Vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai

Người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tỉnh.
Người uy tín ở A Pa Chải

Hiện tỉnh Gia Lai có 955 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, dân tộc Jrai 610 người, Bahnar 299 người, dân tộc khác 46 người. Đó là những người được thôn, làng bình chọn, suy tôn, gắn bó mật thiết với Nhân dân; có vai trò và ảnh hưởng lớn trong công tác vận động đồng bào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương; không quản ngại khó khăn, gian khổ đi từng ngõ, gọi cổng từng nhà, nắm tay từng người, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng; tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên, phát triển.

Vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long trao bằng khen cho người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc sự phát triển kinh tế - xã hội, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh

Những cánh chim đầu đàn

Thôn Plei Hék là thôn xa nhất, cách trung tâm xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) khoảng 12km về phía bắc. Nơi mà cả thôn 100% là người đồng bào dân tộc thiểu số với 116 hộ, trong đó có 46 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo, đời sống của nhân dân trong thôn hết sức khó khăn; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu; vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo. Đến năm 2017, Đề án phát triển kinh tế xã hội 4 làng đồn tại xã Chư A Thai của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện được triển khai thực hiện với mục tiêu tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giúp người dân nơi đây thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ông Kpă Uiu là người có uy tín của thôn Plei Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho hay, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để ổn định cuộc sống người dân, phát triển kinh tế, xây dựng làng nông thôn mới theo Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy. Với vai trò là người có uy tín bản thân tôi đã thường xuyên phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện việc di dời nhà cửa, sắp xếp ổn định lại dân cư theo quy hoạch của Đề án. Đồng thời, vận động bà con nhân dân tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đến nay đời sống của bà con người Bahnar ở thôn Plei Hek đã cơ bản ổn định, nhà ở được tu sửa vững chắc hơn. Đến nay, thôn Plei Hek đã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhân dân rất vui mừng, phấn khởi trước sự thay đổi so với trước. – Ông Kpă Uiu cho biết thêm.

Với vai trò nồng cốt trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, học tập Thư Bác Hồ gửi các dân tộc thiểu số miền Nam (19/4/1946), tăng cường tình đoàn kết, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Ông Rơ Mah Chuin, cư trú tại làng Sung O-Boòng Nga, xã Ia O, huyện Chư Prông, cho biết, bản thân thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị của làng tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua công tác triển khai học tập thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhìn chung Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã nói chúng và làng Sung O-Boòng Nga nói riêng đã đoàn kết một lòng, tích cực thi đua lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. – Ông Chuin chia sẻ thêm.

Vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai

Các cá nhân người uy tín, tiêu biểu có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen vì những đóng góp tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai giia đoạn 2017 - 2022

Phát huy vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng

Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng, tích cực phối hợp cùng các ban ngành ở cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp, hỗ trợ tích cực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với trên 700 tỷ đồng, hiến hơn 132.000 m2 đất và đóng góp 47.338 ngày công lao động. Bên cạnh đó, người uy tín giúp đỡ cho trên 20.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 91/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 118 làng đạt chuẩn nông thôn mới; đời sống kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước.

Trao đổi với phóng viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai – Kpă Đô cho biết, những người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là cầu nối giữa Đảng với dân, là điểm tựa tinh thần trong đồng bào các dân tộc, họ đã và đang cùng các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, chính quyền tại cơ sở và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, người uy tín là những người tiên phong, đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, động viên người dân phát triển sản xuất-kinh tế gia đình… Góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Trương Hải Long khẳng định: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Gia Lai luôn xác định người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số là những nòng cốt quan trọng trong triển khai công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những người uy tín có ảnh hưởng, tác động, lan tỏa mạnh mẽ tới đời sống mọi mặt của đồng bào các dân tộc thiểu số từ nhận thức đến tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự tham gia của cộng đồng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phúc Lâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Phát huy có hiệu quả vai trò "cầu nối" của người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Thanh Hóa: Phát huy có hiệu quả vai trò "cầu nối" của người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc là “cầu nối” quan trọng đang được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương ở tỉnh Thanh Hóa phát huy có hiệu quả.
Những tấm gương phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi

Những tấm gương phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi

Vượt qua những rào cản, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số không chỉ vươn lên làm giàu mà còn giúp đỡ, truyền cảm hứng cho chị em khác cùng tiến bộ.
Thầy giáo tuổi 80 tận tâm "gieo chữ", giữ gìn bản sắc văn hóa vùng lòng hồ Hòa Bình

Thầy giáo tuổi 80 tận tâm "gieo chữ", giữ gìn bản sắc văn hóa vùng lòng hồ Hòa Bình

Ông Bàn Văn Thân (người Dao Tiền) có gần 15 năm dạy chữ Nôm Dao cho bà con vùng lòng hồ Hòa Bình, góp phần gìn giữ chữ viết, bản sắc văn hóa người Dao Tiền
Phụ nữ dân tộc thiểu số chăm lo làm kinh tế, xây dựng sản phẩm OCOP ở Bắc Hà

Phụ nữ dân tộc thiểu số chăm lo làm kinh tế, xây dựng sản phẩm OCOP ở Bắc Hà

Hội phụ nữ huyện Bắc Hà, Lào Cai đã phát động nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội trong các cấp Hội, hội viên, phụ nữ trong toàn huyện.
Siu Sek - Người Đảng viên gương mẫu, người thợ điện của buôn làng

Siu Sek - Người Đảng viên gương mẫu, người thợ điện của buôn làng

14 năm trong màu áo cam, luôn có mặt khi người dân cần, anh thợ điện Siu Sek (công nhân Điện lực Phú Thiện) được gọi trìu mến “người thợ điện của buôn làng”.

Tin cùng chuyên mục

Trưởng thôn Ải Nam làm tốt công tác tuyên truyền chính sách dân tộc

Trưởng thôn Ải Nam làm tốt công tác tuyên truyền chính sách dân tộc

Không chỉ là gương sáng về làm kinh tế giỏi, với vai trò là Trưởng thôn Ải Nam, anh Cư Seo Mười người dân tộc Mông đã phát huy tốt vai trò người uy tín.
Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”

Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”

Bác Hà Văn Tú ở Bản Chong, xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa là người có uy tín, làm kinh tế giỏi và giúp đồng bào dân tộc thiểu số “đuổi đói nghèo”.
Huyện Bắc Hà, Lào Cai: Trưởng thôn gương mẫu giúp dân thoát nghèo

Huyện Bắc Hà, Lào Cai: Trưởng thôn gương mẫu giúp dân thoát nghèo

Nếu về thôn Lùng Xa 1, xã Cốc Ly, khi hỏi về Trưởng thôn Bàn Văn Thanh ai cũng biết. Anh là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, giúp dân thoát nghèo.
Người dân tộc Bru - Vân Kiều hiến đất, hiến vườn để mở đường cho bản

Người dân tộc Bru - Vân Kiều hiến đất, hiến vườn để mở đường cho bản

Dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn, những người dân tộc Bru- Vân Kiều ở Quảng Bình mang họ Hồ vẫn hiến đất, hiến vườn vì lợi ích chung của bản làng.
Bắc Kạn: Người có uy tín, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Bắc Kạn: Người có uy tín, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Tỉnh Bắc Kạn có 1.291 trưởng thôn, bản, tổ dân phố, trong đó có 507 người có uy tín; đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn chủ yếu là người dân tộc thiểu số.
Người phụ nữ Tày tiên phong làm du lịch cộng đồng ở vùng cao Bắc Hà

Người phụ nữ Tày tiên phong làm du lịch cộng đồng ở vùng cao Bắc Hà

Những năm gần đây, một số gia đình ở vùng cao huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã nỗ lực đưa ngôi nhà du lịch cộng đồng của mình trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.
Cựu chiến binh Hoàng Văn Nguyên nêu gương sáng đời thường

Cựu chiến binh Hoàng Văn Nguyên nêu gương sáng đời thường

Ở xã Cốc Mỳ huyện Bát Xát, nhắc đến cựu chiến binh, người cao tuổi Hoàng Văn Nguyên, hội viên cựu chiến binh mà người dân trong xã đều tin yêu, kính trọng.
Trà Vinh: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trà Vinh: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh đã phát huy vai trò trong các hoạt động xã hội, thúc đẩy sự phát triển ở địa phương
Hiến đất vì lợi ích cộng đồng

Hiến đất vì lợi ích cộng đồng

Đó là lời tâm sự của anh Bồng Đức Thành, sinh năm 1981, dân tộc Dao, thôn Lùng Xa 1, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Lào Cai: Gương sáng gia đình người Mông trở thành triệu phú từ trồng quế

Lào Cai: Gương sáng gia đình người Mông trở thành triệu phú từ trồng quế

Bản Cái là xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà, người dân sống dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp.
Đảng viên trẻ Lò Láo Lở học tập và làm theo Bác

Đảng viên trẻ Lò Láo Lở học tập và làm theo Bác

Trải qua môi trường quân ngũ, được giác ngộ, nhận thức về Đảng, được rèn luyện tính kỷ luật đã hun đúc, làm nên bản lĩnh kiên cường của Đảng viên trẻ Lò Láo Lở.
Tinh thần yêu hàng Việt của các doanh nhân gốc Việt tại Mỹ

Tinh thần yêu hàng Việt của các doanh nhân gốc Việt tại Mỹ

Chi nhánh TV Việt Nam tại Houston có buổi gặp và phỏng vấn doanh nhân Chinh Nguyễn - CEO Tập đoàn L&V Food Supply và 1 số DN tại TP. Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Từ định hướng của Đảng đến những tấm gương sáng trong đời sống

Từ định hướng của Đảng đến những tấm gương sáng trong đời sống

Nhận thức rõ vai trò của người có uy tín trong nhân dân, đặc biệt là người có uy tín trong đồng bào DTTS, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến đối tượng này.
Kỹ sư Hà Trọng Dũng: Lan toả tinh thần Việt trong các sáng chế

Kỹ sư Hà Trọng Dũng: Lan toả tinh thần Việt trong các sáng chế

Kỹ sư Hà Trọng Dũng là một trong những người đầu tiên mang ý tưởng sản xuất đồ chơi trẻ em về Việt Nam để hạn chế phụ thuộc đồ nhập khẩu.
Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên

Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên

Nhờ phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên, đời sống đồng bào dân tộc huyện Đồng Văn (Hà Giang) từng bước được nâng lên.
Cải thiện sinh kế, bảo tồn văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cải thiện sinh kế, bảo tồn văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Khôi phục nghề truyền thống gắn với cải thiện sinh kế là phương thức tốt bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Kon Tum: Những thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ để làm giàu

Kon Tum: Những thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ để làm giàu

Nhiều thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum không ngại khó, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, sáng tạo trong phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương.
Đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu ở Đồng Nai

Đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu ở Đồng Nai

Giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, có cuộc sống tốt đẹp hơn được hi nhận nhiều gương điển hình đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đồng Nai.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Minh chứng sống cho bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Minh chứng sống cho bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam

Nguyễn Thị Bình là một cái tên vô cùng gần gũi và quen thuộc với người dân Việt Nam. Có thể nói, với nhiều người, bà chính là một huyền thoại sống.
Những bông hồng xanh tỏa hương sắc trên vùng đất Abyei

Những bông hồng xanh tỏa hương sắc trên vùng đất Abyei

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei, 21 nữ chiến sĩ công binh Việt Nam, họ là những bông hồng xanh tỏa hương sắc
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động