Phát triển kinh tế miền núi - Không ai bị bỏ lại phía sau

Phát triển kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc Bộ luôn là mục tiêu được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm và quán triệt thực hiện trong suốt thời gian dài qua. Đã có nhiều chuyển biến tích cực trong triển khai chính sách phát triển kinh tế ở khu vực này, mang đến nhiều đổi thay cho mỗi hộ gia đình, mỗi bản làng, giúp những vùng đất “phên dậu” của Tổ quốc đang thay da đổi thịt từng ngày. Ở nơi ấy, không ai bị bỏ lại phía sau trong chặng đường phát triển chung của đất nước.

Mobile VerionPhiên bản di động