Xin chờ trong giây lát...

Quảng Bình: Gìn giữ và lan toả giá trị văn hoá của đồng bào dân tộc ít người

Trong dòng chảy hối hả của nền kinh tế thị trường, đôi khi những sinh hoạt lễ hội truyền thống dần bị mai một, thậm chí chỉ còn trong hoài niệm của những người lớn tuổi. Điều này có thể để lại một khoảng trống trong giới trẻ về văn hoá cội nguồn, lòng tự hào của chính dân tộc mình.

Mobile VerionPhiên bản di động