Phát triển kinh tế vùng biên: Vành đai mềm trong bảo vệ an ninh biên giới ở Hà Giang

Bài 3: Không để lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất trật tự an ninh biên giới

Nhờ gần dân, bám sát dân, chăm lo đời sống cho nhân dân, cùng với công tác dân vận, an ninh, an toàn khu vực biên giới của Hà Giang được giữ vững và ổn định.
Bài 1: Bộ đội biên phòng Hà Giang - lan tỏa những mô hình giúp dân phát triển kinh tế Bài 2: Xây dựng vành đai biên giới mềm từ “lòng dân”

Không xảy ra vụ việc lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng

Đại tá Đào Hồng Hà chia sẻ, với trên 277km đường biên giới với Trung Quốc, địa hình hiểm trở, nhiều lối mòn, lối mở, dân cư thưa thớt chủ yếu là đồng bào dân tộc sinh sống, mặc dù vậy năm 2022, khu vực biên giới của tỉnh Hà Giang không xảy ra các vụ việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định. Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện tốt chính sách dân tộc; các đơn vị đã tham mưu cho địa phương và vận động gia đình đưa con em lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu đề ra.

Bài 3: Không để lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất trật tự an ninh biên giới
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần tuần tra đường biên, cột mốc

Tuy nhiên, Đại tá Đào Hồng Hà cũng cho biết, tình trạng lợi dụng trao tặng quà từ thiện để phát tán tài liệu tuyên truyền đạo trái pháp luật vẫn xảy ra.

Đơn cử, ngày 26/4/2022, qua kiểm tra số quà của Nhóm Thiện nguyện Giáo hội phật giáo Việt Nam trú tại Hoài Đức (Hà Nội) tặng cho học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Xín Cái/Mèo Vạc, đã phát hiện có 120 quyển sách tên "Kinh nhân quả, Kinh quả ba đời, Kinh tội phúc báo ứng" có độ dài 32 trang không có nguồn gốc nhà xuất bản (số sách trên chưa phát tán cho nhân dân).

Tiếp theo, ngày 04/7/2022, Đồn Biên phòng Đồng Văn phối hợp với Công an thị trấn Đồng Văn tuần tra, phát hiện Bà Nguyễn Thị Phi Nga, sinh năm 1964, dân tộc Kinh, trú tại phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang phát tờ rơi có nội tuyên truyền đạo Pháp Luân Công tại khu vực Phố Cổ, thị trấn Đồng Văn (địa bàn Đồn Biên phòng Đồng Văn). Qua xác minh ban đầu, bà Nga có theo học Pháp Luân Công và phát tờ rơi để tuyên truyền trái phép. Các vụ việc trên, Đồn Biên phòng Xín Cái và Đồn Biên phòng Đồng Văn đã phối hợp với lực lượng có liên quan xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bài 3: Không để lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất trật tự an ninh biên giới
Đồn Biên phòng Sơn Vĩ phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc tuyên truyền pháp luật song phương

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với đạo Tin lành; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, năm 2022 Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã tổ chức tuyên truyền được 105 buổi với 3.212 lượt người nghe; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành huyện huyện Hoàng Su Phì tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng cho 24 chức sắc của 08 nhóm đạo...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt

Cũng theo Đại tá Đào Hồng Hà, thời gian tới, công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của cấp trên. Tuy nhiên, tình hình thế giới vẫn tiềm ẩm những diễn biến phức tạp, bên cạnh đó, các thế lực thù địch tăng cường sử dụng mạng xã hội nhằm xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tạo ra sự nghi ngờ của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cán bộ của đảng viên. Vì vậy đòi hỏi công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt trong thời gian tiếp theo cần có nội dung, biện pháp tiến hành phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bài 3: Không để lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất trật tự an ninh biên giới
BĐBP Hà Giang tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân khu vực biên giới

Đại tá Đào Hồng Hà cho biết, một trong những bài học kinh nghiệm được Bộ đội Biên phòng Hà Giang rút ra đó là: Phải nâng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy chế công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng, có sự thống nhất về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; Làm tốt công tác tuyên truyền về đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Quân đội và của địa phương về công tác dân vận vào chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận. Công tác dân vận phải gắn chặt với việc "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ “thời kỳ mới”.

Bài 3: Không để lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất trật tự an ninh biên giới
Bộ đội Biên phòng Hà Giang không ngừng đổi mới phương thức, hình thức vận động quần chúng

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để phát huy sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, không ngừng đổi mới phương thức, hình thức vận động quần chúng phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và địa bàn đóng quân.

Trước những nhiệm vụ và trách nhiệm nặng nề, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Hà Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; 3 văn kiện pháp lý về biên giới; Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc...

Tiếp tục tăng cường bám nắm tình hình địa bàn và tham mưu cho địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới; các chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội; Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 10/NQ-CP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ về chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và các chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm cho người có công, cựu chiến binh nghèo hộ nghèo; cải tạo vườn tạp; xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu xây, dựng nếp sống văn minh....

Bài 3: Không để lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất trật tự an ninh biên giới
Phối hợp tuần tra song phương, đảm bảo an ninh khu vực biên giới

Để làm tốt các nhiệm vụ trên, Bộ đội Biên phòng Hà Giang xác định phải tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường bám, nắm địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh, trật tự xã hội khu vực biên giới; tham mưu cho địa phương xử lý, giải quyết đúng chủ trương, chính sách của Đảng, không để kẻ địch, phần tử xấu kích động, lợi dụng, lôi kéo, không để xảy ra các vụ việc đơn giản thành phức tạp.

Làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo; Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn biên giới; cải tạo vườn tạp...

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép gắn với tổ chức tuyên truyền và nắm tình hình Nhân dân triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 18/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện tốt các mô hình, phong trào “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới; Phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Chương trình “Nâng bước em tới trường”; Mô hình "Con nuôi đồn Biên phòng" và mô hình “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”...

(Ảnh sử dụng trong bài do Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cung cấp)

Thu Hường

Tin mới nhất

Tết Chôl Chnăm Thmây: Đồng bào Khmer nô nức đến chùa tắm nước Phật

Tết Chôl Chnăm Thmây: Đồng bào Khmer nô nức đến chùa tắm nước Phật

Chiều 16/4, ngày cuối cùng của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, tất cả các ngôi chùa Khmer ở miền Tây Nam Bộ đều tổ chức lễ tắm nước Phật.
Cộng đồng Hồi giáo có nhiều đóng góp vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Cộng đồng Hồi giáo có nhiều đóng góp vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho rằng, thời gian qua, cộng đồng Hồi giáo thành phố đã có đóng góp lớn vào sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh.
Về sinh hoạt và tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam

Về sinh hoạt và tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam

Trải qua một quá trình dài hình thành và phát triển, tín ngưỡng và tôn giáo cùng với những biểu hiện sinh hoạt của nó ở Việt Nam đã tạo ra những nét đặc sắc.
Longform | Chung tay phát triển kinh tế - xã hội: Nét đẹp của đồng bào Công giáo Việt

Longform | Chung tay phát triển kinh tế - xã hội: Nét đẹp của đồng bào Công giáo Việt

Chiếm 7% dân số cả nước, đồng bào công giáo Việt đang đồng hành cùng các tôn giáo khác phát triển kinh tế đất nước – xã hội.
Lễ Sen Dolta: Thắt chặt thêm tình đoàn kết của cộng đồng người Khmer

Lễ Sen Dolta: Thắt chặt thêm tình đoàn kết của cộng đồng người Khmer

Những ngày này, đồng bào Khmer khắp nơi trên cả nước hân hoan đón mừng lễ Sen Dolta nhằm bày tỏ lòng biết ơn ông bà tổ tiên, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Những chuyển biến lớn trong pháp luật để đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam

Những chuyển biến lớn trong pháp luật để đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam

Sự phát triển của tôn giáo, tín ngưỡng ngày càng đòi hỏi việc hoàn thiện về pháp luật nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng của người Việt.
Đồng bào Công giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế

Đồng bào Công giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế

Phong trào thi đua yêu nước, sống "Tốt đời đẹp đạo" của đồng bào Công giáo đã phát triển rộng khắp, nổi bật là phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo.
Bài 2: Xây dựng vành đai biên giới mềm từ “lòng dân”

Bài 2: Xây dựng vành đai biên giới mềm từ “lòng dân”

Nhờ thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”, Bộ đội BP Hà Giang đã từng bước tạo dựng niềm tin trong đồng bào dân tộc, góp phần bảo vệ an ninh biên giới.
Bài 1: Bộ đội biên phòng Hà Giang - lan tỏa những mô hình giúp dân phát triển kinh tế

Bài 1: Bộ đội biên phòng Hà Giang - lan tỏa những mô hình giúp dân phát triển kinh tế

Thời gian qua Bộ đội Biên phòng Hà Giang đẩy mạnh công tác giúp dân phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo, góp phần cải thiện đời sống cho bà con...
Sóc Trăng: Niềm vui nhân đôi mừng lễ hội truyền thống Sene Dolta của đồng bào Khmer

Sóc Trăng: Niềm vui nhân đôi mừng lễ hội truyền thống Sene Dolta của đồng bào Khmer

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn Công tác thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer.
400 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam

400 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028) sẽ diễn ra trong 2 ngày 11, 12/10, tại Hà Nội.
Ninh Thuận sắp tổ chức lễ hội Katê của người Chăm

Ninh Thuận sắp tổ chức lễ hội Katê của người Chăm

Lễ hội Katê năm 2023 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức vào các ngày 13, 14, 15 tháng 10.
Đồng Tháp: Phát huy vai trò của phụ nữ theo tôn giáo, hình thành nhiều mô hình, sáng kiến trong đời sống

Đồng Tháp: Phát huy vai trò của phụ nữ theo tôn giáo, hình thành nhiều mô hình, sáng kiến trong đời sống

Nhiều mô hình mới, cách làm hay của phụ nữ theo tôn giáo đã phát huy truyền thống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp nguồn lực, chung tay phát triển kinh tế - xã hội.
Độc đáo cây mộc thần của người Raglai ở Khánh Hòa

Độc đáo cây mộc thần của người Raglai ở Khánh Hòa

Cổ thụ hơn 500 năm tuổi trên núi tại Khánh Hòa được người Raglai gọi tôn kính là Mộc thần, gắn liền với đời sống tín ngưỡng của người dân nơi đây.
Lỗ hổng quản lý từ vụ giả tu sĩ Phật giáo của ông Nguyễn Minh Phúc

Lỗ hổng quản lý từ vụ giả tu sĩ Phật giáo của ông Nguyễn Minh Phúc

Việc giả danh nhà sư, lợi dụng hình ảnh phật giáo, tu sĩ để trục lợi, làm giảm uy tín Phật giáo cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý.
3 xu hướng chính thúc đẩy sự phát triển của mỹ phẩm halal ở Đông Nam Á

3 xu hướng chính thúc đẩy sự phát triển của mỹ phẩm halal ở Đông Nam Á

Đông Nam Á, nơi có hơn 240 triệu người tiêu dùng theo đạo Hồi, sẽ trở thành thị trường chiếm ưu thế cho ngành công nghiệp làm đẹp halal.
Thanh Hóa: Huy động lực lượng công an bảo đảm an ninh, trật tự tại Lễ hội Hàn Sơn

Thanh Hóa: Huy động lực lượng công an bảo đảm an ninh, trật tự tại Lễ hội Hàn Sơn

Lễ hội Hàn Sơn được tổ chức từ ngày 1 đến 12/6 (âm lịch) hằng năm, thu hút đông khách thập phương. Lực lượng công an đã được huy động bảo đảm an ninh trật tự.
Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII

Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII

Ngày 26/6, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII.
Đông đảo tăng ni, phật tử tham dự lễ Phật đản tại Làng Văn hóa

Đông đảo tăng ni, phật tử tham dự lễ Phật đản tại Làng Văn hóa

Ngày 3/6, rất đông tăng ni, phật tử đến dự lễ Phật đản (Phật lịch 2567- Dương lịch 2023) tại quần thể chùa Khmer, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Lễ hội chùa Dâu Bắc Ninh, nghi lễ nông nghiệp tiêu biểu

Lễ hội chùa Dâu Bắc Ninh, nghi lễ nông nghiệp tiêu biểu

Lễ hội chùa Dâu Bắc Ninh không chỉ là nghi lễ nông nghiệp tiêu biểu mà còn là hoạt động văn hóa dân gian đậm bản sắc quê hương vùng Kinh Bắc.
Ngắm bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật trên vỏ ốc mang về từ Trường Sa

Ngắm bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật trên vỏ ốc mang về từ Trường Sa

Bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật tại tỉnh Khánh Hòa với 70 tác phẩm độc đáo trên vỏ ốc tai tượng được mang về từ Trường Sa vừa xác lập kỷ lục Việt Nam.
3 di sản văn hoá vừa được bổ sung vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia

3 di sản văn hoá vừa được bổ sung vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia

3 di sản văn hoá vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Người dân nô nức về dự lễ hội Tháp Bà Ponagar

Người dân nô nức về dự lễ hội Tháp Bà Ponagar

Đông đảo người dân và du khách thập phương đã cùng hành hương về Lễ hội Tháp Bà Ponagar, nhằm tưởng nhớ công ơn của Thiên Y Ana Thánh Mẫu.
Ý nghĩ nhân văn trong lễ bỏ mả của người Raglai

Ý nghĩ nhân văn trong lễ bỏ mả của người Raglai

Lễ bỏ mả là nghi thức quan trọng nhất trong các nghi lễ vòng đời của người Raglai, chứa đựng những yếu tố văn hóa nghệ thuật và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Lễ hội Yang Pơtao Apui: Cầu mưa trên núi thần – Văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người Jrai

Lễ hội Yang Pơtao Apui: Cầu mưa trên núi thần – Văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người Jrai

Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui là một trong những nghi lễ quan trọng của người dân tộc Jrai, nhằm cầu mưa thuận gió hòa, đời sống ấm no, sức khỏe, bình an...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động