Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), huyện Kon Plông đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Đẩy nhanh các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Là một trong ba vùng kinh tế động lực của tỉnh Kon Tum, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), huyện Kon Plông đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Kon Plông

Chủ động trong chỉ đạo, điều hành

Đại hội Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ XIX đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó, tập trung xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; củng cố niềm tin của Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; tập trung thực hiện các lĩnh vực trọng tâm, đột phá về phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân.

Ông Đào Duy Khánh - tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Kon Plông - cho biết, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, từ sau đại hội đến nay, huyện ủy đã xây dụng nhiều chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, nêu cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phát huy tính tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nghị quyết, mang lại hiệu quả rõ rệt, tích cực.

Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội
Diện mạo mới trên huyện vùng cao Kon Plông

Có thể khẳng định, nét nổi bật trong thời gian qua là phương thức lãnh đạo của Đảng bộ huyện được đổi mới, linh hoạt theo hướng tăng cường phân công, giao nhiệm vụ, kiểm đếm đánh giá hằng kỳ; tăng tính chủ động của các cấp, ngành, đơn vị và từng cá nhân. Nhiệm vụ trọng tâm của từng năm được xác định cụ thể để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện. Năm 2022 được xác định là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Trên cơ sở đó, đơn vị, xã, thị trấn chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn ở từng lĩnh vực, từng địa phương nhằm thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất. Hằng quý, huyện ủy tổ chức giao ban với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, làng để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Những dấu ấn nổi bật

Theo Chánh Văn phòng huyện ủy Nguyễn Thanh Lợi, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2020, 2021 đạt 13,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện 1.302 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch năm; thu ngân sách 262,125 tỷ đồng, đạt 78% dự toán. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,98% so với 56% năm 2002. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát huy các lợi thế của địa phương như: phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch…

Điểm nhấn từ sau Đại hội Đảng bộ huyện đến nay là tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn. Riêng năm 2021, hỗ trợ cho 44 doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiệu cơ hội đầu tư vào địa bàn huyện, có 18 dự án được thống nhất chủ trương khảo sát lập dự án đầu tư, 11 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 83 dự án, với tổng diện tích 8.543 ha, vốn đăng ký đầu tư trên 29.233 tỷ đồng.

Thành tựu nổi bật là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển các mô hình kinh tế, tăng thu nhập cho người. Đến nay, huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Măng Cành, Pờ Ê và Đắk Tăng; các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Trong năm 2022, huyện tập trung xây dựng xã Ngọc Tem đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, hỗ trợ các mô hình sinh kế để phát triển kinh tế hộ gia đình như: mô hình trồng và chế biến tinh dầu sả Java ở xã Đắk Nên, Đắk Ring và Ngọc Tem với tổng diện tích 30ha gắn với hình thành các hợp tác xã thu mua, chiết xuất tinh dầu sả; xây dựng các mô hình như: trồng dược liệu tại xã Đắk Tăng, phát triển đàn vịt Xiêm, nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum tại xã Đắk Tăng, nuôi cá Niêng ở xã Đắk Ring, hỗ trợ 5 xã: Pờ Ê, Măng Cành, Ngọc Tem, Đắk Nên, Đắk Ring làm vườn ươm cây giống, trồng rừng, trồng dược liệu theo mô hình kết hợp rừng - rẫy - ruộng.

Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội
Nuôi dê sữa công nghệ cao tại Kon Plông

Cùng với đó, năm 2021, huyện đã trồng mới, khoanh nuôi được hơn 600ha cây dược liệu như: đảng sâm, đương quy tại các xã vùng lạnh như: Măng Bút, Đắk Tăng, Măng Cành, Hiếu, Pờ Ê và thị trấn Măng Đen, nâng tổng số diện tích dược liệu trên địa bàn huyện là 752ha. Trồng mới 142ha cây keo lai, keo lá tràm, cây sa nhân dưới tán rừng thuộc các xã: Đắk Ring, Đắk Nên, Ngọc Tem và Pờ Ê. Thí điểm trồng một số loại cây ăn quả như nhãn, vải, cam, bưởi; phát triển đàn bò theo hướng gia trại, trang trại, chú trọng lai tạo nâng cao thể trạng đàn bò; tiếp tục phát triển đàn heo địa phương.

Với lợi thế của vùng khí hậu ôn đới quanh năm mát mẻ, Kon Plông đã có nhiều giải pháp trong việc quy hoạch, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư phát triển các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, rau - hoa - quả xứ lạnh và các loại dược liệu gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, cơ sở đầu tàu trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện đã nghiên cứu, sản xuất khảo nghiệm hơn 30 giống cây trồng các loại. Qua đó đã khẳng định được khoảng 25 dòng phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu thị hiếu của thị trường. Trong đó có một số sản phẩm chuyên biệt, đặc hữu của Măng Đen, nhất là các loại rau, củ, quả có giá trị dinh dưỡng cao được thị trường ưa chuộng.

Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội
Huyện Kon Plông chủ động kết nối liên kết du lịch với nông nghiệp công nghệ cao với các huyện trong tỉnh Kon Tum

Ngoài việc nghiên cứu, khảo nghiệm, xây dựng quy trình các loại cây trồng phù hợp, với diện tích 170ha, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen đã được đầu tư gần 40 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nhà kính, nhà lưới, điện nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp trẻ đến khởi nghiệp. Hiện đã có 4 doanh nghiệp đến đầu tư phát triển các mô hình rau, hoa, quả xứ lạnh trên diện tích gần 100ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Hầu hết các loại cây trồng đều mang lại năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, Kon Plông đã quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô 3.000ha và sẽ tiếp tục phát triển lên trên 10.000ha trong những năm tới, trở thành vùng sản xuất trọng điểm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và vùng dược liệu lớn của tỉnh Kon Tum. Đến nay, huyện đã thu hút 60 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các dự án chăn nuôi quy mô lớn, với trên 300ha rau, hoa, quả xứ lạnh và hơn 150ha cây dược liệu; trong đó các dự án với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, làm thay đổi đáng kể diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Là vùng đất được ví như “Đà Lạt thứ 2” nên Kon Plông đặc biệt quan tâm phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 16 điểm du lịch, trong đó có 6 điểm du lịch đặc trưng là: Ê Ban Farm, Thiện Mỹ Farm, Hồ Đam Bri, làng du lịch cộng đồng Kon Pring, thác Pa Sỹ và điểm du lịch Vang Sim Măng Đen. Tích cực hoàn thiện các điểm du lịch mới như: khu Đức Mẹ Măng Đen, khu sinh thái Hoàng Vũ Măng Đen, hồ Toong Rpoong và các điểm du lịch sinh thái. Triển khai thực hiện Đề án đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát triển làng Văn hóa - du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số huyện Kon Plông. Đến nay, huyện có 41 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch với 504 phòng, bảo đảm phục vụ cho khoảng 1.500 khách lưu trú, nghỉ dưỡng mỗi ngày. Năm 2021, thu hút 79.500 lượt khách du lịch đến địa bàn, doanh thu 20 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, Kon Plông thu hút 104.000 lượt khách, doanh thu khoảng 35 tỷ đồng.

Bí thư huyện ủy Đào Duy Khánh tâm sự, với quyết tâm, ý chí, khát vọng vươn lên, Đảng bộ và đồng bào các dân tộc huyện Kon Plông tiếp tục khơi thông mọi nguồn lực, nhất định vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng vùng kinh tế động lực phát triển nhanh, bền vững./.

Nguyễn Văn Chiến

Tin mới nhất

Cao Bằng: Điểm đến, kết nối và phát triển

Cao Bằng: Điểm đến, kết nối và phát triển

Được ví như “viên ngọc xanh” của Đông Bắc, tỉnh Cao Bằng hấp dẫn du khách không chỉ bởi non nước hữu tình mà còn bởi nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc.
Giải pháp nào khai thác giá trị văn hoá trong tiêu thụ sản phẩm của bà con dân tộc?

Giải pháp nào khai thác giá trị văn hoá trong tiêu thụ sản phẩm của bà con dân tộc?

TS. Chu Xuân Giao, Viện Nghiên cứu Văn hoá, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chia sẻ về giải pháp khai thác giá trị văn hoá trong tiêu thụ sản phẩm của bà con dân tộc
Phú Thọ phát huy hiệu quả các nguồn lực và bản sắc văn hóa địa phương

Phú Thọ phát huy hiệu quả các nguồn lực và bản sắc văn hóa địa phương

Phú Thọ xác định khai thác có hiệu quả các nguồn lực và bản sắc văn hóa; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Quảng Ngãi: Đưa sản phẩm miền núi đến với người tiêu dùng

Quảng Ngãi: Đưa sản phẩm miền núi đến với người tiêu dùng

Phiên chợ nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng miền, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Ngãi.
Đưa văn hoá vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng dân tộc: Cần tổng hoà nhiều giải pháp

Đưa văn hoá vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng dân tộc: Cần tổng hoà nhiều giải pháp

Bà Bế Hồng Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc chia sẻ giải pháp đưa giá trị văn hoá vào sản xuất tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng dân tộc

Tin cùng chuyên mục

Khai thác giá trị văn hoá trong phát triển sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khai thác giá trị văn hoá trong phát triển sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Việc gắn giá trị văn hóa trong phát triển sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giúp sản phẩm dễ dàng được tiêu thụ trong và ngoài nước.
Longform | Chè Suối Giàng và ước mơ thương hiệu quốc gia, vươn tầm quốc tế

Longform | Chè Suối Giàng và ước mơ thương hiệu quốc gia, vươn tầm quốc tế

Chọn khởi nghiệp từ sản phẩm chè Suối Giàng của miền núi Yên Bái, Hợp tác xã hệ sinh thái du lịch Suối Giàng đã hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho bà con.
Thương cảng Hội An: Từ thương cảng xưa để nhìn về phát triển kinh tế biển ngày nay

Thương cảng Hội An: Từ thương cảng xưa để nhìn về phát triển kinh tế biển ngày nay

Những thập niên gần đây, giới khoa học trong nước, quốc tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nghiên cứu về Hội An và hệ thống thương cảng Việt Nam.
Nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam

Nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam

Việc nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam giữ vai trò quan trọng hàng đầu để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước.
Lào Cai: Phụ nữ Tày vùng cao Bản Liền - Bắc Hà tìm hướng giảm nghèo bền vững

Lào Cai: Phụ nữ Tày vùng cao Bản Liền - Bắc Hà tìm hướng giảm nghèo bền vững

Hội LH Phụ nữ xã Bản Liền đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ trên địa bàn tìm hướng làm ăn phù hợp, giảm nghèo bền vững.
Quảng Trị: Phơi sấy măng rừng trong nhà năng lượng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào miền núi

Quảng Trị: Phơi sấy măng rừng trong nhà năng lượng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào miền núi

Các thành viên hợp tác xã nông sản hiện đã dần thay đổi thói quen phơi sấy măng rừng ngoài trời hoặc trên bếp bằng thực hiện trong nhà sấy năng lượng mặt trời.
Longform | Cà phê Sơn La: Từ cây giảm nghèo đến thương hiệu vươn tầm thế giới

Longform | Cà phê Sơn La: Từ cây giảm nghèo đến thương hiệu vươn tầm thế giới

Sau hơn 70 năm phát triển, cà phê Sơn La từ loại cây giảm nghèo đã trở thành thương hiệu vươn tầm thế giới khi xuất khẩu đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Lan toả, tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Lan toả, tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Tiếng Việt là tài sản quý báu của dân tộc Việt Nam, là kết tinh của hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, của lao động và phát triển.
Tạo thuận lợi cho sản phẩm Halal xuất xứ Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia

Tạo thuận lợi cho sản phẩm Halal xuất xứ Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia

Với quy mô thị trường rộng lớn và tiềm năng phát triển mạnh, sản phẩm Halal đang nhận được quan tâm từ nhiều quốc gia, trong đó các nước thành viên ASEAN.
Lào Cai tổ chức hội chợ chuyên biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Lào Cai tổ chức hội chợ chuyên biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 28/8 đã khai mạc Hội chợ giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai tại huyện Bảo Yên.
Ấn tượng sản phẩm mang hình ảnh “Cô gái Tây Nguyên” tại... Thái Lan

Ấn tượng sản phẩm mang hình ảnh “Cô gái Tây Nguyên” tại... Thái Lan

Thương hiệu MISS EDE với bao bì mang hình ảnh cô gái Tây Nguyên đã thu hút sự quan tâm trong khuôn khổ Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2023, từ ngày 16-20/8.
Đà Nẵng: Xã miền núi Hòa Bắc làm du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững

Đà Nẵng: Xã miền núi Hòa Bắc làm du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững

Phát triển du lịch cộng đồng vừa tạo sinh kế cho người dân xã miền núi Hòa Bắc, vừa bảo tồn giá trị văn hóa và góp phần phát triển bền vững.
Cơ hội phát triển ngành hàng Halal cho doanh nghiệp Việt Nam

Cơ hội phát triển ngành hàng Halal cho doanh nghiệp Việt Nam

Để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho thị trường đạo Hồi/ Islam giáo, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng được "tiêu chuẩn Halal".
Cơ hội tìm hiểu và triển vọng phát triển ngành hàng Halal cho doanh nghiệp Việt Nam

Cơ hội tìm hiểu và triển vọng phát triển ngành hàng Halal cho doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 14/8, Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông cùng Viện Nghiên cứu tôn giáo tổ chức hội thảo về văn hoá Hồi giáo và triển vọng phát triển ngành hàng Halal.
Nắm bắt cơ hội, mở cánh cửa cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Halal

Nắm bắt cơ hội, mở cánh cửa cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Halal

Có lợi thế về xuất khẩu, vị trí gần những thị trường Halal lớn của châu Á, hiện nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này.
Đa dạng sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa

Đa dạng sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa

Các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được giới thiệu tại phiên chợ được tổ chức ở TP Nha Trang.
Thị trường Halal 5.000 tỷ USD mỗi năm: Tiềm năng và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Thị trường Halal 5.000 tỷ USD mỗi năm: Tiềm năng và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Ước tính, thị trường Halal toàn cầu sẽ mang lại 5.000 tỷ USD mỗi năm và ngày một tăng, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam chinh phục thị trường này.
Longform | Ổn định vĩ mô làm nền cho tăng trưởng: Điểm nhìn Việt Nam, lan toả thế giới

Longform | Ổn định vĩ mô làm nền cho tăng trưởng: Điểm nhìn Việt Nam, lan toả thế giới

Duy trì được một đà tăng tăng trưởng mạch lạc đã cho thấy những bài học kinh nghiệm sáng giá của Việt Nam trong ổn định vĩ mô để làm nền cho tăng trưởng.
Cộng đồng người Việt góp phần đưa hàng Việt Nam ra nước ngoài

Cộng đồng người Việt góp phần đưa hàng Việt Nam ra nước ngoài

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài rất lớn và các doanh nghiệp Việt cần phát huy để thúc đẩy đưa hàng Việt Nam ra nước ngoài.
Nữ sĩ quan công an nhân dân tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Nữ sĩ quan công an nhân dân tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Hội nghị quốc tế "Nữ sĩ quan công an nhân dân tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc - cơ hội và thách thức" đã diễn ra vào ngày 30/5.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động