Phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cát Tiên

Huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) tạo điều kiện để bà con vùng dân tộc thiểu số phát triển sản xuất nghề thủ công truyền thống, phát triển kinh tế xã hội.
Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin Cấp bách cung cấp dịch vụ viễn thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng đầu tư ngân sách cho vùng dân tộc thiểu số

Hội tụ 22 dân tộc anh em với trên 35 ngàn khẩu cùng sinh sống, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ như Mạ, S’Tiêng có 2.444 khẩu, nhiều năm qua, huyện Cát Tiên đã có nhiều giải pháp nhằm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cát Tiên

Nghề dệt thổ cẩm của người Mạ ở Cát Tiên

Trong năm 2022, tổng dự toán kinh phí phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Cát Tiên là hơn 191,3 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn sự nghiệp và nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương hơn 183,1 tỷ đồng; ngân sách địa phương gần 2 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 4,7 tỷ đồng; vốn huy động gần 1,3 tỷ đồng.

Ngoài chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, địa phương cũng đã có nhiều chính sách dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Cụ thể như hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số vùng khó khăn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số; hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo... Nhờ vậy, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cát Tiên giảm 7,2%.

Bên cạnh đó, huyện Cát Tiên được ngân sách tỉnh Lâm Đồng phân bổ gần 4 tỷ đồng triển khai đầu tư công năm 2022. Trên cơ sở đó, huyện Cát Tiên tập trung hỗ trợ kinh tế vườn hộ, chuyển đổi diện tích vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, phát triển các vùng chuyên canh trồng lúa nước và trồng cây ngắn ngày để giải quyết lương thực tại chỗ... Đặc biệt, huyện Cát Tiên còn chú trọng giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu của các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trên cơ sở phát triển này huyện Cát Tiên xác định rõ mục tiêu cho từng giai đoạn. Riêng đến năm 2025, địa phương phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm hàng năm từ 3 - 4%. Thu nhập bình quân của bà con đạt từ 50 triệu đồng trở lên. 100% đường giao thông nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cứng hoá. 100% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có cơ sở hạ tầng đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những vùng đã được UBND tỉnh phê duyệt; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho bà con...

Chú trọng phát triển sản xuất nghề truyền thống

Theo ông Nguyễn Khắc Bình - Bí thư Huyện ủy Cát Tiên, huyện xác định mục tiêu phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống so với mức bình quân chung của huyện.

Cụ thể, chú trọng phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, đầu tư phát triển kinh tế lâm nghiệp, thực hiện tốt công tác giao đất, giao nhận khoán, bảo vệ rừng cho người dân tộc thiểu số gắn với định canh, định cư; ưu tiên giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho những hộ dân, cộng đồng dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trong vùng lõi như người dân tại xã Đồng Nai Thượng, thôn 3, thôn 4, xã Phước Cát 2 và các khu vực ven rừng. Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, đảm bảo nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho bà con.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân vùng dân tộc thiểu số khôi phục, phát triển một số ngành nghề như dệt thổ cẩm, tơ lụa, đan lát, làm rượu cần... Vận động đồng bào dân tộc thiểu số nhận gia công các sản phẩm thủ công như đan nhựa, đan bèo nhằm tạo thêm việc làm và tăng thu nhập. Đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã dịch vụ, quy hoạch sắp xếp xây dựng và nâng cấp các chợ ở các xã vùng dân tộc thiểu số, tạo lập mối liên kết kênh lưu thông hàng hóa thuận lợi. Tổ chức sản xuất gắn kết với thị trường đầu ra cho sản phẩm nông, lâm nghiệp của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tăng cường công tác đào tạo nghề nhằm tạo thêm cơ hội việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và thanh niên trong khu vực này nói riêng để chính quyền và người dân đồng sức thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tiến tới phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh Thanh

Tin mới nhất

Làm gì để nâng cao vai trò của các Bộ, ngành trong truyền thông về dân tộc- tôn giáo

Làm gì để nâng cao vai trò của các Bộ, ngành trong truyền thông về dân tộc- tôn giáo

Dù đã đạt được những thành quả trong việc thông tin, truyền thông về dân tộc, tôn giáo nhưng vẫn cần nâng cao hơn nữa vai trò của các Bộ, ngành, địa phương.
Hoà Bình: Giải quyết tranh chấp đất đai của bà con dân tộc bằng “con đường” hoà giải ở cơ sở

Hoà Bình: Giải quyết tranh chấp đất đai của bà con dân tộc bằng “con đường” hoà giải ở cơ sở

Vướng mắc liên quan tới đất đai vẫn là một trong những vấn đề phổ biến, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số tại Hòa Bình.
Ðổi mới công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới

Ðổi mới công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, kinh tế còn nhiều khó khăn vì thế công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo cần đặc biệt chú trọng.
Khánh Hòa: Tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú dân tộc thiểu số

Khánh Hòa: Tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú dân tộc thiểu số

Tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh chế độ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo và học bổng cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Nắm bắt ưu thế thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa vùng đồng bào dân tộc

Nắm bắt ưu thế thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa vùng đồng bào dân tộc

Thời gian qua, các địa phương có đồng bào dân tộc đã kịp thời nắm bắt cơ hội, tận dụng ưu thế của thương mại điện tử để chủ động phân phối hàng hóa.

Tin cùng chuyên mục

Mang đông ấm và trải nghiệm khoa học cho học sinh Trường tiểu học dân tộc bán trú Châu Quế Hạ

Mang đông ấm và trải nghiệm khoa học cho học sinh Trường tiểu học dân tộc bán trú Châu Quế Hạ

100 học sinh Trường tiểu học dân tộc bán trú Châu Quế Hạ của vùng cao Yên Bái không chỉ được nhận quà từ các đơn vị mà còn được trải nghiệm hoạt động khoa học.
Thái Nguyên: Triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Thái Nguyên: Triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Nhờ thực hiện tốt chính sách dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên được nâng cao, diện mạo nông thôn khởi sắc.
Làm tốt chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Làm tốt chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Chú trọng thực hiện chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là mục tiêu được nhiều địa phương tại Tuyên Quang quan tâm, thực hiện.
Đưa sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào hệ thống phân phối còn gặp khó

Đưa sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào hệ thống phân phối còn gặp khó

Thời gian qua, việc thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đem lại kết quả tốt.
Phát huy chính sách dân tộc trong phát triển kinh tế tại Hà Giang

Phát huy chính sách dân tộc trong phát triển kinh tế tại Hà Giang

Trên 84% là đồng bào dân tộc sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 50%, Hà Giang hiện đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc.
Khánh Hòa: Thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khánh Hòa: Thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bài 2: Đẩy nhanh các dự án đầu tư lưới điện, tạo xung lực cho phát triển kinh tế

Bài 2: Đẩy nhanh các dự án đầu tư lưới điện, tạo xung lực cho phát triển kinh tế

Hiện toàn tỉnh còn 112 thôn, bản chưa có điện, Hà Giang phấn đấu đến 2025 không còn “vùng lõm” về điện, tuy nhiên còn rất nhiều thách thức đặt ra cho Hà Giang.
Bài 1: Nụ cười Ma Lỳ Sán

Bài 1: Nụ cười Ma Lỳ Sán

Có điện lưới quốc gia, giờ đây 95 hộ dân là đồng bào dân tộc Nùng ở Ma Lỳ Sán (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.
Hà Giang: Chính sách dân tộc làm đổi thay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Giang: Chính sách dân tộc làm đổi thay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Các chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Đảng và Nhà nước đã được nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang ủng hộ.
Điểm tên 2 khó khăn lớn nhất khi đưa hàng hóa, nông sản của đồng bào dân tộc vào chuỗi phân phối

Điểm tên 2 khó khăn lớn nhất khi đưa hàng hóa, nông sản của đồng bào dân tộc vào chuỗi phân phối

Kho trung chuyển sẽ là giải pháp tháo gỡ nút thắt trong việc đưa nông sản đồng bào dân tộc vào chuỗi phân phối.
Thanh Hóa: Đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hóa: Đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Để đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các huyện miền núi Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
9 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” tổng trị giá hơn 400 triệu đồng đến với học sinh nghèo Điện Biên

9 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” tổng trị giá hơn 400 triệu đồng đến với học sinh nghèo Điện Biên

Quỹ Toyota Việt Nam trao tặng 9 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên.
Thanh Hóa: Hiệu quả từ việc phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho vùng dân tộc thiểu số

Thanh Hóa: Hiệu quả từ việc phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho vùng dân tộc thiểu số

Thanh Hóa đã chú trọng việc phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho vùng dân tộc thiểu số, giúp người dân thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước.
Đồng bào dân tộc Chứt ở Trọng Hoá làm kinh tế mới

Đồng bào dân tộc Chứt ở Trọng Hoá làm kinh tế mới

Nhiều mô hình trồng trọt và chăn nuôi phát triển kinh tế theo hướng khoa học và đổi mới làm cho bào dân tộc Chứt ở xã biên giới Trọng Hoá
Thừa Thiên Huế: Tuyên dương đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín, kinh doanh giỏi

Thừa Thiên Huế: Tuyên dương đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín, kinh doanh giỏi

Lần đầu tiên huyện miền núi Nam Đông, Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên dương đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín, nhân sĩ trí thức, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi…
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Những con số "biết nói"

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Những con số "biết nói"

Đến 30/6/2023, cả nước có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn nông thôn mới, 1.331 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 176 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Cần quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra quy định về đất đai

Cần quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra quy định về đất đai

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải quan tâm đến văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra các quy định về đất đai.
Thêm “trợ lực” để phát triển dược liệu quý vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thêm “trợ lực” để phát triển dược liệu quý vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ tới 1 tỷ đồng/dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

Việc này giúp loại bỏ dần những phong tục lạc hậu, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.
Người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ

Người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ

Người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động