Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII

Ngày 26/6, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII.
Đồng bào Công giáo Thủ đô góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộcHuyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Khởi công xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông

Với phương châm 'Hiệp hành - chia sẻ - phục vụ', Đại hội đại biểu Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 xác định tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng giáo dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham dự đại hội có Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam.

Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam...

Báo cáo trình bày tại đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, chức sắc, chức việc, đồng bào giáo dân Hà Tĩnh luôn tin tưởng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Ý thức được vai trò, vị trí, nhiệm vụ trong việc tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo trong khối Đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó, đồng hành với dân tộc, Ủy ban ĐKCG các cấp đã có nhiều cố gắng, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thông qua phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động, gắn với nội dung “Bảy tốt đời, ba đẹp đạo” phù hợp với tình hình thực tiễn xã hội ở Hà Tĩnh, đã khẳng định vai trò của người Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng bào công giáo tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 17 vạn người, sống trên trên địa bàn 575 thôn, tổ dân phố (trong đó, 71 thôn giáo toàn tòng) của 131 xã, phường, thị trấn. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhìn chung, chức sắc, chức việc, đồng bào giáo dân trên địa bàn tin tưởng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tham gia hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và các chương trình an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ qua, có trên 3.500 hộ gia đình giáo dân hiến gần 222.000 m2 đất, 162.000 cây trồng các loại để mở đường; đóng góp trên 293.000 ngày công, làm được trên 48,5 km đường bê tông, 76 km đường nền cứng với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Hà Tĩnh hiện có 9 huyện, thị, thành, 94 xã có đông giáo dân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh, 134 khu dân cư có đông giáo dân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã vùng giáo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã vùng giáo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nhờ mạnh dạn, sáng tạo trong lao động, nhiều mô hình kinh tế, nhiều doanh nghiệp do giáo dân làm chủ có doanh thu lớn, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp không nhỏ cho địa phương; đời sống của đồng bào công giáo ngày càng được nâng cao.

Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Đồng bào công giáo có ý thức phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ CBCCVC là người công giáo công tác trong các cơ quan, đơn vị có nhiều đóng góp tích cực. Ở khu dân cư vùng giáo, giáo dân cũng tích cực tham gia các vị trí cán bộ thôn; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho phong trào chung. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình công giáo gương mẫu được đồng bào giáo dân đặc biệt chú trọng. Nhiều giáo xứ, giáo họ, khu dân cư đã đi đầu phát động phong trào xây dựng xứ đạo, họ đạo trở thành khu dân cư an toàn. Hơn 650 tổ hòa giải, tự quản phát huy tốt trách nhiệm với cộng đồng dân cư...

Trong 5 năm qua, bà con giáo dân đã tích cực đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng như: vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, vì trẻ em, phòng chống dịch COVID-19, cứu trợ thiên tai...

Cùng với sự hỗ trợ của quỹ “Vì người nghèo” các cấp, bà con giáo dân đã đóng góp xây dựng mới 486 nhà đại đoàn kết với tổng giá trị trên 43 tỷ đồng; trao tặng 712 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng...

Với phương châm “Hiệp hành - chia sẻ - phục vụ”, phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong đồng bào công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân phát huy truyền thống, yêu quê hương, đất nước, phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, thực sự là một tổ chức xã hội, đại diện phong trào yêu nước của người công giáo Việt Nam, là thành viên MTTQ Việt Nam, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng với toàn dân phấn đấu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững.

Tại đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận chia sẻ kinh nghiệm vận động, tập hợp bà con giáo dân phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đề xuất nhiều ý kiến, giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại đại hội, Linh mục Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam biểu dương những kết quả mà Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; ghi nhận sự hỗ trợ, đồng hành của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh để đồng bào công giáo phát huy tinh thần, trách nhiệm, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định, Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam là một tổ chức xã hội, thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại diện cho phong trào “Kính chúa, yêu nước” của người công giáo, là cầu nối giữa đạo với đời, giữa giáo hội và xã hội. Mong muốn chính quyền tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, cộng đồng giáo dân trên địa bàn; hỗ trợ điều kiện để ủy ban đoàn kết công giáo các cấp hoạt động hiệu quả hơn.

Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII
Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Hà Tĩnh khóa VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội.

Phát biểu chúc mừng đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, thời gian qua, cộng đồng người công giáo Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, ủy ban đoàn kết công giáo các cấp tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bám sát mục đích tôn chỉ; vận động, tập hợp đồng bào công giáo phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền để đồng bào giáo dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động; lan tỏa, nhân rộng các tấm gương điển hình trong các phong trào; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; động viên người công giáo thực hiện đường hướng sống phúc âm giữa lòng dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã hiệp thương, cử nhân sự Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Hà Tĩnh khóa VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 41 vị, trong đó, ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh giữ chức Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Luận - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh khóa VII giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023.

Trần Hoàng

Tin mới nhất

Tết Chôl Chnăm Thmây: Đồng bào Khmer nô nức đến chùa tắm nước Phật

Tết Chôl Chnăm Thmây: Đồng bào Khmer nô nức đến chùa tắm nước Phật

Chiều 16/4, ngày cuối cùng của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, tất cả các ngôi chùa Khmer ở miền Tây Nam Bộ đều tổ chức lễ tắm nước Phật.
Cộng đồng Hồi giáo có nhiều đóng góp vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Cộng đồng Hồi giáo có nhiều đóng góp vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho rằng, thời gian qua, cộng đồng Hồi giáo thành phố đã có đóng góp lớn vào sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh.
Về sinh hoạt và tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam

Về sinh hoạt và tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam

Trải qua một quá trình dài hình thành và phát triển, tín ngưỡng và tôn giáo cùng với những biểu hiện sinh hoạt của nó ở Việt Nam đã tạo ra những nét đặc sắc.
Longform | Chung tay phát triển kinh tế - xã hội: Nét đẹp của đồng bào Công giáo Việt

Longform | Chung tay phát triển kinh tế - xã hội: Nét đẹp của đồng bào Công giáo Việt

Chiếm 7% dân số cả nước, đồng bào công giáo Việt đang đồng hành cùng các tôn giáo khác phát triển kinh tế đất nước – xã hội.
Lễ Sen Dolta: Thắt chặt thêm tình đoàn kết của cộng đồng người Khmer

Lễ Sen Dolta: Thắt chặt thêm tình đoàn kết của cộng đồng người Khmer

Những ngày này, đồng bào Khmer khắp nơi trên cả nước hân hoan đón mừng lễ Sen Dolta nhằm bày tỏ lòng biết ơn ông bà tổ tiên, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Những chuyển biến lớn trong pháp luật để đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam

Những chuyển biến lớn trong pháp luật để đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam

Sự phát triển của tôn giáo, tín ngưỡng ngày càng đòi hỏi việc hoàn thiện về pháp luật nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng của người Việt.
Bài 3: Không để lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất trật tự an ninh biên giới

Bài 3: Không để lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất trật tự an ninh biên giới

Nhờ gần dân, bám sát dân, chăm lo đời sống cho nhân dân, cùng với công tác dân vận, an ninh, an toàn khu vực biên giới của Hà Giang được giữ vững và ổn định.
Đồng bào Công giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế

Đồng bào Công giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế

Phong trào thi đua yêu nước, sống "Tốt đời đẹp đạo" của đồng bào Công giáo đã phát triển rộng khắp, nổi bật là phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo.
Bài 2: Xây dựng vành đai biên giới mềm từ “lòng dân”

Bài 2: Xây dựng vành đai biên giới mềm từ “lòng dân”

Nhờ thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”, Bộ đội BP Hà Giang đã từng bước tạo dựng niềm tin trong đồng bào dân tộc, góp phần bảo vệ an ninh biên giới.
Bài 1: Bộ đội biên phòng Hà Giang - lan tỏa những mô hình giúp dân phát triển kinh tế

Bài 1: Bộ đội biên phòng Hà Giang - lan tỏa những mô hình giúp dân phát triển kinh tế

Thời gian qua Bộ đội Biên phòng Hà Giang đẩy mạnh công tác giúp dân phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo, góp phần cải thiện đời sống cho bà con...
Sóc Trăng: Niềm vui nhân đôi mừng lễ hội truyền thống Sene Dolta của đồng bào Khmer

Sóc Trăng: Niềm vui nhân đôi mừng lễ hội truyền thống Sene Dolta của đồng bào Khmer

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn Công tác thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer.
400 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam

400 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028) sẽ diễn ra trong 2 ngày 11, 12/10, tại Hà Nội.
Ninh Thuận sắp tổ chức lễ hội Katê của người Chăm

Ninh Thuận sắp tổ chức lễ hội Katê của người Chăm

Lễ hội Katê năm 2023 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức vào các ngày 13, 14, 15 tháng 10.
Đồng Tháp: Phát huy vai trò của phụ nữ theo tôn giáo, hình thành nhiều mô hình, sáng kiến trong đời sống

Đồng Tháp: Phát huy vai trò của phụ nữ theo tôn giáo, hình thành nhiều mô hình, sáng kiến trong đời sống

Nhiều mô hình mới, cách làm hay của phụ nữ theo tôn giáo đã phát huy truyền thống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp nguồn lực, chung tay phát triển kinh tế - xã hội.
Độc đáo cây mộc thần của người Raglai ở Khánh Hòa

Độc đáo cây mộc thần của người Raglai ở Khánh Hòa

Cổ thụ hơn 500 năm tuổi trên núi tại Khánh Hòa được người Raglai gọi tôn kính là Mộc thần, gắn liền với đời sống tín ngưỡng của người dân nơi đây.
Lỗ hổng quản lý từ vụ giả tu sĩ Phật giáo của ông Nguyễn Minh Phúc

Lỗ hổng quản lý từ vụ giả tu sĩ Phật giáo của ông Nguyễn Minh Phúc

Việc giả danh nhà sư, lợi dụng hình ảnh phật giáo, tu sĩ để trục lợi, làm giảm uy tín Phật giáo cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý.
3 xu hướng chính thúc đẩy sự phát triển của mỹ phẩm halal ở Đông Nam Á

3 xu hướng chính thúc đẩy sự phát triển của mỹ phẩm halal ở Đông Nam Á

Đông Nam Á, nơi có hơn 240 triệu người tiêu dùng theo đạo Hồi, sẽ trở thành thị trường chiếm ưu thế cho ngành công nghiệp làm đẹp halal.
Thanh Hóa: Huy động lực lượng công an bảo đảm an ninh, trật tự tại Lễ hội Hàn Sơn

Thanh Hóa: Huy động lực lượng công an bảo đảm an ninh, trật tự tại Lễ hội Hàn Sơn

Lễ hội Hàn Sơn được tổ chức từ ngày 1 đến 12/6 (âm lịch) hằng năm, thu hút đông khách thập phương. Lực lượng công an đã được huy động bảo đảm an ninh trật tự.
Đông đảo tăng ni, phật tử tham dự lễ Phật đản tại Làng Văn hóa

Đông đảo tăng ni, phật tử tham dự lễ Phật đản tại Làng Văn hóa

Ngày 3/6, rất đông tăng ni, phật tử đến dự lễ Phật đản (Phật lịch 2567- Dương lịch 2023) tại quần thể chùa Khmer, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Lễ hội chùa Dâu Bắc Ninh, nghi lễ nông nghiệp tiêu biểu

Lễ hội chùa Dâu Bắc Ninh, nghi lễ nông nghiệp tiêu biểu

Lễ hội chùa Dâu Bắc Ninh không chỉ là nghi lễ nông nghiệp tiêu biểu mà còn là hoạt động văn hóa dân gian đậm bản sắc quê hương vùng Kinh Bắc.
Ngắm bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật trên vỏ ốc mang về từ Trường Sa

Ngắm bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật trên vỏ ốc mang về từ Trường Sa

Bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật tại tỉnh Khánh Hòa với 70 tác phẩm độc đáo trên vỏ ốc tai tượng được mang về từ Trường Sa vừa xác lập kỷ lục Việt Nam.
3 di sản văn hoá vừa được bổ sung vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia

3 di sản văn hoá vừa được bổ sung vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia

3 di sản văn hoá vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Người dân nô nức về dự lễ hội Tháp Bà Ponagar

Người dân nô nức về dự lễ hội Tháp Bà Ponagar

Đông đảo người dân và du khách thập phương đã cùng hành hương về Lễ hội Tháp Bà Ponagar, nhằm tưởng nhớ công ơn của Thiên Y Ana Thánh Mẫu.
Ý nghĩ nhân văn trong lễ bỏ mả của người Raglai

Ý nghĩ nhân văn trong lễ bỏ mả của người Raglai

Lễ bỏ mả là nghi thức quan trọng nhất trong các nghi lễ vòng đời của người Raglai, chứa đựng những yếu tố văn hóa nghệ thuật và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Lễ hội Yang Pơtao Apui: Cầu mưa trên núi thần – Văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người Jrai

Lễ hội Yang Pơtao Apui: Cầu mưa trên núi thần – Văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người Jrai

Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui là một trong những nghi lễ quan trọng của người dân tộc Jrai, nhằm cầu mưa thuận gió hòa, đời sống ấm no, sức khỏe, bình an...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động