Kỳ vọng sức sống mới ở thị trấn Vân Tùng - Bắc Kạn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
Tỉnh Bắc Kạn: Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị nông sản Bắc Kạn: Xây dựng các điểm bán sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền Bắc Kạn: Nâng tầm cho sản phẩm OCOP

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực

Vân Tùng là trung tâm văn hoá, chính trị của huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cách trung tâm thành phố Bắc Kạn khoảng 65 km về phía Bắc theo Quốc lộ 3 Hà Nội - Cao Bằng, với dân số 5.590 người, 1.140 hộ dân. Trong đó, có 6 dân tộc chủ yếu: Tày, Nùng, Dao, Hoa, Ngái, Kinh cùng sinh sống xen kẽ với nhau.

Bắc Kạn: Kỳ vọng đổi thay ở thị trấn Vân Tùng
Một góc thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Cùng với sự phát triển chung của huyện Ngân Sơn, trong thời gian qua, kinh tế - xã hội của xã Vân Tùng đã từng bước phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Theo số liệu thống kê, năm 2021, tổng thu ngân sách xã Vân Tùng đạt: 10.593.906.037 đồng; tổng chi ngân sách thường xuyên trên địa bàn của xã là: 10.348.050.464 đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 34,25 triệu/năm.

Những năm qua, xã Vân Tùng cũng đã được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp nhiều công trình hạ tầng cơ sở, mở rộng khu trung tâm huyện lỵ đồng thời tiếp nhận nhiều dự án đầu tư phát triển, từng bước góp phần làm thay đổi bộ mặt của trung tâm huyện Ngân Sơn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần phải có giải pháp khắc phục như sau: Hiện trạng mật độ dân cư không đồng đều, chủ yếu tập trung ở khu trung tâm xã với mật độ cao, dẫn đến khó khăn để dãn dân trong việc giải phóng mặt bằng xây dựng công trình.

Nguồn ngân sách đầu tư cho phát triển còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị. Chưa thực hiện được công tác xã hội hóa trong việc huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế. Mặc dù, có tiềm năng về công nghiệp chế biến nông, lâm sản; dịch vụ du lịch... nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

Khu vực ngoài trung tâm xã có mật độ dân cư thưa, đất đai quy hoạch chưa được sử dụng đầu tư khai thác hiệu quả, cơ sở hạ tầng chưa được chú trọng đầu tư, hạ tầng xã hội còn thiếu, tính liên kết giữa khu trung tâm với khu vực bên ngoài chưa có tính tương hỗ cùng nhau phát triển, khu vực ngoài khu trung tâm chủ yếu có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi, còn các cơ sở hạ tầng khác như cấp nước, cấp điện chiếu sáng đường giao thông, thoát nước thải, thu gom nước thải gần như rất hạn chế.

Ngoài ra, hiện nay xã Vân Tùng chưa có siêu thị hoặc trung tâm thương mại nào có quy mô lớn, hay có quy mô hàng hóa đa dạng, tổ chức bán hàng quy mô tự phục vụ… Các công trình phục vụ văn hóa hay nhu cầu giải trí của người dân cơ bản là nhỏ lẻ do hộ dân mở, chưa có quy mô lớn để phục vụ nhu cầu nhân dân...

Tạo động lực phát triển mới

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 528/TTr-CP ngày 30/12/2022 và Báo cáo thẩm tra số 1432/BC-UBPL15 ngày 3/2/2023 của Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội vừa ký ban hành Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, quyết nghị thành lập thị trấn Vân Tùng trên cơ sở toàn bộ 51,10 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.590 người của xã Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Thị trấn Vân Tùng giáp thị trấn Nà Phặc và các xã Cốc Đán, Đức Vân, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa thuộc huyện Ngân Sơn.

Sau khi thành lập thị trấn Vân Tùng: Huyện Ngân Sơn có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 xã và 02 thị trấn; tỉnh Bắc Kạn có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện và 01 thành phố; 108 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 95 xã, 06 phường và 07 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2023. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc thành lập thị trấn Vân Tùng huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Vân Tùng, ngoài đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa của xã Vân Tùng nói riêng và huyện Ngân Sơn nói chung hiện nay, còn tạo ra động lực, môi trường và điều kiện cho sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương theo hướng chuyển dịch kinh tế nông nghiệp thành kinh tế dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp cao là các ngành sản xuất chính; cùng theo đó là sự đáp ứng tốt hơn về cơ sở hạ tầng giao thông, điện, thông tin liên lạc và các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế cho người dân.

Về mặt quản lý nhà nước, chính quyền đô thị của thị trấn ngoài một số các nhiệm vụ như chính quyền nông thôn cấp xã hiện nay, sẽ có điều kiện đáp ứng tốt hơn những nhiệm vụ quan trọng khác như quản lý, thực hiện các quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai theo quy hoạch, quản lý cơ sở hạ tầng đô thị, quản lý dân cư, quản lý địa bàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, việc thành lập thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được hưởng đầy đủ, kịp thời các cơ chế ưu đãi theo pháp luật; chuyển dịch được một số lượng lớn lao động nông nghiệp sang làm việc ở lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ; tiếp tục duy trì và nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm.

Đồng thời, huy động được các nguồn vốn đầu tư vào các công trình hạ tầng đô thị thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân như: Nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông trên địa bàn thị trấn; tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng giáo dục trường chuẩn quốc gia và phấn đấu đạt chuẩn quốc gia đối với các trường còn lại; tạo cơ chế phù hợp đa dạng hóa hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trên địa bàn theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

Thành lập thị trấn cũng sẽ tạo cơ hội tác động tích cực đến thu, chi ngân sách, thu nhập đầu người, cụ thể: Việc tăng các nguồn thu từ thuế để phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ, các thiết chế văn hóa - xã hội, thúc đẩy đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nhằm kết nối với khu vực trung tâm và các địa bàn giáp ranh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao mức sống người dân; tạo cơ chế phù hợp đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Trong thời gian tới, thị trấn Vân Tùng sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến, ngành nghề, gắn sản xuất với thị trường để hình thành sự liên kết nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ và thị trường ngay trên địa bàn. Gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới, gắn công nghiệp hóa với thực hiện dân chủ hóa và nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực.

Đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc.

Cùng với đó, đẩy lùi tệ nạn xã hội và tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường thu hút đầu tư phát triển hạ tầng đô thị; chú trọng công tác quản lý đô thị, đất đai và bảo vệ môi trường.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bài 1: Doanh nghiệp các ngành đều gặp khó

Bài 1: Doanh nghiệp các ngành đều gặp khó

Nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam đang gặp vô vàn khó khăn do sụt giảm về đơn hàng, áp lực chi phí đầu vào tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu nguồn vốn..
Thúc đẩy thu hút đầu tư tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương

Thúc đẩy thu hút đầu tư tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu, 3 địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương tập trung nâng cao chất lượng thu hút đầu tư.
Bến Tre: Các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiết kiệm điện triệt để

Bến Tre: Các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiết kiệm điện triệt để

Qua gần 3 tuần triển khai kêu gọi về tiết kiệm điện, các tổ chức, người dân và doanh nghiệp tỉnh Bến Tre thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả.
TP. Hồ Chí Minh: Lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư

TP. Hồ Chí Minh: Lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về việc kiện toàn Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố.
Nguy cơ chậm tiến độ đường kết nối cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An

Nguy cơ chậm tiến độ đường kết nối cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 kết nối với cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu khó hoàn thành trong tháng 9 để kịp khai thác đồng bộ với cao tốc đoạn qua Nghệ An.

Tin cùng chuyên mục

Vụ vỡ hụi 80 tỉ đồng ở Đồng Nai: Chủ hụi khai gì

Vụ vỡ hụi 80 tỉ đồng ở Đồng Nai: Chủ hụi khai gì

Sau khi gom hụi khoảng 80 tỉ đồng của khoảng 500 lượt người, Trần Quốc Huy (TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đem cho vay mượn tiếp, nhưng bị giật dẫn đến vỡ hụi.
Lịch cúp điện tại tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế ngày 01/06/2023

Lịch cúp điện tại tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế ngày 01/06/2023

Thông tin mới nhất cập nhật lịch cúp điện ngày 1/6/2023 tại Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) và Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế).
Khánh Hòa: Động thổ xây dựng Cung văn hóa Thiếu nhi hơn 544,5 tỷ đồng

Khánh Hòa: Động thổ xây dựng Cung văn hóa Thiếu nhi hơn 544,5 tỷ đồng

Sáng 1/6, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ động thổ Dự án Cung văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa.
TP Hải Phòng: Ôtô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường

TP Hải Phòng: Ôtô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường

Một xe ôtô 16 chỗ vừa bị cháy khi lưu thông qua vòng xuyến Bùi Viện (Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
5 tháng đầu năm, ngành du lịch Thanh Hóa đón gần 5,8 triệu lượt khách

5 tháng đầu năm, ngành du lịch Thanh Hóa đón gần 5,8 triệu lượt khách

Trong 5 tháng đầu năm 2023, ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 5,8 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 9.062 tỷ đồng.
Chính phủ thành lập Ủy ban điều tra vụ trực thăng rơi tại Vịnh Hạ Long

Chính phủ thành lập Ủy ban điều tra vụ trực thăng rơi tại Vịnh Hạ Long

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định thành lập “Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay” đối với máy bay trực thăng Bell 505 rơi tại Vịnh Hạ Long.
TP. Hồ Chí Minh: Công bố chương trình xét chọn và trao danh hiệu “Doanh nghiệp xanh” năm 2023

TP. Hồ Chí Minh: Công bố chương trình xét chọn và trao danh hiệu “Doanh nghiệp xanh” năm 2023

Việc tổ chức xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp xanh” nhằm tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bề
Nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng ở Nghệ An đang ở mức rất cao

Nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng ở Nghệ An đang ở mức rất cao

Đây là lần thứ 3 trong năm 2023, tỉnh Nghệ An ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.
Bà Phạm Thị Phương Hạnh giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

Bà Phạm Thị Phương Hạnh giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

Bà Phạm Thị Phương Hạnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh này thay thế cho ông Vũ Mạnh Dương nghỉ hưu theo quy định.
Thanh Hóa: Sẽ thay thế, điều chuyển cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Thanh Hóa: Sẽ thay thế, điều chuyển cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Tỉnh Thanh Hóa kiên quyết thay thế những cán bộ không dám làm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; kiên quyết xử lý những cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực.
Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình quận, huyện chuyển đổi số điển hình

Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình quận, huyện chuyển đổi số điển hình

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa làm việc với một số đơn vị để trao đổi, đề xuất về việc triển khai thí điểm mô hình quận, huyện chuyển đổi số.
Lào Cai: Thúc đẩy du lịch vào 3 huyện Bảo Yên - Bắc Hà - Si Ma Cai

Lào Cai: Thúc đẩy du lịch vào 3 huyện Bảo Yên - Bắc Hà - Si Ma Cai

Ngoài xây dựng các sản phẩm du lịch chủ lực, để thu hút du khách tại 3 huyện Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai sẽ thúc đẩy du lịch cộng đồng đặc trưng.
Đắk Nông: Cứu cháu đuối nước, cả 2 bà cháu tử vong

Đắk Nông: Cứu cháu đuối nước, cả 2 bà cháu tử vong

Phát hiện cháu đuối nước, vì muốn cứu cháu, bà N. liền nhảy xuống hồ. Hậu quả, cả hai bà cháu tử vong.
TP. Hải Phòng: Khởi công Dự án xây dựng Khu nhà ở cho khoảng 10.000 công nhân viên

TP. Hải Phòng: Khởi công Dự án xây dựng Khu nhà ở cho khoảng 10.000 công nhân viên

Dự án xây dựng Khu nhà ở công nhân viên của Công ty TNHH Pegatron Việt Nam (tại TP. Hải Phòng) khi hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 10.000 công nhân.
Tỉnh Quảng Ninh: Cứu sống cháu bé lạc mẹ, rơi xuống sông Ka Long

Tỉnh Quảng Ninh: Cứu sống cháu bé lạc mẹ, rơi xuống sông Ka Long

Sau quá trình xác minh, làm rõ, cháu bé đi lạc gần khu vực bờ sông Ka Long (TP. Móng Cái) được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh bàn giao cho người thân.
2 xe khách va chạm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, ít nhất 5 người thương vong

2 xe khách va chạm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, ít nhất 5 người thương vong

Xe khách biển kiểm soát 73F-00063 tông trực diện xe khách 16 chỗ 43B - 04394 trên cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến ít nhất 5 người thương vong.
Vụ Phó Chủ tịch huyện đòi nhà thầu “chung chi”: Thành lập tổ xác minh

Vụ Phó Chủ tịch huyện đòi nhà thầu “chung chi”: Thành lập tổ xác minh

Liên quan đến đoạn ghi âm Phó Chủ tịch UBND huyện đòi nhà thầu “chung chi”, tỉnh Cà Mau đã có quyết định thành lập tổ xác minh vụ việc.
TP. Hồ Chí Minh: Khu công nghệ cao hợp tác phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh: Khu công nghệ cao hợp tác phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Công ty Cadence phát triển nhân lực lĩnh vực điện tử, phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn tại Việt Nam.
Đà Nẵng: Thực hiện 21 chương trình, dự án bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Đà Nẵng: Thực hiện 21 chương trình, dự án bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện 21 dự án bảo vệ môi trường ngành Công Thương để phòng ngừa, kiểm soát, xử lý và loại bỏ các nguồn gây ô nhiễm môi trường.
Chính thức hợp long cầu Vĩnh Tuy 2, thông xe trước 2 tháng 9

Chính thức hợp long cầu Vĩnh Tuy 2, thông xe trước 2 tháng 9

Sáng 30/5, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội tổ chức lễ hợp long cầu Vĩnh Tuy 2, các đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện để kịp thông xe trước 2/9/2023.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động