Bắc Giang tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Năm 2022, tỉnh Bắc Giang được phân bổ hơn 221 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nguồn vốn này sẽ thực hiện 10 dự án.
Phát triển thị trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Còn nhiều rào cản

Giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tỉnh Bắc Giang phấn đấu trong năm 2022 đẩy nhanh các dự án đầu tư, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi so với năm 2021; tạo nguồn lực quan trọng nâng cao đời sống người dân.

Bắc Giang tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Nhờ chương trình đầu tư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn Động (Bắc Giang) đã thay đổi đáng khích lệ

Để thực hiện mục tiêu, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường huy động mọi nguồn lực, kêu gọi tài trợ của tổ chức quốc tế, vốn xã hội hóa từ các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án trên địa bàn; khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện an sinh xã hội trên vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Được biết, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, năm nay, Bắc Giang được phân bổ hơn 221 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển gần 151 tỷ đồng, còn lại là vốn sự nghiệp. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ thực hiện 10 dự án trong Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Có thể kể đến một số dự án tiêu biểu như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển giáo dục đào tạo, nâng chất lượng nguồn nhân lực...

Năm nay, ngân sách Trung ương cũng sẽ dành hơn 14,4 nghìn tỷ đồng, trong đó có 9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, còn lại vốn sự nghiệp để hỗ trợ các bộ, ngành và 50 tỉnh, thành phố triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương này. Đây là điều kiện tốt để tỉnh miền núi Bắc Giang có thêm tiềm lực đầu tư nâng cao đời sống xã hội cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số.

Tăng cường huy động mọi nguồn lực

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận, triển khai các chương trình, dự án của 29 tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng kinh phí hơn 80,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn tài trợ gần 79 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng.

Chương trình, dự án tập trung chủ yếu vào giải quyết vấn đề giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, đào tạo, y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường...

Năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 5 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài và 2 dự án ODA hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí 96,4 tỷ đồng.

Các khoản viện trợ tập trung vào lĩnh vực xây dựng đường giao thông, nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc ở huyện miền núi, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; ngoài ra, đầu tư xây dựng công trình thiết yếu như công trình cấp nước sạch, vệ sinh nông thôn, vệ sinh trường học.

Ông Vi Thanh Quyền - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang - cho biết: Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cơ quan khác để nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ, từ đó chủ động kết nối, đề xuất dự án. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tích cực, chủ động kết nối, đồng hành cùng các tổ chức trong khảo sát, đánh giá, lựa chọn phương thức hỗ trợ; làm tốt công tác vận động, quản lý hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Tuy nhiên, theo Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng, để thu hút nhiều nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, địa phương cần tách các dự án lớn thành nhiều tiểu dự án nhằm huy động sự chung tay từ các tổ chức phi chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang có kế hoạch đầu tư xây dựng 73 công trình ngầm và cầu dân sinh trên địa bàn 68 thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 4 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, với tổng mức đầu tư 165,5 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu tư hỗ trợ nhân dân xây dựng 148 ngầm tràn, đường tránh lũ, cầu qua suối vào các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn; xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, hệ thống kênh mương tưới tiêu, công trình nước sạch sinh hoạt tập trung; hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, bảo đảm công tác định canh, định cư, giảm nghèo bền vững cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo kết quả phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang có 73 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Toàn tỉnh hiện có 45 thành phần dân tộc thiểu số, trong đó 6 thành phần dân tộc thiểu số chiếm số đông là: Dân tộc Nùng, Tày, Sán Dìu, Hoa, Sán Chay (Sán Chí và Cao Lan), Dao.
Thanh Tâm

Tin mới nhất

Làm gì để nâng cao vai trò của các Bộ, ngành trong truyền thông về dân tộc- tôn giáo

Làm gì để nâng cao vai trò của các Bộ, ngành trong truyền thông về dân tộc- tôn giáo

Dù đã đạt được những thành quả trong việc thông tin, truyền thông về dân tộc, tôn giáo nhưng vẫn cần nâng cao hơn nữa vai trò của các Bộ, ngành, địa phương.
Hoà Bình: Giải quyết tranh chấp đất đai của bà con dân tộc bằng “con đường” hoà giải ở cơ sở

Hoà Bình: Giải quyết tranh chấp đất đai của bà con dân tộc bằng “con đường” hoà giải ở cơ sở

Vướng mắc liên quan tới đất đai vẫn là một trong những vấn đề phổ biến, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số tại Hòa Bình.
Ðổi mới công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới

Ðổi mới công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, kinh tế còn nhiều khó khăn vì thế công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo cần đặc biệt chú trọng.
Khánh Hòa: Tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú dân tộc thiểu số

Khánh Hòa: Tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú dân tộc thiểu số

Tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh chế độ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo và học bổng cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Nắm bắt ưu thế thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa vùng đồng bào dân tộc

Nắm bắt ưu thế thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa vùng đồng bào dân tộc

Thời gian qua, các địa phương có đồng bào dân tộc đã kịp thời nắm bắt cơ hội, tận dụng ưu thế của thương mại điện tử để chủ động phân phối hàng hóa.

Tin cùng chuyên mục

Mang đông ấm và trải nghiệm khoa học cho học sinh Trường tiểu học dân tộc bán trú Châu Quế Hạ

Mang đông ấm và trải nghiệm khoa học cho học sinh Trường tiểu học dân tộc bán trú Châu Quế Hạ

100 học sinh Trường tiểu học dân tộc bán trú Châu Quế Hạ của vùng cao Yên Bái không chỉ được nhận quà từ các đơn vị mà còn được trải nghiệm hoạt động khoa học.
Thái Nguyên: Triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Thái Nguyên: Triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Nhờ thực hiện tốt chính sách dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên được nâng cao, diện mạo nông thôn khởi sắc.
Làm tốt chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Làm tốt chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Chú trọng thực hiện chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là mục tiêu được nhiều địa phương tại Tuyên Quang quan tâm, thực hiện.
Đưa sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào hệ thống phân phối còn gặp khó

Đưa sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào hệ thống phân phối còn gặp khó

Thời gian qua, việc thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đem lại kết quả tốt.
Phát huy chính sách dân tộc trong phát triển kinh tế tại Hà Giang

Phát huy chính sách dân tộc trong phát triển kinh tế tại Hà Giang

Trên 84% là đồng bào dân tộc sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 50%, Hà Giang hiện đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc.
Khánh Hòa: Thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khánh Hòa: Thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bài 2: Đẩy nhanh các dự án đầu tư lưới điện, tạo xung lực cho phát triển kinh tế

Bài 2: Đẩy nhanh các dự án đầu tư lưới điện, tạo xung lực cho phát triển kinh tế

Hiện toàn tỉnh còn 112 thôn, bản chưa có điện, Hà Giang phấn đấu đến 2025 không còn “vùng lõm” về điện, tuy nhiên còn rất nhiều thách thức đặt ra cho Hà Giang.
Bài 1: Nụ cười Ma Lỳ Sán

Bài 1: Nụ cười Ma Lỳ Sán

Có điện lưới quốc gia, giờ đây 95 hộ dân là đồng bào dân tộc Nùng ở Ma Lỳ Sán (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.
Hà Giang: Chính sách dân tộc làm đổi thay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Giang: Chính sách dân tộc làm đổi thay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Các chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Đảng và Nhà nước đã được nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang ủng hộ.
Điểm tên 2 khó khăn lớn nhất khi đưa hàng hóa, nông sản của đồng bào dân tộc vào chuỗi phân phối

Điểm tên 2 khó khăn lớn nhất khi đưa hàng hóa, nông sản của đồng bào dân tộc vào chuỗi phân phối

Kho trung chuyển sẽ là giải pháp tháo gỡ nút thắt trong việc đưa nông sản đồng bào dân tộc vào chuỗi phân phối.
Thanh Hóa: Đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hóa: Đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Để đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các huyện miền núi Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
9 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” tổng trị giá hơn 400 triệu đồng đến với học sinh nghèo Điện Biên

9 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” tổng trị giá hơn 400 triệu đồng đến với học sinh nghèo Điện Biên

Quỹ Toyota Việt Nam trao tặng 9 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên.
Thanh Hóa: Hiệu quả từ việc phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho vùng dân tộc thiểu số

Thanh Hóa: Hiệu quả từ việc phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho vùng dân tộc thiểu số

Thanh Hóa đã chú trọng việc phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho vùng dân tộc thiểu số, giúp người dân thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước.
Đồng bào dân tộc Chứt ở Trọng Hoá làm kinh tế mới

Đồng bào dân tộc Chứt ở Trọng Hoá làm kinh tế mới

Nhiều mô hình trồng trọt và chăn nuôi phát triển kinh tế theo hướng khoa học và đổi mới làm cho bào dân tộc Chứt ở xã biên giới Trọng Hoá
Thừa Thiên Huế: Tuyên dương đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín, kinh doanh giỏi

Thừa Thiên Huế: Tuyên dương đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín, kinh doanh giỏi

Lần đầu tiên huyện miền núi Nam Đông, Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên dương đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín, nhân sĩ trí thức, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi…
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Những con số "biết nói"

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Những con số "biết nói"

Đến 30/6/2023, cả nước có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn nông thôn mới, 1.331 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 176 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Cần quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra quy định về đất đai

Cần quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra quy định về đất đai

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải quan tâm đến văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra các quy định về đất đai.
Thêm “trợ lực” để phát triển dược liệu quý vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thêm “trợ lực” để phát triển dược liệu quý vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ tới 1 tỷ đồng/dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

Việc này giúp loại bỏ dần những phong tục lạc hậu, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.
Người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ

Người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ

Người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động