Tỉnh Quảng Ninh: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hàng loạt nghị quyết, chính sách phát triển khu vực miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc được tỉnh Quảng Ninh triển khai đã mang lại hiệu quả rõ nét.
Tỉnh Quảng Ninh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển Khám phá tọa độ “sống ảo” mới nổi, đồi cỏ cháy cách Hà Nội 135km

Quảng Ninh là tỉnh biên giới, hải đảo nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên 6.206,9km2, trong đó 93,85% là đất liền (trong đó trên 80% là đồi núi); 6,15% là diện tích các xã đảo. Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính gồm 4 thành phố, 2 thị xã và 7 huyện với 177 xã, phường, thị trấn và 1.452 thôn, bản, khu phố. Tổng dân số trên địa bàn tỉnh là khoảng hơn 1,3 triệu người, trong đó dân tộc thiểu số là hơn 160 nghìn người, chiếm 12,31% dân số toàn tỉnh, với 42 thành phần dân tộc anh em, cư trú trên hơn 85% diện tích của tỉnh và có vị trí trọng yếu về Quốc phòng an ninh, biên giới quốc gia. Quảng Ninh là tỉnh duy nhất của cả nước có biên giới trên bộ (118,825km) và trên biển (191km) giáp với Trung Quốc, có 3 huyện, thành phố biên giới, 2 huyện đảo, 16 xã, phường, thị trấn biên giới đất liền, 11 xã đảo.

Những năm qua các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hảo đảo ở tỉnh Quảng Ninh được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm triển khai. Hàng loạt nghị quyết, chính sách phát triển khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả rõ nét.

Điển hình, nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020...

Tỉnh Quảng Ninh: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Ninh thay đổi tích cực

Quảng Ninh có 64 xã, thị trấn và 47 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Tháng 5/2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU về phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với đảm bảo vững chắc Quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo (Nghị quyết 06). Qua triển khai thực hiện nghị quyết, việc đầu tư toàn diện cho các xã khu vực này tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh.

Theo đó, UBND tỉnh và các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 cho cả 3 chương trình: Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với Nghị quyết 06.

Cùng với đó, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06, trong đó tập trung cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh tế trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác; hỗ trợ nhà ở; thu hút đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số, miền núi; phát triển thương mại biên giới, chợ nông thôn miền núi; chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh; chính sách thu hút bác sĩ công tác tại vùng dân tộc thiểu số; chính sách tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ dân tộc thiểu số; trợ giúp pháp lý tại địa bàn dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo...

Cũng từ những chính sách này, diện mạo khu vực, cũng như đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Ninh đã ngày càng thay đổi tích cực, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày được nâng cao. Đơn cử, Quảng Đức là xã miền núi, biên giới, vùng dân tộc. Người dân nơi đây phát triển kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình. Những chính sách của tỉnh, sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp đời sống của nhân dân trên địa bàn xã có sự thay đổi tích cực. Bà con cũng đồng lòng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, xã duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Trong thời gian tới, bên cạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp sức trong việc giảm nghèo, cải tạo cảnh quan môi trường, giữ vững và duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có giải pháp thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt, tập trung hoàn thành sản phẩm OCOP (mật ong) đưa ra thị trường trong và ngoài huyện.

Với nỗ lực của các cấp, các ngành, nhiều mục tiêu mà Nghị quyết 06 đề ra bước đầu đã thu hái những thành quả nhất định. Tính đến hết năm 2021, thu nhập bình quân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh đạt 52,5 triệu đồng/người, tăng 2 lần so với năm 2020. Số hộ dân tộc thiểu số nghèo hiện chỉ còn 952 hộ (theo tiêu chí mới), chiếm 2,75% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến hết năm 2021, đã có 6/12 thôn, bản của tỉnh đạt tiêu chí ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (tiêu chí mới) theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, dự kiến hết năm 2022, 6 thôn còn lại của tỉnh sẽ đạt tiêu chí ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Tính đến tháng 6/2022, tỉnh Quảng Ninh duy trì ổn định 99,86% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện an toàn từ các nguồn, 92,7% rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện 177/177 đơn vị cấp xã và 13/13 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Các xã, phường, thị trấn đều đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; trên 98% đồng bào dân tộc thiểu số có Bảo hiểm y tế... Hiện cả 64 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo đều đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhật Khôi

Tin mới nhất

Lào Cai: Điện về bừng sáng bản xa

Lào Cai: Điện về bừng sáng bản xa

Mùa xuân năm nay dường như về sớm hơn, Tết năm nay chắc chắn sẽ vô cùng đáng nhớ với ngời Mông ở thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường, huyện biên giới Bát Xát, Lào Cai.
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022

Vượt qua những thách thức, kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm qua chuyển biến tích cực; công tác dân tộc cũng đạt được kết quả quan trọng...
Đắk Lắk: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Lắk: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện một số nội dung về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tín dụng chính sách xã hội: Đòn bẩy kinh tế giúp đồng bào thoát nghèo

Tín dụng chính sách xã hội: Đòn bẩy kinh tế giúp đồng bào thoát nghèo

Tín dụng chính sách xã hội được coi “điểm sáng” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện tại các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Cấp bách cung cấp dịch vụ viễn thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cấp bách cung cấp dịch vụ viễn thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hiện người dân tộc thiểu số không chỉ nghèo về vật chất mà còn nghèo về thông tin nên cần cấp bách cung cấp dịch vụ viễn thông tại những nơi này.

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin

Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay đang sinh sống ở 3/4 diện tích của cả nước và hoàn toàn sống ở vùng kinh tế - xã hội có điều kiện đặc biệt khó khăn.
Đắk Lắk tổng kết dự án “Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng”

Đắk Lắk tổng kết dự án “Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng”

Ngày 21/12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tổng kết Dự án “Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.
Cà Mau tăng cường kiến thức văn hóa dân tộc thiểu số cho cán bộ công chức

Cà Mau tăng cường kiến thức văn hóa dân tộc thiểu số cho cán bộ công chức

Gần 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và 4 trên địa bàn tỉnh đã được tập huấn, bổ sung kiến thức văn hóa dân tộc thiểu số.
Tăng cường vai trò của người dân trong công tác bảo vệ đường biên giới Việt Nam - Lào

Tăng cường vai trò của người dân trong công tác bảo vệ đường biên giới Việt Nam - Lào

Đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín ở các bản làng biên giới đã có nhiều đóng góp trong bảo vệ đường biên giới, cột mốc giữ gìn bình yên biên cương.
Hoà Bình: Trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Hoà Bình: Trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ tổ chức Lễ Phát động tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 tại Hà Nội.
Đắk Nông: Công tác dân tộc được triển khai có hiệu quả

Đắk Nông: Công tác dân tộc được triển khai có hiệu quả

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã triển khai hiệu quả công tác dân tộc năm 2022 thông qua việc phổ biến, quán triệt và thực hiện các chương trình, đề án, chính sách…
Chính thức thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột

Chính thức thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao.
Tỉnh Trà Vinh: Vượt khó, “dệt lưới” an sinh qua hệ thống bưu điện

Tỉnh Trà Vinh: Vượt khó, “dệt lưới” an sinh qua hệ thống bưu điện

Được coi là điểm tựa an sinh bền vững, bảo hiểm xã hội xã hội, bảo hiểm y tế đang đến gần hơn với người dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh dù còn nhiều khó khăn.
Đắk Nông: Thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Đắk Nông: Thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, góp phần phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
Trao Giải thưởng Lương Định Của cho 32 thanh niên nông thôn xuất sắc năm 2022

Trao Giải thưởng Lương Định Của cho 32 thanh niên nông thôn xuất sắc năm 2022

32 gương thanh niên nông thôn tiêu biểu với ý chí vươn lên làm giàu và đạt thành tích cao trong toàn quốc vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2022.
Bộ Thông tin và Truyền thông: Tinh thần sẽ phủ sóng triệt để các thôn, bản

Bộ Thông tin và Truyền thông: Tinh thần sẽ phủ sóng triệt để các thôn, bản

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, tinh thần là sẽ phủ sóng triệt để các thôn, bản, nhất là vùng miền núi, vùng đồng bào.
Hơn 104.200 lượt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ học tập

Hơn 104.200 lượt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ học tập

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 5 năm, đã có 104.219 lượt trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học tập.
Đắk Lắk: Bảo tồn giai điệu cồng chiêng của đồng bào Êđê, M’nông

Đắk Lắk: Bảo tồn giai điệu cồng chiêng của đồng bào Êđê, M’nông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk lên kế hoạch sưu tầm 7 bài chiêng truyền thống của đồng bào Êđê, M’nông tại các địa phương.
Đại biểu Quốc hội kiến nghị quan tâm nhiều hơn tới đồng bào dân tộc thiểu số

Đại biểu Quốc hội kiến nghị quan tâm nhiều hơn tới đồng bào dân tộc thiểu số

Tại các phiên thảo luận ở hội trường, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV các Đại biểu Quốc hội kiến nghị quan tâm nhiều hơn tới đồng bào dân tộc thiểu số.
Gia Lai: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy sản xuất

Gia Lai: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy sản xuất

Các mô hình, dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thay đổi tư duy sản xuất người dân, đặc biệt đối với người đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai.
Ban Dân tộc Đồng Nai tuyên dương 260 đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu

Ban Dân tộc Đồng Nai tuyên dương 260 đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu

260 đại biểu sẽ tham dự lễ Tuyên dương Người có uy tín, Nhân sĩ trí thức, Doanh nhân, Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Đồng Nai.
Hà Giang: Nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư

Hà Giang: Nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư

Ông Lương Văn Đoàn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về những giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa phương.
Đắk Nông: Phát triển đội ngũ CBCCVC người đồng bào dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Đắk Nông: Phát triển đội ngũ CBCCVC người đồng bào dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Tỉnh Đắk Nông triển khai đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người đồng bào dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.
Đắk Lắk: Bồi dưỡng tiếng dân tộc Ê Đê cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198

Đắk Lắk: Bồi dưỡng tiếng dân tộc Ê Đê cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198

Trong thời gian 3 tháng, 85 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) sẽ tham gia lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Ê đê.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động