Phát triển kinh tế vùng biên: Vành đai mềm trong bảo vệ an ninh biên giới ở Hà Giang

Bài 2: Xây dựng vành đai biên giới mềm từ “lòng dân”

Nhờ thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”, Bộ đội BP Hà Giang đã từng bước tạo dựng niềm tin trong đồng bào dân tộc, góp phần bảo vệ an ninh biên giới.
Bộ đội Biên phòng Hà Giang: Chú trọng công tác dân vận Bài 1: Bộ đội biên phòng Hà Giang- lan tỏa những mô hình giúp dân phát triển kinh tế

Thực hiện phương châm “ 3 bám, 4 cùng”

Dọc dài hơn 277 km đường biên, bước chân của những người lính Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Giang vẫn ngày đêm không nghỉ men theo từng cánh rừng, ngọn đồi, từng thôn, bản nơi vùng biên để nắm bắt tình hình tại các địa bàn được phân công.

Để làm được điều đó, các anh đã thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám trụ, bán dân, bám địa bàn; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc). Việc luôn sát cánh cùng đồng bào của các chiến sỹ biên phòng là yếu tố quyết định giữ bình yên nơi vùng cao biên giới, đưa đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng biên giới ngày càng khởi sắc.

Bài 2: Xây dựng vành đai biên giới mềm từ “lòng dân”
Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng"

Theo Đại tá Đào Hồng Hà - Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang, công tác dân vận được chúng tôi hết sức quan tâm và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi trong việc thực thi các nhiệm vụ tại cơ sở. Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang đã tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; đồng thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, đấu tranh hoạt động vi phạm Hiệp định quản lý, bảo vệ biên giới.

BĐBP Hà Giang đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm về ma túy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025; kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch phát động phong trào: “Thi đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới tỉnh Hà Giang” giai đoạn 2022-2025; kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn biên giới tỉnh Hà Giang” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch công tác vận động quần chúng năm 2023 và các văn bản hướng dẫn công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Thực tế cho thấy, hầu hết các đơn vị thuộc BĐBP Hà Giang đều đứng chân trên địa bàn có địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, kinh tế, văn hoá, xã hội còn chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao… Vì thế, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tại các địa phương thuộc địa bàn biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang hết sức coi trọng việc tăng cường cán bộ Biên phòng cho các xã biên giới.

Đội ngũ cán bộ này được coi là “cánh tay nối dài” của BĐBP đến cấp ủy cơ sở ở địa bàn biên giới. Hiện, toàn tỉnh có 34 cán bộ là cán bộ BĐBP được tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn biên giới. 177 cán bộ, đảng viên ở các Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 172 chi bộ thôn, bản và 346 đảng viên phụ trách giúp đỡ 1.589 hộ gia đình phát triển kinh tế.

Bài 2: Xây dựng vành đai biên giới mềm từ “lòng dân”
1.589 hộ gia đình đã được các chiến sỹ Biên phòng Hà Giang giúp phát triển kinh tế

Những cán bộ trên đã và đang tích cực tham mưu cho cấp ủy địa phương xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng các quy chế, quy định nhằm duy trì nghiêm các chế độ, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, tạo nguồn cán bộ tại chỗ, tuyển quân, tuyển sinh quân sự.

Những cột mốc của lòng dân

Nhờ thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”, năm 2022, BĐBP Hà Giang đã góp phần củng cố được 128 lượt tổ chức Đảng, bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp thêm được 112 đảng viên. Đội ngũ này cũng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương triển khai nhiều biện pháp thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, của tỉnh Hà Giang cũng như của lực lượng BĐBP được UBND các cấp giao làm chủ đầu tư.

Bám sát phương châm: “Hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ tăng cường chủ động khảo sát tình hình, tìm hiểu mong muốn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giúp đỡ, hỗ trợ. Phối hợp với các ban, ngành triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động nhằm vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo trên khu vực biên giới.

Năm 2022, BĐBP tỉnh đã cùng cấp ủy chính quyền địa phương các xã, thị trấn biên giới tham gia khởi công 168 ngôi nhà, hỗ trợ 3,5 tấn xi măng, 265 kg gừng giống và 1.165 ngày công; cử 285 cán bộ chiến sĩ tham gia cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, di dời tài sản, vật chất cho nhân dân. Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị kết nghĩa tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”...

Bài 2: Xây dựng vành đai biên giới mềm từ “lòng dân”
Giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, di dời tài sản

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh đã tuyên truyền được 817 buổi/36.264 lượt người nghe. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới, cửa khẩu; tuyên truyền về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng nhân dân phòng chống thiên tai được 118 buổi/9.350 lượt người nghe; xây dựng 01 mô hình dòng họ Lầu tự quản về an ninh trật tự gắn với xóa bỏ hủ tục lạc hậu tại thôn Trà Mần/xã Sơn Vĩ/huyện Mèo Vạc (địa bàn Đồn BP Sơn Vĩ).

Đồng thời, tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới phục vụ lao động, sản xuất và tuần tra quản lý bảo vệ biên giới tại thôn Lô Lô Chải/xã Lũng Cú/huyện Đồng Văn (Địa bàn Đồn BP Lũng Cú); kết quả tuyên truyền được 02 buổi/252 người nghe, 05 hộ tham gia hiến đất, làm 1,5 km đường giao thông nông thôn...

Bài 2: Xây dựng vành đai biên giới mềm từ “lòng dân”
Cán bộ Biên phòng Bản Máy- Bộ đội Biên phòng Hà Giang giúp dân làm đường bê tông

Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân các nội dung thực hiện "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023 trên địa bàn 08 xã biên giới với 625 lượt người nghe; Phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hoàng Su Phì, các Nhà trường tổ chức chương trình trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, giới thiệu đường biên, mốc giới cho các cháu học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn. Kết quả 01 buổi/125 người nghe.

Qua đó, BĐBP tỉnh đã tham gia củng cố 13 chi bộ, 43 tổ chức đoàn thể, bồi dưỡng giúp đỡ kết nạp 76 đảng viên là người địa phương. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn biên giới tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể khẳng định, bằng sự tham mưu của đội ngũ cán bộ Biên phòng tăng cường mà phương pháp, tác phong công tác, ý thức trách nhiệm và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở đã có sự chuyển biến tích cực, theo hướng sát dân, gần dân và có trách nhiệm với dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ xã, thị trấn và chi bộ xóm, bản cũng được nâng lên rõ rệt. Việc chấp hành quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt Đảng, phân công cấp ủy và cán bộ chủ trì theo dõi địa bàn, trên từng mặt công tác được chấn chỉnh và ngày càng đi vào nề nếp.

Cùng với đó, chất lượng hoạt động của tổ chức chính quyền các xã, thị trấn biên giới cũng được nâng cao… Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn biên giới đã từng bước được cải thiện. Lòng tin và sự đồng thuận trong nhân dân được nâng lên giúp họ yên tâm gắn bó, tham gia xây dựng và bảo vệ biên cương, góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn biên giới ngày càng vững chắc.

Bài 2: Xây dựng vành đai biên giới mềm từ “lòng dân”
Chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc tại các xã vùng biên

Anh Sình Dỉ Gai – Trưởng thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn chia sẻ: "BĐBP luôn gần gũi với nhân dân, cùng với nhân dân xây dựng phát triển sản xuất. Qua công tác tuyên truyền của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, bà con đồng bào dân tộc chúng tôi đã tự giác chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước chủ động tham gia giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”.

Chia sẻ thêm Đại tá Đào Hồng Hà, công tác dân vận không chỉ góp phần củng cố, tăng cường hệ thống cơ sở chính trị, giúp đồng bào vùng biên phát triển mọi mặt đời sống, mà còn tạo thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, đồn biên phòng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội vùng biên. Hằng năm, người dân khu vực giáp biên đã cung cấp hàng nghìn nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác tuần tra bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các cột mốc, đường biên giới thuộc các thôn, bản của tỉnh Hà Giang chẳng mấy khi vắng người. Khi đi chăn thả gia súc hay lên làm nương ở khu vực giáp biên này người dân trong thôn lại dành thời gian đi một vòng khu vực biên giới được giao phụ trách, phát quang dọn dẹp quanh các cột mốc”- ông Dương Ngọc Đức, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đồng Văn cho biết.

Cũng theo ông Dương Ngọc Đức, phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn khu vực biên giới của huyện Đồng Văn nói riêng và của tỉnh Hà Giang nói chung thật sự mang lại kết quả tích cực và trở thành phong trào của toàn dân. Các tổ tự quản này là "cánh tay nối dài" giữa bộ đội với nhân dân các dân tộc vùng biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho thôn, bản khu vực biên giới phát triển kinh tế, xã hội, vươn lên thoát nghèo.

Bài 2: Xây dựng vành đai biên giới mềm từ “lòng dân”
Bộ đội Biên phòng Hà Giang phối hợp với tuần tra biên giới

Thông qua hoạt động, các "Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và an ninh trật tự", BĐBP đã kịp thời nắm tình hình, dư luận xã hội để tham mưu, phối hợp với cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo định hướng về công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đặc biệt, các "Tổ tự quản đường biên quản mốc quốc giới và an ninh trật tự" góp phần cùng lực lượng chức năng ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập qua đường biên giới; phòng, chống buôn lậu và các loại tệ nạn xã hội. Qua đó, mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững trật tự xã hội và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới”- Đại tá Đào Hồng Hà nhấn mạnh.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể, trực tiếp là Ban Dân vận Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Đa dạng các mô hình, hình thức hỗ trợ đồng bào vùng biên. Đồng thời, coi trọng tăng cường mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ BĐBP với nhân dân; qua đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội vì một tuyến biên giới bình yên.

Bài 3: Không để lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất trật tự an ninh biên giới

Thu Hường

Tin mới nhất

Về sinh hoạt và tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam

Về sinh hoạt và tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam

Trải qua một quá trình dài hình thành và phát triển, tín ngưỡng và tôn giáo cùng với những biểu hiện sinh hoạt của nó ở Việt Nam đã tạo ra những nét đặc sắc.
Longform | Chung tay phát triển kinh tế - xã hội: Nét đẹp của đồng bào Công giáo Việt

Longform | Chung tay phát triển kinh tế - xã hội: Nét đẹp của đồng bào Công giáo Việt

Chiếm 7% dân số cả nước, đồng bào công giáo Việt đang đồng hành cùng các tôn giáo khác phát triển kinh tế đất nước – xã hội.
Lễ Sen Dolta: Thắt chặt thêm tình đoàn kết của cộng đồng người Khmer

Lễ Sen Dolta: Thắt chặt thêm tình đoàn kết của cộng đồng người Khmer

Những ngày này, đồng bào Khmer khắp nơi trên cả nước hân hoan đón mừng lễ Sen Dolta nhằm bày tỏ lòng biết ơn ông bà tổ tiên, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.
Những chuyển biến lớn trong pháp luật để đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam

Những chuyển biến lớn trong pháp luật để đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam

Sự phát triển của tôn giáo, tín ngưỡng ngày càng đòi hỏi việc hoàn thiện về pháp luật nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng của người Việt.
Bài 3: Không để lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất trật tự an ninh biên giới

Bài 3: Không để lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất trật tự an ninh biên giới

Nhờ gần dân, bám sát dân, chăm lo đời sống cho nhân dân, cùng với công tác dân vận, an ninh, an toàn khu vực biên giới của Hà Giang được giữ vững và ổn định.

Tin cùng chuyên mục

Đồng bào Công giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế

Đồng bào Công giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế

Phong trào thi đua yêu nước, sống "Tốt đời đẹp đạo" của đồng bào Công giáo đã phát triển rộng khắp, nổi bật là phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo.
Bài 1: Bộ đội biên phòng Hà Giang - lan tỏa những mô hình giúp dân phát triển kinh tế

Bài 1: Bộ đội biên phòng Hà Giang - lan tỏa những mô hình giúp dân phát triển kinh tế

Thời gian qua Bộ đội Biên phòng Hà Giang đẩy mạnh công tác giúp dân phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo, góp phần cải thiện đời sống cho bà con...
Sóc Trăng: Niềm vui nhân đôi mừng lễ hội truyền thống Sene Dolta của đồng bào Khmer

Sóc Trăng: Niềm vui nhân đôi mừng lễ hội truyền thống Sene Dolta của đồng bào Khmer

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn Công tác thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer.
400 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam

400 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028) sẽ diễn ra trong 2 ngày 11, 12/10, tại Hà Nội.
Ninh Thuận sắp tổ chức lễ hội Katê của người Chăm

Ninh Thuận sắp tổ chức lễ hội Katê của người Chăm

Lễ hội Katê năm 2023 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức vào các ngày 13, 14, 15 tháng 10.
Đồng Tháp: Phát huy vai trò của phụ nữ theo tôn giáo, hình thành nhiều mô hình, sáng kiến trong đời sống

Đồng Tháp: Phát huy vai trò của phụ nữ theo tôn giáo, hình thành nhiều mô hình, sáng kiến trong đời sống

Nhiều mô hình mới, cách làm hay của phụ nữ theo tôn giáo đã phát huy truyền thống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp nguồn lực, chung tay phát triển kinh tế - xã hội.
Độc đáo cây mộc thần của người Raglai ở Khánh Hòa

Độc đáo cây mộc thần của người Raglai ở Khánh Hòa

Cổ thụ hơn 500 năm tuổi trên núi tại Khánh Hòa được người Raglai gọi tôn kính là Mộc thần, gắn liền với đời sống tín ngưỡng của người dân nơi đây.
Lỗ hổng quản lý từ vụ giả tu sĩ Phật giáo của ông Nguyễn Minh Phúc

Lỗ hổng quản lý từ vụ giả tu sĩ Phật giáo của ông Nguyễn Minh Phúc

Việc giả danh nhà sư, lợi dụng hình ảnh phật giáo, tu sĩ để trục lợi, làm giảm uy tín Phật giáo cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý.
3 xu hướng chính thúc đẩy sự phát triển của mỹ phẩm halal ở Đông Nam Á

3 xu hướng chính thúc đẩy sự phát triển của mỹ phẩm halal ở Đông Nam Á

Đông Nam Á, nơi có hơn 240 triệu người tiêu dùng theo đạo Hồi, sẽ trở thành thị trường chiếm ưu thế cho ngành công nghiệp làm đẹp halal.
Thanh Hóa: Huy động lực lượng công an bảo đảm an ninh, trật tự tại Lễ hội Hàn Sơn

Thanh Hóa: Huy động lực lượng công an bảo đảm an ninh, trật tự tại Lễ hội Hàn Sơn

Lễ hội Hàn Sơn được tổ chức từ ngày 1 đến 12/6 (âm lịch) hằng năm, thu hút đông khách thập phương. Lực lượng công an đã được huy động bảo đảm an ninh trật tự.
Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII

Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII

Ngày 26/6, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII.
Đông đảo tăng ni, phật tử tham dự lễ Phật đản tại Làng Văn hóa

Đông đảo tăng ni, phật tử tham dự lễ Phật đản tại Làng Văn hóa

Ngày 3/6, rất đông tăng ni, phật tử đến dự lễ Phật đản (Phật lịch 2567- Dương lịch 2023) tại quần thể chùa Khmer, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Lễ hội chùa Dâu Bắc Ninh, nghi lễ nông nghiệp tiêu biểu

Lễ hội chùa Dâu Bắc Ninh, nghi lễ nông nghiệp tiêu biểu

Lễ hội chùa Dâu Bắc Ninh không chỉ là nghi lễ nông nghiệp tiêu biểu mà còn là hoạt động văn hóa dân gian đậm bản sắc quê hương vùng Kinh Bắc.
Ngắm bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật trên vỏ ốc mang về từ Trường Sa

Ngắm bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật trên vỏ ốc mang về từ Trường Sa

Bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật tại tỉnh Khánh Hòa với 70 tác phẩm độc đáo trên vỏ ốc tai tượng được mang về từ Trường Sa vừa xác lập kỷ lục Việt Nam.
3 di sản văn hoá vừa được bổ sung vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia

3 di sản văn hoá vừa được bổ sung vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia

3 di sản văn hoá vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Người dân nô nức về dự lễ hội Tháp Bà Ponagar

Người dân nô nức về dự lễ hội Tháp Bà Ponagar

Đông đảo người dân và du khách thập phương đã cùng hành hương về Lễ hội Tháp Bà Ponagar, nhằm tưởng nhớ công ơn của Thiên Y Ana Thánh Mẫu.
Ý nghĩ nhân văn trong lễ bỏ mả của người Raglai

Ý nghĩ nhân văn trong lễ bỏ mả của người Raglai

Lễ bỏ mả là nghi thức quan trọng nhất trong các nghi lễ vòng đời của người Raglai, chứa đựng những yếu tố văn hóa nghệ thuật và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Lễ hội Yang Pơtao Apui: Cầu mưa trên núi thần – Văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người Jrai

Lễ hội Yang Pơtao Apui: Cầu mưa trên núi thần – Văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người Jrai

Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui là một trong những nghi lễ quan trọng của người dân tộc Jrai, nhằm cầu mưa thuận gió hòa, đời sống ấm no, sức khỏe, bình an...
Thiền viện Trúc Lâm Từ Giác xin khảo sát, xây dựng thiền viện rộng 50ha tại huyện miền núi Quảng Nam

Thiền viện Trúc Lâm Từ Giác xin khảo sát, xây dựng thiền viện rộng 50ha tại huyện miền núi Quảng Nam

Thiền viện Trúc Lâm Từ Giác có nguyện vọng xin được khảo sát tại huyện Bắc Trà My để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm; dự kiến quy mô xây dựng khoảng 50ha.
Nô nức trẩy hội Am Chúa

Nô nức trẩy hội Am Chúa

Lễ hội Am Chúa (lễ hội Thiên Y Thánh Mẫu) diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa thu hút hàng ngàn người dân, du khách thập phương nô nức trẩy hội.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động