gương mẫu, người thợ điện của buôn làng

14 năm trong màu áo cam, luôn có mặt khi người dân cần, anh thợ điện Siu Sek (công nhân Điện lực Phú Thiện) được gọi trìu mến “người thợ điện của buôn làng”.

Tin cùng chuyên mục

Trưởng thôn Ải Nam làm tốt công tác tuyên truyền chính sách dân tộc

Trưởng thôn Ải Nam làm tốt công tác tuyên truyền chính sách dân tộc

Không chỉ là gương sáng về làm kinh tế giỏi, với vai trò là Trưởng thôn Ải Nam, anh Cư Seo Mười người dân tộc Mông đã phát huy tốt vai trò người uy tín.
Huyện Bắc Hà, Lào Cai: Trưởng thôn gương mẫu giúp dân thoát nghèo

Huyện Bắc Hà, Lào Cai: Trưởng thôn gương mẫu giúp dân thoát nghèo

Nếu về thôn Lùng Xa 1, xã Cốc Ly, khi hỏi về Trưởng thôn Bàn Văn Thanh ai cũng biết. Anh là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, giúp dân thoát nghèo.
Người dân tộc Bru - Vân Kiều hiến đất, hiến vườn để mở đường cho bản

Người dân tộc Bru - Vân Kiều hiến đất, hiến vườn để mở đường cho bản

Dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn, những người dân tộc Bru- Vân Kiều ở Quảng Bình mang họ Hồ vẫn hiến đất, hiến vườn vì lợi ích chung của bản làng.
Bắc Kạn: Người có uy tín, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Bắc Kạn: Người có uy tín, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Tỉnh Bắc Kạn có 1.291 trưởng thôn, bản, tổ dân phố, trong đó có 507 người có uy tín; đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn chủ yếu là người dân tộc thiểu số.
Người phụ nữ Tày tiên phong làm du lịch cộng đồng ở vùng cao Bắc Hà

Người phụ nữ Tày tiên phong làm du lịch cộng đồng ở vùng cao Bắc Hà

Những năm gần đây, một số gia đình ở vùng cao huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã nỗ lực đưa ngôi nhà du lịch cộng đồng của mình trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.
Cựu chiến binh Hoàng Văn Nguyên nêu gương sáng đời thường

Cựu chiến binh Hoàng Văn Nguyên nêu gương sáng đời thường

Ở xã Cốc Mỳ huyện Bát Xát, nhắc đến cựu chiến binh, người cao tuổi Hoàng Văn Nguyên, hội viên cựu chiến binh mà người dân trong xã đều tin yêu, kính trọng.
Trà Vinh: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trà Vinh: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh đã phát huy vai trò trong các hoạt động xã hội, thúc đẩy sự phát triển ở địa phương
Hiến đất vì lợi ích cộng đồng

Hiến đất vì lợi ích cộng đồng

Đó là lời tâm sự của anh Bồng Đức Thành, sinh năm 1981, dân tộc Dao, thôn Lùng Xa 1, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Lào Cai: Gương sáng gia đình người Mông trở thành triệu phú từ trồng quế

Lào Cai: Gương sáng gia đình người Mông trở thành triệu phú từ trồng quế

Bản Cái là xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà, người dân sống dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp.
Đảng viên trẻ Lò Láo Lở học tập và làm theo Bác

Đảng viên trẻ Lò Láo Lở học tập và làm theo Bác

Trải qua môi trường quân ngũ, được giác ngộ, nhận thức về Đảng, được rèn luyện tính kỷ luật đã hun đúc, làm nên bản lĩnh kiên cường của Đảng viên trẻ Lò Láo Lở.
Tinh thần yêu hàng Việt của các doanh nhân gốc Việt tại Mỹ

Tinh thần yêu hàng Việt của các doanh nhân gốc Việt tại Mỹ

Chi nhánh TV Việt Nam tại Houston có buổi gặp và phỏng vấn doanh nhân Chinh Nguyễn - CEO Tập đoàn L&V Food Supply và 1 số DN tại TP. Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Từ định hướng của Đảng đến những tấm gương sáng trong đời sống

Từ định hướng của Đảng đến những tấm gương sáng trong đời sống

Nhận thức rõ vai trò của người có uy tín trong nhân dân, đặc biệt là người có uy tín trong đồng bào DTTS, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến đối tượng này.
Kỹ sư Hà Trọng Dũng: Lan toả tinh thần Việt trong các sáng chế

Kỹ sư Hà Trọng Dũng: Lan toả tinh thần Việt trong các sáng chế

Kỹ sư Hà Trọng Dũng là một trong những người đầu tiên mang ý tưởng sản xuất đồ chơi trẻ em về Việt Nam để hạn chế phụ thuộc đồ nhập khẩu.
Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên

Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên

Nhờ phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên, đời sống đồng bào dân tộc huyện Đồng Văn (Hà Giang) từng bước được nâng lên.
Cải thiện sinh kế, bảo tồn văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cải thiện sinh kế, bảo tồn văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Khôi phục nghề truyền thống gắn với cải thiện sinh kế là phương thức tốt bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Kon Tum: Những thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ để làm giàu

Kon Tum: Những thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ để làm giàu

Nhiều thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum không ngại khó, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, sáng tạo trong phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương.
Đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu ở Đồng Nai

Đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu ở Đồng Nai

Giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, có cuộc sống tốt đẹp hơn được hi nhận nhiều gương điển hình đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đồng Nai.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Minh chứng sống cho bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Minh chứng sống cho bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam

Nguyễn Thị Bình là một cái tên vô cùng gần gũi và quen thuộc với người dân Việt Nam. Có thể nói, với nhiều người, bà chính là một huyền thoại sống.
Những bông hồng xanh tỏa hương sắc trên vùng đất Abyei

Những bông hồng xanh tỏa hương sắc trên vùng đất Abyei

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei, 21 nữ chiến sĩ công binh Việt Nam, họ là những bông hồng xanh tỏa hương sắc
GS. VS Trần Đại Nghĩa: Người đặt nền móng cho ngành khoa học công nghiệp quốc phòng

GS. VS Trần Đại Nghĩa: Người đặt nền móng cho ngành khoa học công nghiệp quốc phòng

GS. VS Trần Đại Nghĩa là nhà khoa học lớn và là người đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng ngành khoa học kỹ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động