Điện Biên: Phấn đấu giá trị xuất nhập khẩu đạt 120 triệu USD năm 2023

Để đạt được mục tiêu phấn đấu giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ năm 2023 đạt 120 triệu USD, Sở Công Thương Điện Biên đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm.
Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn ước đạt 1,2 tỷ USD trong 6 tháng Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt hơn 1 tỷ USD Khơi thông tiềm năng xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu cho khu vực Tây Bắc

Giá trị xuất khẩu năm 2022 ước đạt 78 triệu USD

Năm 2022, ngành Công Thương Điện Biên đã tích cực, chủ động kịp thời triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ và các chương trình, kế hoạch, các giải pháp chỉ đạo điều hành của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình để triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành.

Đánh giá chung về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại biên giới trong năm qua, đại diện Sở Công Thương Điện Biên cho biết: Trong những tháng đầu năm hoạt động xuất nhập khẩu bị hạn chế do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trong thời gian từ quý II năm 2022, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, các hoạt động xuất nhập khẩu dần được khôi phục và đi vào hoạt động bình thường.

"Đặc biệt, đến tháng 9/2022 phía Lào nhất trí mở lại tất cả các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ phục vụ việc xuất nhập cảnh của công dân, hoạt động trao đổi cư dân biên giới dần được khôi phục; đến những tháng cuối năm hoạt động xuất nhập khẩu được diễn ra khá sôi động" - đại diện Sở Công Thương Điện Biên cho hay.

Điện Biên: Phấn đấu giá trị xuất nhập khẩu đạt 120 triệu USD năm 2023

Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh khu vực Tây Bắc, các tỉnh Bắc Lào, các nhà cung cấp, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Điện Biên tổ chức vào tháng 12/2022.

Theo đó, một trong những điểm sáng của ngành trong năm qua có thể kể đến là về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. Năm 2022, dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch, song tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ ước đạt 113,24 triệu USD tăng 37,25% so với thực hiện năm 2021, vượt 15,55% so với kế hoạch năm.

Trong đó, giá trị xuất khẩu năm 2022 ước đạt 78 triệu USD tăng 16,38% so với thực hiện năm trước, vượt 6,85% so với kế hoạch năm; Giá trị nhập khẩu năm 2022 ước đạt 35,24 triệu USD tăng 127,50% so với thực hiện năm trước, vượt 40,96% so với kế hoạch năm.

Từ những kết quả đạt được, thực hiện mục tiêu tổng quát theo định hướng của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Điện Biên trong năm 2023, Sở tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2022, cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do cấp trên giao và của ngành đã đề ra.

Cụ thể, phấn đấu giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ năm 2023 đạt 120 triệu USD, tăng 5,97% so với ước thực hiện năm 2022. Trong đó: giá trị xuất khẩu đạt 80 triệu USD; giá trị nhập khẩu đạt 40 triệu USD.

Nhiều giải pháp trọng tâm

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Sở đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu như tham mưu và triển khai tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ tham mưu Thường trực cho Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh: Làm đầu mối, tham mưu và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ hoạt động thương mại biên giới; xây dựng các đề án, kế hoạch, Chương trình hành động; tổng hợp báo cáo kết quả và giải pháp về phát triển thương mại biên giới trong từng thời kỳ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điện Biên: Phấn đấu giá trị xuất nhập khẩu đạt 120 triệu USD năm 2023
Tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2023.

Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư vào các cặp cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu. Đề xuất cơ chế, chính sách trình cấp có thẩm quyền xây dựng các cặp chợ biên giới thực hiện họp luân phiên tại khu vực Huổi Puốc (Điện Biên) - Na Son (Luang Pra Bang); cặp chợ biên giới tại khu vực Si Pha Phìn (Điện Biên) - Huổi Lả (Phong Sa Ly); cặp chợ biên giới A Pa Chải (Điện Biên) - Long Phú (Vân Nam- Trung Quốc) để tăng cường quan hệ buôn bán, trao đổi mậu dịch khu vực biên giới 2 bên.

Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Tiểu ban Hội nhập quốc tế về kinh tế. Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực về triển khai Chị thị số 38/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tiếp tục triển khai hiệp định thương mại đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục triển khai nội dung Biên bản hợp tác đã ký kết giữa Sở Công Thương tỉnh Điện Biên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Sở Công Thương 6 tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào giai đoạn (2021-2023) và thực hiện ký kết Biên bản hợp tác gia đoạn 2023-2025;

Tăng cường hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nghiên cứu thị trường các tỉnh Bắc Thái Lan để cùng khai thác có hiệu quả các cửa khẩu, lối mở, lợi thế thương mại trên địa bàn.

Tiếp tục cập nhật thông tin thị trường, điều chỉnh định hướng sản xuất hàng hóa xuất khẩu chủ lực phù hợp để nâng cao tỷ trọng hàng địa phương trong kim ngạch xuất khẩu; Triển khai thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nghiên cứu, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển dịch vụ logistics và các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp...

Đỗ Nga

Tin mới nhất

Bộ Công Thương: Những nỗ lực nâng cao và lan toả tinh thần dân tộc

Bộ Công Thương: Những nỗ lực nâng cao và lan toả tinh thần dân tộc

Với vai trò là bộ kinh tế đa ngành, thời gian qua, bên cạnh công tác chuyên môn, Bộ Công Thương đã nỗ lực xây dựng và triển khai các chương trình, đề án phát tr
Thúc đẩy ngành Halal Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, toàn diện

Thúc đẩy ngành Halal Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, toàn diện

Đề án phát triển ngành Halal đề ra định hướng mang tầm quốc gia về huy động nguồn lực phát triển ngành này một cách bài bản, chuyên nghiệp, toàn diện.
Longform | Những “sứ giả kinh tế” làm rạng danh hàng hoá, thương hiệu Việt trên thế giới

Longform | Những “sứ giả kinh tế” làm rạng danh hàng hoá, thương hiệu Việt trên thế giới

Tận dụng mọi cơ hội để quảng bá sản phẩm, hàng hoá thương hiệu Việt tới bạn bè quốc tế là phương châm hoạt động của các Tham tán thương mại Việt Nam.
Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Trong nhiều năm qua, vấn đề "nhân quyền" và "phát triển con người" ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá.
Dấu ấn phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền của Việt Nam

Dấu ấn phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền của Việt Nam

Dù ở thời kỳ lịch sử nào, Việt Nam cũng luôn phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyềm biển đảo và đã đạt được nhiều dấu ấn đáng tự hào.

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tăng tín dụng trên miền đất bazan

Kết nối tăng tín dụng trên miền đất bazan

Tăng trưởng tín dụng và hoạt động ngân hàng ở khu vực Tây Nguyên chưa được như kỳ vọng và cần có những giảii pháp cụ thể cho vấn đề này.
Kiên Giang: Đồng bào Khmer đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế

Kiên Giang: Đồng bào Khmer đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế

Từ những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng bào Khmer đã vươn lên thoát nghèo, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của địa phương.
Bộ Công Thương: Nhiều giải pháp thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm đặc sản địa phương

Bộ Công Thương: Nhiều giải pháp thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm đặc sản địa phương

Cùng với việc triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng đa kênh, đối với khu vực miền núi, việc phát triển hạ tầng logistics là rất cần thiết và quan trọng.
Cần có giải pháp mang tính đột phá về văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong bối cảnh mới

Cần có giải pháp mang tính đột phá về văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong bối cảnh mới

Không chỉ là thành phố kinh tế năng động, TP. Hồ Chí Minh còn hội tụ văn hóa 54 dân tộc anh em; có nhiều người nước ngoài từ các quốc gia khác đến sinh sống...
Longform | Tự hào những thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới

Longform | Tự hào những thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới

Không chỉ định danh ở thị trường trong nước mà nhiều thương hiệu đã vươn mình trở thành niềm tự hào Việt Nam khi khẳng định được vị thế ở nước ngoài.
Chuyên gia kinh tế: Xây dựng chợ miền núi gắn với du lịch và lan toả văn hoá vùng miền

Chuyên gia kinh tế: Xây dựng chợ miền núi gắn với du lịch và lan toả văn hoá vùng miền

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng, xây dựng chợ miền núi, chợ vùng dân tộc phải gắn với du lịch và lan toả văn hoá để nâng cao hiệu quả.
Tỉnh Yên Bái nỗ lực đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Tỉnh Yên Bái nỗ lực đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Với vị trí địa lý thuận lợi, chính sách thu hút đầu tư cởi mở, tỉnh Yên Bái hiện là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Niềm tin và tự hào đã thúc đẩy Detech Coffee xây dựng và đưa thương hiệu cà phê của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Sơn La tới người tiêu dùng.
Gia Lai: Kết nối cung cầu, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai: Kết nối cung cầu, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai xác định thúc đẩy sản xuất kinh doanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua kết nối cung cầu các sản phẩm vùng miền, kết nối giao thương.
Đồng bào dân tộc Mông ở Sà Phìn (Hà Giang) phát triển kinh tế nhờ chính sách dân tộc

Đồng bào dân tộc Mông ở Sà Phìn (Hà Giang) phát triển kinh tế nhờ chính sách dân tộc

Cùng với triển khai các chính sách về phát triển kinh tế, đồng bào dân tộc tại Sà Phìn (Hà Giang) đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường từng bước thoát nghèo.
Cao Bằng: Điểm đến, kết nối và phát triển

Cao Bằng: Điểm đến, kết nối và phát triển

Được ví như “viên ngọc xanh” của Đông Bắc, tỉnh Cao Bằng hấp dẫn du khách không chỉ bởi non nước hữu tình mà còn bởi nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc.
Giải pháp nào khai thác giá trị văn hoá trong tiêu thụ sản phẩm của bà con dân tộc?

Giải pháp nào khai thác giá trị văn hoá trong tiêu thụ sản phẩm của bà con dân tộc?

TS. Chu Xuân Giao, Viện Nghiên cứu Văn hoá, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chia sẻ về giải pháp khai thác giá trị văn hoá trong tiêu thụ sản phẩm của bà con dân tộc
Phú Thọ phát huy hiệu quả các nguồn lực và bản sắc văn hóa địa phương

Phú Thọ phát huy hiệu quả các nguồn lực và bản sắc văn hóa địa phương

Phú Thọ xác định khai thác có hiệu quả các nguồn lực và bản sắc văn hóa; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Quảng Ngãi: Đưa sản phẩm miền núi đến với người tiêu dùng

Quảng Ngãi: Đưa sản phẩm miền núi đến với người tiêu dùng

Phiên chợ nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng miền, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Ngãi.
Đưa văn hoá vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng dân tộc: Cần tổng hoà nhiều giải pháp

Đưa văn hoá vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng dân tộc: Cần tổng hoà nhiều giải pháp

Bà Bế Hồng Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc chia sẻ giải pháp đưa giá trị văn hoá vào sản xuất tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng dân tộc
Khai thác giá trị văn hoá trong phát triển sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khai thác giá trị văn hoá trong phát triển sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Việc gắn giá trị văn hóa trong phát triển sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giúp sản phẩm dễ dàng được tiêu thụ trong và ngoài nước.
Longform | Chè Suối Giàng và ước mơ thương hiệu quốc gia, vươn tầm quốc tế

Longform | Chè Suối Giàng và ước mơ thương hiệu quốc gia, vươn tầm quốc tế

Chọn khởi nghiệp từ sản phẩm chè Suối Giàng của miền núi Yên Bái, Hợp tác xã hệ sinh thái du lịch Suối Giàng đã hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho bà con.
Thương cảng Hội An: Từ thương cảng xưa để nhìn về phát triển kinh tế biển ngày nay

Thương cảng Hội An: Từ thương cảng xưa để nhìn về phát triển kinh tế biển ngày nay

Những thập niên gần đây, giới khoa học trong nước, quốc tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nghiên cứu về Hội An và hệ thống thương cảng Việt Nam.
Nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam

Nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam

Việc nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam giữ vai trò quan trọng hàng đầu để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước.
Lào Cai: Phụ nữ Tày vùng cao Bản Liền - Bắc Hà tìm hướng giảm nghèo bền vững

Lào Cai: Phụ nữ Tày vùng cao Bản Liền - Bắc Hà tìm hướng giảm nghèo bền vững

Hội LH Phụ nữ xã Bản Liền đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ trên địa bàn tìm hướng làm ăn phù hợp, giảm nghèo bền vững.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động