Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Gia Lai: Trụ cột giảm nghèo bền vững

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần đưa chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ đạt hiệu quả tích cực.
Tín dụng chính sách- Động lực quan trọng trong giảm nghèo bền vững Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Không chỉ nhanh chóng đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai còn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần đưa chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ thực sự mang lại hiệu quả tích cực.

Chủ động, tích cực khơi thông nguồn vốn tín dụng chính sách

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động không nhỏ đến kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và hoạt động tín dụng chính sách, nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Trụ cột giảm nghèo bền vững ở Gia Lai
Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Gia Lai trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại huyện Kông Chro

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai - ông Lê Văn Chí cho biết, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014, của Ban Bí thư “Về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, ngay từ đầu năm 2022, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh và UBND các huyện ưu tiên chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách với số tiền 39,4 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển 20 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách huyện chuyển 19,4 tỷ đồng.

Đến 30/6/2022, đã có 13/17 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện việc chuyển vốn ngân sách ủy thác. Cụ thể: thành phố Pleiku 3 tỷ đồng, thị xã Ayun Pa 2 tỷ đồng, các huyện: An Khê 3 tỷ đồng, Kbang 2 tỷ đồng, Chư Prông 1,5 tỷ đồng, Đức Cơ, Krông Pa, Đăk Pơ, Ia Pa, Ia Grai, Kông Chro, Phú Thiện mỗi huyện 1 tỷ đồng và Chư Pưh 900 triệu đồng. Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 865.335 triệu đồng, chiếm tỷ trọng gần 15% tổng nguồn vốn, tăng 133.106 triệu đồng so đầu năm 2022, đạt 190% so với kế hoạch giao. Một số huyện có số dư huy động tăng cao so với đầu năm như: Chư Pưh tăng 11.150 triệu đồng, Kbang tăng 10.274 triệu đồng, Ia Grai tăng 9.421 triệu đồng...

Trụ cột giảm nghèo bền vững ở Gia Lai
Người dân Gia Lai đẩy mạnh chăn nuôi bò từ vốn tín dụng chính sách

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh số cho vay đạt 1.408.811 triệu đồng, với hơn 36.690 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ đạt 5.797.729 triệu đồng, tăng 521.904 triệu đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt gần 10% và đạt trên 99% kế hoạch, với 146.739 khách hàng dư nợ, bình quân dư nợ 1 khách hàng 40 triệu đồng/hộ, tăng 2,7 triệu đồng so với đầu năm.

Trong đó, tăng trưởng tín dụng đối với các chương trình tín dụng được giao hằng năm là 317.800 triệu đồng, tăng 6,4%, hoàn thành 91% kế hoạch tăng trưởng được giao; tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đạt 158.057 triệu đồng, hoàn thành gần 90% kế hoạch giao. Một số huyện có tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cao như: Đắk Đoa 16,51%, Chư Prông 13,32%, Krông Pa 12,39%, Đức Cơ 10,28%…

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” sau đại dịch Covid-19, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tổng nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết số 11 được Trung ương phân bổ là 404.970 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chi nhánh giải ngân với số tiền 158.057 triệu đồng, với 3.138 lượt hộ vay vốn, đạt gần 90% kế hoạch giao.

Cụ thể, chương trình cho vay giải quyết việc làm số tiền là 120.000 triệu đồng, với 2.583 lượt lao động vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao; chương trình cho vay nhà ở xã hội số tiền là 32.067 triệu đồng, với 102 lượt hộ vay, đạt gần 65% kế hoạch giao; chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến số tiền là 4.330 triệu đồng, với 433 hộ vay vốn, đạt trên 99% kế hoạch giao; chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, số tiền là 1.660 triệu đồng, với 20 khách hàng vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao.

Trụ cột giảm nghèo bền vững ở Gia Lai
Sản xuất cà phê sạch ở tỉnh Gia Lai từ vốn tín dụng chính sách

Theo ông Đinh Văn Nghĩa - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai, điểm chất lượng tín dụng toàn chi nhánh đạt 98,54 điểm, tăng 1,14 điểm so đầu năm 2022, xếp loại tốt; có 17/17 đơn vị phòng giao dịch huyện, thị xã chất lượng tín dụng xếp loại tốt. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thị xã tập trung chấn chỉnh toàn diện hoạt động giao dịch xã, đưa hoạt động giao dịch xã đi vào nề nếp, nhất là sau thời gian ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chất lượng hoạt động giao dịch xã đạt 97,5 điểm, xếp loại tốt; tỷ lệ giải ngân tại xã đạt 99,1%, thu nợ tại xã đạt 97,9%, thu lãi tại xã đạt 99,3%.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2022, vốn tín dụng chính sách ở Gia Lai đã giúp cho 7.073 lượt hộ nghèo, 5.999 lượt hộ cận nghèo và 2.074 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; giải quyết việc làm cho 7.392 lao động; xây dựng hơn 100 căn nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp; giúp 230 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, 433 học sinh được mua máy tính trang bị phục vụ cho việc học trực tuyến; xây dựng và cải tạo hơn 18.754 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ cho 20 cơ sở giáo dục mầm non, tư thục ngoài công lập tiếp tục duy trì hoạt động...

Nguồn vốn được đầu tư đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, ổn định việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Có thể khẳng định, trong suốt những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã huy động được nguồn vốn tăng trưởng nhanh, nợ quá hạn thấp, vốn tín dụng chính sách xã hội tạo những chuyển biến tích cực trên vùng đất bắc Tây Nguyên. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Gia Lai - ông Lê Văn Chí chia sẻ: “Thời gian tới, những người làm tín dụng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai tiếp tục đưa nhanh nguồn vốn ưu đãi tới người nghèo và đối tượng chính sách, hỗ trợ đắc lực chương trình phát triển kinh tế - xã hội, một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Nguyễn Văn Chiến

Tin mới nhất

Giao thương khu vực chợ cửa khẩu Na Mèo: Nét đẹp văn hoá, thắm tình hữu nghị Việt- Lào

Giao thương khu vực chợ cửa khẩu Na Mèo: Nét đẹp văn hoá, thắm tình hữu nghị Việt- Lào

Chợ cửa khẩu Na Mèo Quan Sơn là nơi giao thương hàng hóa giữa người dân hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn, tô thắm nét đẹp văn hóa dân tộc hai nước Việt - Lào
Lan toả hàng Việt qua hoạt động xúc tiến thương mại

Lan toả hàng Việt qua hoạt động xúc tiến thương mại

Bằng nhiều hình thức tổ chức kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại đang góp sức lan toả hàng Việt ra thị trường.
Nâng cao nhận thức hội nhập quốc tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao nhận thức hội nhập quốc tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao nhận thức hội nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số giúp Việt Nam tận dụng tốt hơn cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do.
Hội nhập kinh tế quốc tế: Cơ hội thu hút đầu tư vào các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Hội nhập kinh tế quốc tế: Cơ hội thu hút đầu tư vào các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Hội nhập kinh tế quốc tế đang mở ra cơ hội lớn cho các tỉnh Vùng Trung du và miền núi phía Bắc thu hút đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng bào Khmer vươn lên thoát nghèo nhờ trồng nấm rơm

Đồng bào Khmer vươn lên thoát nghèo nhờ trồng nấm rơm

Tham gia tổ hợp tác trồng nấm rơm, bà con đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã có thu nhập tốt, cuộc sống ấm no hơn so với trước đây.

Tin cùng chuyên mục

Trà Vinh đưa người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số đi học tập kinh nghiệm tại địa phương khác

Trà Vinh đưa người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số đi học tập kinh nghiệm tại địa phương khác

Đoàn 30 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Trà Vinh đã được đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố.
Hà Giang: Khát vọng trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu

Hà Giang: Khát vọng trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu

Với khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển cây dược liệu, tỉnh Hà Giang đang bền bỉ theo đuổi mục tiêu trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu.
Đắk Lắk: Rộn ràng khai mạc Lễ hội Sầu riêng Krông Pắk

Đắk Lắk: Rộn ràng khai mạc Lễ hội Sầu riêng Krông Pắk

Lễ Khai mạc Lễ hội Sầu riêng Krông Pắk lần thứ 1 năm 2022 đã được diễn ra với sự tham dự của hàng ngàn người dân và du khách đến chung vui, trẩy hội.
Tết Độc lập và triển vọng bứt phá kinh tế Việt Nam

Tết Độc lập và triển vọng bứt phá kinh tế Việt Nam

77 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và 36 năm sau đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã có sự thay đổi bứt phá.
Thanh Hóa: 156 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thanh Hóa: 156 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa Phân bổ trên 156 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Xã Tả Phìn kết hợp phát triển kinh tế với du lịch

Xã Tả Phìn kết hợp phát triển kinh tế với du lịch

Tả Phìn xã vùng cao thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang đổi thay từng ngày nhờ biết kết hợp đầu tư phát triển kinh tế với phát triển du lịch cộng đồng.
Quảng Ninh: Đưa thương mại điện tử về vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Ninh: Đưa thương mại điện tử về vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thương mại điện tử đã và đang góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tại Quảng Ninh.
Thanh Hóa: Nghề dệt thổ cẩm truyền thống giúp đồng bào dân tộc Thái xã Lũng Niêm thoát nghèo bền vững

Thanh Hóa: Nghề dệt thổ cẩm truyền thống giúp đồng bào dân tộc Thái xã Lũng Niêm thoát nghèo bền vững

Nhiều năm qua, nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã giúp đồng bào dân tộc người Thái xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thoát nghèo bền vững.
Bà con vùng cao cần cẩn trọng trước "cơn bão" lừa đảo trên không gian mạng

Bà con vùng cao cần cẩn trọng trước "cơn bão" lừa đảo trên không gian mạng

Hoạt động lừa đảo trên không gian mạng đã ngày càng gia tăng, ở nhiều địa phương miền núi, đồng bào dân tộc đã, đang trở thành “đích ngắm” của bọn tội phạm này.
Đắk Nông: Rượu cần truyền thống đạt chuẩn châu Âu

Đắk Nông: Rượu cần truyền thống đạt chuẩn châu Âu

Rượu cần truyền thống của dân tộc Mạ đạt chuẩn châu Âu, trở thành sản phẩm du lịch, vươn ra khỏi bon làng, tiếp cận với nhiều thị trường trong nước.
Độc đáo sản phẩm mỹ nghệ làm từ phế liệu bỏ đi

Độc đáo sản phẩm mỹ nghệ làm từ phế liệu bỏ đi

Những sản phẩm mỹ nghệ làm từ phế liệu bỏ đi đã giúp nhiều phụ nữ Jrai có số phận không may mắn ở tỉnh Gia Lai có thêm nguồn thu nhập ổn định.
Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt hơn 1 tỷ USD

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt hơn 1 tỷ USD

Theo Sở Công Thương Lào Cai, 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt 1.037,93 triệu USD.
Huyện Văn Chấn: Nâng cao chất lượng đặc sản, nông sản

Huyện Văn Chấn: Nâng cao chất lượng đặc sản, nông sản

Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, hình thành nhiều vùng chuyên canh riêng biệt, huyện Văn Chấn đã nâng cao chất lượng đặc sản nông sản chủ lực trên địa bàn.
Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), huyện Kon Plông đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Công nghiệp Lào Cai khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế

Công nghiệp Lào Cai khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế

Ngành công nghiệp Lào Cai luôn khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, với tỷ trọng ngành công nghiệp luôn ở mức cao, đến nay chiếm hơn 45%.
Đắk Nông: Phát triển công nghiệp nông thôn gắn với vùng nguyên liệu

Đắk Nông: Phát triển công nghiệp nông thôn gắn với vùng nguyên liệu

Cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xây dựng tại vùng nguyên liệu đang góp phần tạo nên sự phát triển bền vững trong sản xuất gắn với chế biến.
Lạng Sơn: Bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 có gì đáng chú ý?

Lạng Sơn: Bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 có gì đáng chú ý?

Sáng 15/7, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo Quý II/2022 nhằm thông tin các kết quả nổi bật trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số

Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số

Với các đặc điểm và tiềm năng đang có, vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số.
Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn ước đạt 1,2 tỷ USD trong 6 tháng

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn ước đạt 1,2 tỷ USD trong 6 tháng

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 1.200 triệu USD.
Nông sản xuất khẩu Đắk Nông: Đi theo các thị trường ngách

Nông sản xuất khẩu Đắk Nông: Đi theo các thị trường ngách

Lựa chọn những sản phẩm phù hợp cho một số thị trường ngách tiềm năng là giải pháp của các doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Đắk Nông để đối phó với những khó khăn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động