Hà Giang: Xác định khoa học công nghệ là “bệ đỡ” cho phát triển

Những năm qua, tỉnh Hà Giang thường xuyên quan tâm đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, coi đây là nhiệm vụ then chốt, đẩy mạnh đưa khoa học công nghệ vào mọi mặt của đời sống… Phóng viên viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Phan Đăng Đông – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang về những kết quả, việc triển khai cũng như định hướng phát triển khoa học công nghệ của Hà Giang.

Được biết, tỉnh Hà Giang rất quan tậm phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ (KH&CN), xin ông cho biết những kết quả nổi bật về lĩnh vực này của địa phương trong những năm gần đây?

Xác định được tầm quan trọng của khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 5 năm qua KH&CN Hà Giang đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 14 chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển KH&CN, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Giang: Xác định khoa học công nghệ là “bệ đỡ” cho phát triển
Ông Phan Đăng Đông - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hà Giang

Trong giai đoạn này, Hà Giang đã triển khai thực hiện 166 nhiệm vụ KH&CN, trong đó: 18 nhiệm vụ cấp trung ương; 86 đề tài, dự án cấp tỉnh; 62 dự án mở rộng cấp huyện/thành phố. Các mô hình ứng dụng KHCN vào sản xuất đều cho hiệu quả về kỹ thuật. Công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã làm chủ được công nghệ một số giống dược liệu quý và giống cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh. Nhiều máy móc, thiết bị được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình cơ giới hóa; tập trung giải quyết công nghệ chế biến một số sản phẩm đặc sản của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong lĩnh vực y dược, đã triển khai phần mềm quản lý khám, chữa bệnh tại 16/16 bệnh viện; phần mềm quản lý ytế xã/phường liên thông với 195/195 trạm ytế xã/phường/thị trấn…Trong lĩnh vực kinh tế, đã tạo bước đột phá trong việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ cho việc xây dựng và hoạch định các chủ trương, chính sách trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua hình thức đặt hàng nghiên cứu đối với các đơn vị có uy tín.

Đặc biệt, Hà Giang được Bộ KH&CN quan tâm hỗ trợ triển khai Dự án “KawaTech“ - ứng dụng công nghệ mới cấp nước bằng bơm không dùng điện (PAT) thuộc Chương trình hợp tác theo Nghị định thư với CHLB Đức, cung cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc vùng cao thiếu nước huyện Đồng Văn đã được bàn giao đưa vào sử dụng từ cuối năm 2019. Dự án được Bộ KH&CN đánh giá là 1 trong 10 sự kiện khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019. Hiện nay, các Chuyên gia CHLB Đức tiếp tục tài trợ dự án “Xây dựng mô hình bơm nước bằng pin năng lượng mặt trời tại thôn Lùng Lú, huyện Đồng Văn” theo hình thức phi Chính phủ nước ngoài...

Hà Giang: Xác định khoa học công nghệ là “bệ đỡ” cho phát triển
Dây chuyền, thiết bị thuộc dự án sản xuất mật ong của Hà Giang

Về sở hữu trí tuệ, Hà Giang đã tích cực nghiên cứu, xây dựng và đăng ký chứng nhận chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm đặc thù của Hà Giang. Đến nay, tỉnh đã được cấp 07 Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm: Mật ong Bạc hà Mèo Vạc; Hồng không hạt Quản Bạ; Gạo tẻ Già Dui Xín Mần; Cam sành Hà Giang; Chè san tuyết Hà Giang; Thịt bò Hà Giang; Thảo quả Vị Xuyên.

Song song với đó, việc đẩy mạnh hợp tác về KH&CN cũng được tỉnh hết sức quan tâm. Hiện Hà Giang đã ký thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ với nhiều đơn vị ở Trung ương như: Viện dược liệu TW - Bộ Y tế; Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Viện khoa học NLN miền núi phía Bắc; Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam... nhằm đẩy mạnh việc đưa các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hà Giang đã có sự quan tâm, chính sách cụ thể như thế nào để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phát triển, ứng dụng KH&CN, thưa ông?

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, sự đồng hành của các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hoạt động KH&CN của Hà Giang đã có sự phát triển đạt kết quả đáng khích lệ và ngày càng khẳng định vai trò, động lực của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Giang: Xác định khoa học công nghệ là “bệ đỡ” cho phát triển
Các doanh nghiệp tỉnh Hà Giang ngày một quan tâm đầu tư, phát triển KHCN

Xuất phát từ vai trò quan trọng của KH&CN, tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nghiên cứu, tiếp nhận làm chủ và ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã được hướng dẫn hỗ trợ xây dựng, triển khai các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng giúp giảm thiểu lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí về nhân lực, thời gian, nguyên nhiên liệu, năng lượng... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, cải thiện hình ảnh, thương hiệu…. Đến nay đã thực hiện hỗ trợ cho 09 doanh nghiệp, HTX đổi mới công nghệ; 17 doanh nghiệp, HTX được xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và công cụ cải tiến năng suất 5S; 13 doanh nghiệp, HTX xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm, quy chuẩn kỹ thuật; 02 doanh nghiệp, HTX đạt giải thưởng chất lượng quốc gia...

Thưa ông, Sở KH&CN Hà Giang đề ra những giải pháp gì để nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng thực tiễn của các dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ gắn với thực tế đời sống kinh tế-xã hội của địa phương?

Thời gian tới, ngành KH&CN tập trung tham mưu cho tỉnh triển khai xây dựng chiến lược phát triển KH&CN phù hợp với điều kiện của địa phương, phù hợp với xu thế, sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tăng cường liên kết các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp với các doanh nghiệp; khuyến khích tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật. Đổi mới cơ chế quản lý nhiệm vụ KH&CN gắn với cải cách thủ tục hành chính theo hướng khoán tới sản phẩm cuối cùng; tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp, HTX tham gia hoạt động nghiên cứu ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Hà Giang: Xác định khoa học công nghệ là “bệ đỡ” cho phát triển
Ứng dụng KHCN đã giúp Hà Giang lưu giữ, phát triển nhiều giống dược liệu quí

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng KH&CN, chuyển giao công nghệ và giải quyết đồng bộ các khâu sản xuất theo chuỗi giá trị để phát triển và nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của các sản phẩm trọng điểm, chủ lực, có lợi thế của địa phương. Kết nối với các doanh nghiệp, HTX để đưa kết quả nghiên cứu đề tài ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Tập trung hỗ trợ ứng dụng KH&CN và đổi mới, sáng tạo cho các doanh nghiệp, HTX tỉnh Hà Giang thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án khoa học để mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Hỗ trợ hoàn thiện quy trình sản xuất theo chuỗi giá trị và gắn tem truy xuất nguồn gốc điện tử cho doanh nghiệp, HTX có tiềm lực về KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt chú trọng phân loại và lập danh sách các doanh nghiệp, HTX có tiềm năng về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để hỗ trợ xây dựng phát triển cơ sở đầu tàu về nghiên cứu khoa học và đổi mới, sáng tạo gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương… Cùng với đó tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo hướng đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời tiến hành xã hội hóa một số lĩnh vực, nhiệm vụ công. Phấn đấu, mỗi một đơn vị sự nghiệp khoa học công lập của tỉnh là một trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học đầu ngành của địa phương, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong việc tư vấn, kết nối cung cầu chuyển giao công nghệ trong nước và quốc tế vào tình hình thực tiễn của địa phương.

Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KH&CN theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp, phát huy vai trò, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh thông qua hoạt động ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, từng bước chuyển đổi vị trí, vai trò của khoa học từ “gắn với phát triển kinh tế - xã hội” sang “phục vụ phát triển kinh tế - xã hội".

Xin cảm ơn ông.

Quang Nguyễn - Xuân Lập

Tin mới nhất

Quảng bá văn hóa Tây Nguyên thông qua bích họa đường phố

Quảng bá văn hóa Tây Nguyên thông qua bích họa đường phố

Tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), có một con phố ngập tràn những bức tranh bích họa giàu bản sắc văn hóa Tây Nguyên khiến du khách thích thú.
Xã miền núi tỉnh Quảng Bình: Chờ điện sáng ở miền Di sản

Xã miền núi tỉnh Quảng Bình: Chờ điện sáng ở miền Di sản

Hai xã miền núi Tân Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) là 2 xã vùng biên giới giáp nước bạn Lào. Có điện sinh hoạt là mơ ước lớn lao nhất của bà con nơi đây.
Cồng chiêng: Nét văn hóa độc đáo của người Mường

Cồng chiêng: Nét văn hóa độc đáo của người Mường

Với người Mường, lễ, Tết, hội, ngày hạnh phúc lứa đôi… không thể thiếu tiếng cồng chiêng. Cồng chiêng đã trở thành nét văn hóa độc đáo, trong đời sống tinh thần
Thắt chặt quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia

Thắt chặt quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia

Sáng 17/6, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.
Du lịch ở Nặm Đăm đang nhộn nhịp trở lại

Du lịch ở Nặm Đăm đang nhộn nhịp trở lại

Sau 2 năm vắng bóng vì dịch bệnh, giờ đây du lịch ở Nặm Đăm đã nhộn nhịp trở lại; tiếp tục là điểm homestay hấp dẫn ở miền Bắc.

Tin cùng chuyên mục

Gần 1.000 suất quà trị giá 1,12 tỷ đồng tặng bà con dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc

Gần 1.000 suất quà trị giá 1,12 tỷ đồng tặng bà con dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính Phủ, Phật giáo Việt Nam nói chung, Chùa Ba Vàng nói riêng với tinh thần Phật giáo đồng hành cùng đất nước đã trao tặng cho bà con dân tộc thiểu số (DTTS) có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó tại 3 tỉnh vùng Đông Bắc (Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang) gần 1.000 suất quà trị giá 1,12 tỷ đồng nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.
Lào Cai: Phát triển chuỗi giá trị cho cây quế

Lào Cai: Phát triển chuỗi giá trị cho cây quế

Với diện tích đứng thứ 2 toàn quốc, quế Lào Cai hiện đã xuất khẩu đến nhiều thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn những yếu tố chưa bền vững đòi hỏi địa phương phải đẩy mạnh phát triển ngành hàng quế theo chuỗi giá trị.
Báo chí cấp cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi: Hiệu quả phải là mục tiêu số 1!

Báo chí cấp cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi: Hiệu quả phải là mục tiêu số 1!

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh: “Để phù hợp với những đòi hỏi của vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các ấn phẩm báo, tạp chí phải có những đổi mới về chất lượng nội dung và hình thức trình bày. Tuy nhiên, dù chọn cách làm nào thì mục tiêu số 1 vẫn là mang đến những thông tin đồng bào cần, giúp đồng bào thay đổi nhận thức, hành vi".
Gần 22.000 người dân tộc Mường sẽ được hỗ trợ cải thiện điều kiện sống trong năm 2022

Gần 22.000 người dân tộc Mường sẽ được hỗ trợ cải thiện điều kiện sống trong năm 2022

Dân tộc Mường (tỉnh Hòa Bình) thuộc nhóm các dân tộc thiểu số khó khăn nhất Việt Nam với mức độ phát triển tụt hậu đáng kể so với mặt bằng chung. Để thúc đẩy phát triển kinh tế cho các gia đình người Mường, dự án “Cuộc sống tốt đẹp: Ngôi làng hy vọng” (Life’s Good: Hope Villages) sẽ hướng đến trao quyền cho những gia đình dân tộc thiểu số, giúp họ xây dựng được một tương lai tươi sáng hơn thông qua những hỗ trợ thiết thực nhất.
Xòe Thái trở thành Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại

Xòe Thái trở thành Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại

Vào 17 giờ 11 phút ngày 15/12/2021, tại phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 16 của Tổ chức Giáo dục - Khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) diễn ra tại Paris, Pháp đã ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tiếp tục lan toả những giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam

Tiếp tục lan toả những giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1/12/2021 - 2/1/2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Làng Văn hóa - Ngôi nhà chung của chúng ta”. Sự kiện nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa.
Trao chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”

Trao chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngành văn hóa, thể thao và du lịch và những người đam mê nghệ thuật đã cùng chính quyền các cấp sưu tầm, biên soạn, phát huy những giá trị nghệ thuật để lưu giữ những nét văn hoá đặc sắc của Việt Nam trong lòng cộng đồng 54 dân tộc anh em.
Quảng Ninh quyết tâm thu hẹp chênh lệch vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Ninh quyết tâm thu hẹp chênh lệch vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch và tỷ lệ hộ nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xây dựng Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Nghi lễ Mát nhà của dân tộc Mường

Nghi lễ Mát nhà của dân tộc Mường

Trong khuôn khổ các hoạt động nhân sự kiện Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào Mường đến từ tỉnh Hòa Bình đã tái hiện nghi lễ Mát nhà.
Thanh Hóa: Nhiều điển hình sản xuất giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hóa: Nhiều điển hình sản xuất giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong giai đoạn 2016-2021, Thanh Hóa nhờ đẩy mạnh phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã được đông đảo đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tham gia và đạt được kết quả hết sức tích cực với nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.
ABBANK tài trợ xây dựng 200 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân Điện Biên

ABBANK tài trợ xây dựng 200 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân Điện Biên

Hưởng ứng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021, Bộ Công an phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước kêu gọi một số ngân hàng và doanh nghiệp ủng hộ tổng cộng 55 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng, sửa chữa 1.100 căn nhà cho các hộ nghèo gặp khó khăn trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Bắc Mê (Hà Giang): Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư và xây dựng nông thôn mới

Bắc Mê (Hà Giang): Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư và xây dựng nông thôn mới

Là huyện vùng sâu còn nhiều khó khăn của tỉnh Hà Giang, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Mê đã có nhiều nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh, quốc phòng. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn được cải thiện rõ rệt…
Công nhân lao động TKV tham gia thi viết về công tác dân tộc, tôn giáo

Công nhân lao động TKV tham gia thi viết về công tác dân tộc, tôn giáo

Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang chỉ đạo các tổ chức công đoàn trực thuộc rốt ráo vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức- người lao động (CNVC- NLĐ) tham gia cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” theo phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Cô gái dân tộc Giáy làm tour du lịch trực tuyến mùa dịch

Cô gái dân tộc Giáy làm tour du lịch trực tuyến mùa dịch

Trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, để góp phần giải tỏa những lo âu, căng thẳng cho những tín đồ yêu thích du lịch nhiều hướng dẫn viên đang nỗ lực thực hiện những tour du lịch online phục vụ du khách. Trong xu hướng đó, Vũ Thị Ngọc Hướng người dân tộc Giáy được coi như là “cánh én” giữa mùa dịch hỗ trợ du khách chu du khám phá Sa Pa, Lào Cai qua các nền tảng số.
Đồng bào Cơ tu gửi cơm lam, măng rừng “tiếp sức” miền xuôi Đà Nẵng chống dịch

Đồng bào Cơ tu gửi cơm lam, măng rừng “tiếp sức” miền xuôi Đà Nẵng chống dịch

12 tấn nông sản các loại cùng hàng trăm ống cơm lam, thịt bò, thịt heo là những tình cảm mà người dân huyện Tây Giang (Quảng Nam) góp lại để gửi xuống miền xuôi, tiếp sức cho người dân TP. Đà Nẵng chống dịch.
Đại lễ Vu lan 3 miền 2021: Nét đẹp trong văn hoá tâm linh người Việt

Đại lễ Vu lan 3 miền 2021: Nét đẹp trong văn hoá tâm linh người Việt

Đại lễ Vu lan 3 miền 2021, do Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra vào tối ngày 21/8/ 2021 (tức ngày 14 tháng 7 năm Tân Sửu) tại 3 điểm cầu: Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), chùa Thiên An (Bình Định) và Bệnh viện Dã chiến số 7 (TP.Hồ Chí Minh)…
Bình Liêu tiêm vắc-xin phòng Covid-19: Cán bộ đi trước, bà con dân tộc theo sau

Bình Liêu tiêm vắc-xin phòng Covid-19: Cán bộ đi trước, bà con dân tộc theo sau

Bình Liêu là huyện miền núi, biên giới thuộc khu vực “miền Đông” của tỉnh Quảng Ninh, có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 96% số dân. Hiện huyện dân tộc miền núi, biên giới này đang dẫn đầu cả nước về tốc độ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19
“Đi từng ngõ,  gõ từng nhà”

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Bền bỉ những bước chân, kiên trì giải thích… , hơn 1 năm nay, các già làng, người uy tín ở các thôn bản vùng cao đã góp quần tích cực vào việc giúp bà con hiểu hơn về sự nguy hiểm của con vi rút Sars-Cov-2 cũng như cách phòng tránh để con vi rút đáng sợ này không len lỏi vào thôn, bản.
Ưu tiên bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số

Ưu tiên bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số

Cần xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó ưu tiên đầu tư, huy động tổng hợp các nguồn lực hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc thiểu số…
Lai Châu: Khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lự

Lai Châu: Khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lự

Ngày 12/8/2021, Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc Lự tại xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động. Đây là công trình đầu tiên được đóng góp từ chương trình đi/chạy bộ trực tuyến “Những bước chân vì cộng đồng” do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động