Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn ước đạt 1,2 tỷ USD trong 6 tháng

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 1.200 triệu USD.
Xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn: Giải quyết ách tắc Lạng Sơn: Phấn đấu xuất nhập khẩu đạt 5,5 tỷ USD Tiếp tục gỡ khó, thúc đẩy xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn

Công nghiệp ổn định, thương mại sôi động

Một trong những điểm nổi bật của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn đó là sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và có bước tăng trưởng.

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn đạt 1,2 tỷ USD trong 6 tháng
Hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,86% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 4,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,75%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 4,64%; cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 3,53%.

Tỉnh cũng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục báo cáo Bộ kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hữu Lũng. Đã ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang thực hiện quy trình lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thành lập các cụm công nghiệp Đình Lập, Na Dương 2, Văn Lãng, Quảng Lạc. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn trình Bộ Công Thương xem xét, bổ sung 11 dự án điện gió vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động so với cùng kỳ, công tác bình ổn giá được thực hiện tốt, giá cả thị trường được kiểm soát, bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của tỉnh đạt 11.998 tỷ đồng, đạt 53,97% kế hoạch, tăng 11,56% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động tại các ngân hàng thương mại đến 30/6/2022 ước đạt 34.945 tỷ đồng, tăng 4,5% so với 31/12/2021; tổng dư nợ tín dụng đạt 38.850 tỷ đồng, tăng 3,5%; tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất kinh doanh tại khu vực cửa khẩu; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng các khu chức năng (Khu trung chuyển hàng hóa, Khu chế xuất 1, Khu phi thuế quan và một số dự án khác).

Tổ chức triển khai lập các quy hoạch điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỷ lệ 1/500; Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỷ lệ 1/500.

Hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm của tỉnh gặp nhiều khó khăn, giảm mạnh so với cùng kỳ, do phía Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách "Zero Covid", liên tục thắt chặt các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là khu vực biên giới và các cửa khẩu. Các hoạt động chủ yếu tập trung tại cửa khẩu Hữu Nghị, Ga đường sắt Đồng Đăng và cửa khẩu Tân Thanh (cửa khẩu Chi Ma hoạt động trở lại từ ngày 20/4/2022).

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức hội đàm, trao đổi với phía Trung Quốc để phối hợp giải quyết, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; đã ban hành Phương án về thiết lập “vùng xanh” đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma; ban hành nội quy cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, nội quy cửa khẩu chính Chi Ma.

Từ tháng 5/2022, năng lực thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã được nâng cao so với thời gian trước. Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 1.200 triệu USD, đạt 21,8% kế hoạch, giảm 38,8% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu 425 triệu USD, đạt 19,9% kế hoạch, giảm 38,4%; nhập khẩu 775 triệu USD, đạt 23,1% kế hoạch, giảm 39%. Hàng địa phương xuất khẩu ước 58 triệu USD, đạt 40,8% kế hoạch, giảm 4,9% so với cùng kỳ.

Đề xuất sớm mở cửa trở lại các cửa khẩu phụ

Trong 6 tháng cuối năm 2022, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh Lạng Sơn đó là nâng cao khả năng dự báo tình hình, nắm bắt các chính sách, biện pháp áp dụng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của phía Trung Quốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa qua địa bàn tỉnh, hạn chế ùn tắc hàng hóa và bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn đạt 1,2 tỷ USD trong 6 tháng
Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn báo cáo, đề xuất với các cơ quan Trung ương thúc đẩy các hoạt động trao đổi với phía Trung Quốc sớm mở cửa trở lại các cửa khẩu phụ để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa. Tập trung triển khai, hoàn thành thực hiện các quy hoạch: Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỷ lệ 1/500; đồ án Quy hoạch chung xây dựng và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Cửa khẩu Chi Ma, tỷ lệ 1/500; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030.

Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất kinh doanh tại khu vực cửa khẩu; đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng các khu chức năng (khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất 1, khu phi thuế quan và một số dự án khác).

Bên cạnh đó, duy trì ổn định sản xuất của các cơ sở công nghiệp. Thành lập, khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 2, Khu tái định cư Hợp Thành và các cụm công nghiệp mới được thành lập; đẩy nhanh tiến độ thành lập các cụm công nghiệp Na Dương 2, Đình lập, Văn Lãng và Quảng Lạc. Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thủy điện; thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư điện gió trên địa bàn.

Đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa, thực hiện có hiệu quả các phương án cung ứng hàng hóa. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo việc cải tạo chợ Giếng Vuông để bố trí, sắp xếp di dời các hộ kinh doanh tại khu đất chợ Bờ Sông; triển khai xây dựng chợ Chi Lăng; đẩy mạnh chuyển giao chợ cho doanh nghiệp và hợp tác xã quản lý, đầu tư có hiệu quả.

Tập trung phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số hóa. Tăng cường công tác quản lý giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt hoạt động tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống.

Ngoài ra, tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, các huyện, thành phố (DDCI), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022.

Thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo các nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh. Tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 6,51% so với cùng kỳ, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,3%; công nghiệp và xây dựng tăng 11,31%; dịch vụ tăng 6,06%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,18%.
Quỳnh Nga

Tin mới nhất

Giao thương khu vực chợ cửa khẩu Na Mèo: Nét đẹp văn hoá, thắm tình hữu nghị Việt- Lào

Giao thương khu vực chợ cửa khẩu Na Mèo: Nét đẹp văn hoá, thắm tình hữu nghị Việt- Lào

Chợ cửa khẩu Na Mèo Quan Sơn là nơi giao thương hàng hóa giữa người dân hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn, tô thắm nét đẹp văn hóa dân tộc hai nước Việt - Lào
Lan toả hàng Việt qua hoạt động xúc tiến thương mại

Lan toả hàng Việt qua hoạt động xúc tiến thương mại

Bằng nhiều hình thức tổ chức kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại đang góp sức lan toả hàng Việt ra thị trường.
Nâng cao nhận thức hội nhập quốc tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao nhận thức hội nhập quốc tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao nhận thức hội nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số giúp Việt Nam tận dụng tốt hơn cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do.
Hội nhập kinh tế quốc tế: Cơ hội thu hút đầu tư vào các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Hội nhập kinh tế quốc tế: Cơ hội thu hút đầu tư vào các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Hội nhập kinh tế quốc tế đang mở ra cơ hội lớn cho các tỉnh Vùng Trung du và miền núi phía Bắc thu hút đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng bào Khmer vươn lên thoát nghèo nhờ trồng nấm rơm

Đồng bào Khmer vươn lên thoát nghèo nhờ trồng nấm rơm

Tham gia tổ hợp tác trồng nấm rơm, bà con đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã có thu nhập tốt, cuộc sống ấm no hơn so với trước đây.

Tin cùng chuyên mục

Trà Vinh đưa người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số đi học tập kinh nghiệm tại địa phương khác

Trà Vinh đưa người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số đi học tập kinh nghiệm tại địa phương khác

Đoàn 30 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Trà Vinh đã được đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố.
Hà Giang: Khát vọng trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu

Hà Giang: Khát vọng trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu

Với khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển cây dược liệu, tỉnh Hà Giang đang bền bỉ theo đuổi mục tiêu trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu.
Đắk Lắk: Rộn ràng khai mạc Lễ hội Sầu riêng Krông Pắk

Đắk Lắk: Rộn ràng khai mạc Lễ hội Sầu riêng Krông Pắk

Lễ Khai mạc Lễ hội Sầu riêng Krông Pắk lần thứ 1 năm 2022 đã được diễn ra với sự tham dự của hàng ngàn người dân và du khách đến chung vui, trẩy hội.
Tết Độc lập và triển vọng bứt phá kinh tế Việt Nam

Tết Độc lập và triển vọng bứt phá kinh tế Việt Nam

77 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và 36 năm sau đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã có sự thay đổi bứt phá.
Thanh Hóa: 156 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thanh Hóa: 156 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa Phân bổ trên 156 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Xã Tả Phìn kết hợp phát triển kinh tế với du lịch

Xã Tả Phìn kết hợp phát triển kinh tế với du lịch

Tả Phìn xã vùng cao thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang đổi thay từng ngày nhờ biết kết hợp đầu tư phát triển kinh tế với phát triển du lịch cộng đồng.
Quảng Ninh: Đưa thương mại điện tử về vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Ninh: Đưa thương mại điện tử về vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thương mại điện tử đã và đang góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tại Quảng Ninh.
Thanh Hóa: Nghề dệt thổ cẩm truyền thống giúp đồng bào dân tộc Thái xã Lũng Niêm thoát nghèo bền vững

Thanh Hóa: Nghề dệt thổ cẩm truyền thống giúp đồng bào dân tộc Thái xã Lũng Niêm thoát nghèo bền vững

Nhiều năm qua, nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã giúp đồng bào dân tộc người Thái xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thoát nghèo bền vững.
Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Gia Lai: Trụ cột giảm nghèo bền vững

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Gia Lai: Trụ cột giảm nghèo bền vững

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần đưa chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ đạt hiệu quả tích cực.
Bà con vùng cao cần cẩn trọng trước "cơn bão" lừa đảo trên không gian mạng

Bà con vùng cao cần cẩn trọng trước "cơn bão" lừa đảo trên không gian mạng

Hoạt động lừa đảo trên không gian mạng đã ngày càng gia tăng, ở nhiều địa phương miền núi, đồng bào dân tộc đã, đang trở thành “đích ngắm” của bọn tội phạm này.
Đắk Nông: Rượu cần truyền thống đạt chuẩn châu Âu

Đắk Nông: Rượu cần truyền thống đạt chuẩn châu Âu

Rượu cần truyền thống của dân tộc Mạ đạt chuẩn châu Âu, trở thành sản phẩm du lịch, vươn ra khỏi bon làng, tiếp cận với nhiều thị trường trong nước.
Độc đáo sản phẩm mỹ nghệ làm từ phế liệu bỏ đi

Độc đáo sản phẩm mỹ nghệ làm từ phế liệu bỏ đi

Những sản phẩm mỹ nghệ làm từ phế liệu bỏ đi đã giúp nhiều phụ nữ Jrai có số phận không may mắn ở tỉnh Gia Lai có thêm nguồn thu nhập ổn định.
Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt hơn 1 tỷ USD

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt hơn 1 tỷ USD

Theo Sở Công Thương Lào Cai, 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt 1.037,93 triệu USD.
Huyện Văn Chấn: Nâng cao chất lượng đặc sản, nông sản

Huyện Văn Chấn: Nâng cao chất lượng đặc sản, nông sản

Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, hình thành nhiều vùng chuyên canh riêng biệt, huyện Văn Chấn đã nâng cao chất lượng đặc sản nông sản chủ lực trên địa bàn.
Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), huyện Kon Plông đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Công nghiệp Lào Cai khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế

Công nghiệp Lào Cai khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế

Ngành công nghiệp Lào Cai luôn khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, với tỷ trọng ngành công nghiệp luôn ở mức cao, đến nay chiếm hơn 45%.
Đắk Nông: Phát triển công nghiệp nông thôn gắn với vùng nguyên liệu

Đắk Nông: Phát triển công nghiệp nông thôn gắn với vùng nguyên liệu

Cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xây dựng tại vùng nguyên liệu đang góp phần tạo nên sự phát triển bền vững trong sản xuất gắn với chế biến.
Lạng Sơn: Bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 có gì đáng chú ý?

Lạng Sơn: Bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 có gì đáng chú ý?

Sáng 15/7, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo Quý II/2022 nhằm thông tin các kết quả nổi bật trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số

Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số

Với các đặc điểm và tiềm năng đang có, vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số.
Nông sản xuất khẩu Đắk Nông: Đi theo các thị trường ngách

Nông sản xuất khẩu Đắk Nông: Đi theo các thị trường ngách

Lựa chọn những sản phẩm phù hợp cho một số thị trường ngách tiềm năng là giải pháp của các doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Đắk Nông để đối phó với những khó khăn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động