Vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai

Người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tỉnh.
Người uy tín ở A Pa Chải

Hiện tỉnh Gia Lai có 955 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, dân tộc Jrai 610 người, Bahnar 299 người, dân tộc khác 46 người. Đó là những người được thôn, làng bình chọn, suy tôn, gắn bó mật thiết với Nhân dân; có vai trò và ảnh hưởng lớn trong công tác vận động đồng bào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương; không quản ngại khó khăn, gian khổ đi từng ngõ, gọi cổng từng nhà, nắm tay từng người, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng; tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên, phát triển.

Vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long trao bằng khen cho người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc sự phát triển kinh tế - xã hội, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh

Những cánh chim đầu đàn

Thôn Plei Hék là thôn xa nhất, cách trung tâm xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) khoảng 12km về phía bắc. Nơi mà cả thôn 100% là người đồng bào dân tộc thiểu số với 116 hộ, trong đó có 46 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo, đời sống của nhân dân trong thôn hết sức khó khăn; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu; vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo. Đến năm 2017, Đề án phát triển kinh tế xã hội 4 làng đồn tại xã Chư A Thai của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện được triển khai thực hiện với mục tiêu tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giúp người dân nơi đây thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ông Kpă Uiu là người có uy tín của thôn Plei Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho hay, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để ổn định cuộc sống người dân, phát triển kinh tế, xây dựng làng nông thôn mới theo Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy. Với vai trò là người có uy tín bản thân tôi đã thường xuyên phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện việc di dời nhà cửa, sắp xếp ổn định lại dân cư theo quy hoạch của Đề án. Đồng thời, vận động bà con nhân dân tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đến nay đời sống của bà con người Bahnar ở thôn Plei Hek đã cơ bản ổn định, nhà ở được tu sửa vững chắc hơn. Đến nay, thôn Plei Hek đã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhân dân rất vui mừng, phấn khởi trước sự thay đổi so với trước. – Ông Kpă Uiu cho biết thêm.

Với vai trò nồng cốt trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, học tập Thư Bác Hồ gửi các dân tộc thiểu số miền Nam (19/4/1946), tăng cường tình đoàn kết, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Ông Rơ Mah Chuin, cư trú tại làng Sung O-Boòng Nga, xã Ia O, huyện Chư Prông, cho biết, bản thân thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị của làng tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua công tác triển khai học tập thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhìn chung Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã nói chúng và làng Sung O-Boòng Nga nói riêng đã đoàn kết một lòng, tích cực thi đua lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. – Ông Chuin chia sẻ thêm.

Vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai

Các cá nhân người uy tín, tiêu biểu có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen vì những đóng góp tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai giia đoạn 2017 - 2022

Phát huy vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng

Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng, tích cực phối hợp cùng các ban ngành ở cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp, hỗ trợ tích cực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với trên 700 tỷ đồng, hiến hơn 132.000 m2 đất và đóng góp 47.338 ngày công lao động. Bên cạnh đó, người uy tín giúp đỡ cho trên 20.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 91/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 118 làng đạt chuẩn nông thôn mới; đời sống kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước.

Trao đổi với phóng viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai – Kpă Đô cho biết, những người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là cầu nối giữa Đảng với dân, là điểm tựa tinh thần trong đồng bào các dân tộc, họ đã và đang cùng các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, chính quyền tại cơ sở và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, người uy tín là những người tiên phong, đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, động viên người dân phát triển sản xuất-kinh tế gia đình… Góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Trương Hải Long khẳng định: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Gia Lai luôn xác định người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số là những nòng cốt quan trọng trong triển khai công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những người uy tín có ảnh hưởng, tác động, lan tỏa mạnh mẽ tới đời sống mọi mặt của đồng bào các dân tộc thiểu số từ nhận thức đến tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự tham gia của cộng đồng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phúc Lâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

TP. Hải Phòng ra quyết định dừng hoạt động một trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders

TP. Hải Phòng ra quyết định dừng hoạt động một trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders

Sở Giáo dục đào tạo TP Hải Phòng vừa ra quyết định dừng hoạt động đối với một Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders tại cơ sở tầng 4, tòa nhà 268 phố Trần Nguyên Hãn
TP Hải Phòng thực hiện trên 4.500 cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2022

TP Hải Phòng thực hiện trên 4.500 cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2022

Năm 2022, toàn ngành Thanh tra TP Hải Phòng đã triển khai, thực hiện trên 4.500 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện sai phạm hơn 52,3 tỷ đồng.
Hà Nội: Phấn đấu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 12.000 - 13.000 USD

Hà Nội: Phấn đấu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 12.000 - 13.000 USD

Phấn đấu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 12.000 - 13.000 USD, Chương trình hành động của Chính phủ đã đưa ra cho Hà Nội 8 nhóm nhiệm vụ chủ yếu.
TP. Hạ Long sẽ khai thác tiềm năng du lịch của núi Bài Thơ

TP. Hạ Long sẽ khai thác tiềm năng du lịch của núi Bài Thơ

UBND TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) quyết tâm xây dựng Cụm di tích núi Bài Thơ trở thành trung tâm du lịch của vùng II - vùng phía đông thành phố.
Dự án nâng cấp đường sắt chậm tiến độ, cử tri Quảng Ninh gửi kiến nghị tới Bộ Giao thông vận tải

Dự án nâng cấp đường sắt chậm tiến độ, cử tri Quảng Ninh gửi kiến nghị tới Bộ Giao thông vận tải

Mặc dù Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Cái Lân (tỉnh Quảng Ninh) đã được phê duyệt đầu tư, triển khai từ 17 năm trước, nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ.

Tin cùng chuyên mục

Kon Tum tổ chức Hội thi Sâm Ngọc Linh lần thứ nhất

Kon Tum tổ chức Hội thi Sâm Ngọc Linh lần thứ nhất

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh huyện Tu Mơ Rông năm 2023 nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh và 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hà Nội mở chiến dịch kiểm tra vi phạm về trông giữ xe

Hà Nội mở chiến dịch kiểm tra vi phạm về trông giữ xe

Về vi phạm trông giữ phương tiện trên địa bàn, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội mở chiến dịch tổng kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Thừa Thiên Huế: Tạm thu hồi quyết định kỷ luật đảng vụ cô giáo bị “bẻ tay” xôn xao mạng xã hội

Thừa Thiên Huế: Tạm thu hồi quyết định kỷ luật đảng vụ cô giáo bị “bẻ tay” xôn xao mạng xã hội

Theo Chi bộ Trường THPT Hai Bà Trưng, TP. Huế, Thừa Thiên Huế, việc tạm thu hồi quyết định kỷ luật để điều chỉnh, bổ sung một số văn bản theo đúng quy định.
Giải pháp nâng cao giải ngân vốn đầu tư công TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Giải pháp nâng cao giải ngân vốn đầu tư công TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Ngay từ đầu năm 2023, TP. Hồ Chí Minh quyết tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, sản xuất kinh doanh.
Kon Tum: Tìm kiếm công nhân nhà máy mì mất tích, nghi là rơi xuống bể lọc nước thải

Kon Tum: Tìm kiếm công nhân nhà máy mì mất tích, nghi là rơi xuống bể lọc nước thải

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm một nạn nhân là công nhân mất tích nghi là rơi xuống bể lọc nước thải nhà máy mì Sa Bình (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).
4.547 tân binh Nghệ An - Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ năm 2023

4.547 tân binh Nghệ An - Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ năm 2023

4.547 tân binh 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh vừa lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2023.
Thừa Thiên Huế: Kỷ luật đảng cô giáo bị "bẻ tay" xôn xao mạng xã hội

Thừa Thiên Huế: Kỷ luật đảng cô giáo bị "bẻ tay" xôn xao mạng xã hội

Sau hơn 2 tháng xảy ra vụ cô giáo bị nam đồng nghiệp bẻ tay trước mặt học sinh, cô giáo tại Thừa Thiên Huế bị nhà trường kỷ luật đảng với hình thức khiển trách.
Hà Nội: Đã khống chế được đám cháy bãi phế liệu dưới gầm cầu Thăng Long

Hà Nội: Đã khống chế được đám cháy bãi phế liệu dưới gầm cầu Thăng Long

Lực lượng chức năng đã khống chế lửa khói cuồn cuộn do cháy bãi phế liệu dưới gầm cầu Thăng Long.
Thừa Thiên Huế: Từ chối đơn xin nghỉ việc của bác sĩ với lý do lương thấp

Thừa Thiên Huế: Từ chối đơn xin nghỉ việc của bác sĩ với lý do lương thấp

Sở Y tế Thừa Thiên Huế cho biết, việc từ chối đơn xin nghỉ việc của bác sĩ công tác tại Bệnh viện Chân Mây, huyện Phú Lộc là đúng quy định hiện hành.
Bình Định: Huy động lực lượng tìm kiếm cháu bé 3 tuổi mất tích

Bình Định: Huy động lực lượng tìm kiếm cháu bé 3 tuổi mất tích

Cháu bé đang chơi ở sân nhà thì một lúc sau không thấy đâu. Chính quyền xã Hoài Hải (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đang huy động lực lượng tìm kiếm cháu bé.
Thi kéo lửa- trò chơi dân gian độc đáo đầu xuân

Thi kéo lửa- trò chơi dân gian độc đáo đầu xuân

Xuân về, người dân vùng khắp nơi nô nức trẩy hội và được tham gia những cuộc thi, trò chơi dân gian hết sức độc đáo, trong đó phải kể đến thi kéo lửa.
Vụ “lòng xào dưa Bắc Giang”: Loạt tin nhắn “mùi mẫn” tiểu tam gửi chính thất

Vụ “lòng xào dưa Bắc Giang”: Loạt tin nhắn “mùi mẫn” tiểu tam gửi chính thất

Sau khi bị chị vợ bóc phốt lên mạng xã hội, cô tiểu tam trong vụ “lòng xào dưa Bắc Giang” đã nhắn những đoạn tin nhắn “bộc bạch” gửi cho chính thất.
Ông Trịnh Trường Huy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Ông Trịnh Trường Huy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Kỳ họp thứ 12 khóa XVII và phân công điều động một số vị trí lãnh đạo chủ chốt.
Đồng Nai cấm cán bộ đi nước ngoài bằng tiền của doanh nghiệp

Đồng Nai cấm cán bộ đi nước ngoài bằng tiền của doanh nghiệp

Tỉnh Đồng Nai yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức hoặc đài thọ kinh phí cho chuyến đi.
Dân mạng ngưỡng mộ biển số xe 45678 bốc ngẫu nhiên

Dân mạng ngưỡng mộ biển số xe 45678 bốc ngẫu nhiên

Một người đàn ông ở Nghệ An đã may mắn bấm được biển số xe 45678. Sự việc được đưa lên mạng xã hội thu hút dư luận trầm trồ "ganh tị".
Người trẻ tỉnh Kon Tum bay cùng Anh hùng Phạm Tuân

Người trẻ tỉnh Kon Tum bay cùng Anh hùng Phạm Tuân

Các học sinh có thành tích xuất sắc tỉnh Kon Tum có trải nghiệm đáng nhớ được bay trên khinh khí cầu cùng với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân.
Hải Dương: Lễ Khai hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023

Hải Dương: Lễ Khai hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023

Sáng 6/2, tại Hải Dương, đã diễn ra Lễ Khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023.
Thừa Thiên Huế: Hơn 1.450 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ

Thừa Thiên Huế: Hơn 1.450 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ

Hơn 1.450 thanh niên ưu tú của tất cả các địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế lên đường nhập ngũ năm 2023.
Công nghiệp: Trụ cột quan trọng trong Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông

Công nghiệp: Trụ cột quan trọng trong Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 xác định công nghiệp chính là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất.
Thêm 200 triệu USD vốn FDI vào Nghệ An

Thêm 200 triệu USD vốn FDI vào Nghệ An

Hai dự án FDI thuộc lĩnh vực sản xuất các thiết bị, linh kiện điện tử và bất động sản công nghiệp có tổng mức đầu tư 200 triệu USD vào Nghệ An.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động