Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Với chủ trương xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh trọng điểm về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa đến các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thống nhất triển khai thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2025.

Ưu tiên thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để trao đổi về các giải pháp phát triển KH&CN, đồng thời ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
KH&CN đóng góp tích cực vào nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang có những chỉ đạo, cơ chế, chính sách cụ thể để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khai thác những động lực mới cho tăng trưởng dựa trên KH&CN, đổi mới sáng tạo; ưu tiên thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù, khuyến khích lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ số; hình thành năng lực sản xuất mới có tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế.

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định: chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo hướng tăng năng suất lao động trên cơ sở ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo.... Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng các tiến bộ KH&CN, tận dụng tốt các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thực tế, thời gian qua hoạt động KH&CN của tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đảm bảo kế hoạch, bám sát thực tiễn sản xuất và cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khoa học xã hội và nhân văn đã cung cấp luận cứ cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh trong suốt 25 năm qua. Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa và dịch vụ; cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế; một số lĩnh vực đã tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng nhìn nhận, hoạt động KH&CN của Vĩnh Phúc so với tiềm năng phát triển còn khá khiêm tốn. KH&CN chưa thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Việc huy động nguồn lực của xã hội vào hoạt động KH&CN còn hạn chế, chủ yếu vẫn từ năng lực hiện có của doanh nghiệp; đầu tư cho KH&CN còn thấp, hiệu quả sử dụng chưa cao.

“Với sự phát triển nhanh của KH&CN, đặc biệt là những cơ hội, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đảng, Nhà nước đã nâng tầm vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo trong Chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng coi phát triển nhanh, bền vững dựa chủ yếu vào KH&CN và đổi mới sáng tạo là 1 trong các đột phá chiến lược quan trọng nhất- bà Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh.

Theo đó, tại buổi làm việc, tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất với Bộ KH&CN các nhóm vấn đề nhằm phát triển mạnh mẽ KH&CN, tạo bứt phá, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, trước mắt phê duyệt một số dự án thuộc các Chương trình KH&CN cấp quốc gia; nghiên cứu, đề xuất định hướng chất lượng công nghệ trong thu hút đầu tư; tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tập trung nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Đưa KH&CN trở thành một trong các trụ cột quan trọng

Đánh giá cao hoạt động KH&CN của Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho rằng, việc chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, đặt trọng tâm tăng năng suất lao động dựa trên nền tảng KH&CN; nâng cao năng lực quản trị; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng thành quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, kinh doanh và quản lý xã hội, từng bước khẳng định được vị thế của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Bộ trưởng Bộ KH&CN và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ký kết triển khai chương trình phối hợp hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025

Việc ứng dụng, chuyển giao KH&CN được lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư đúng và kịp thời; nhiều mô hình sản xuất ứng dụng KH&CN đem lại hiệu quả kinh tế cao; hàm lượng KH&CN đóng góp vào giá trị sản phẩm hàng hóa ngày càng tăng; thị trường KH&CN, quản lý nhà nước về KH&CN có nhiều đổi mới, góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế trong cả nước.

Qua báo cáo cho thấy, lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm đến KH&CN, thể hiện rất rõ từ việc ban hành nghị quyết, chương trình, đề án phát triển KH&CN; Hội đồng nhân dân ban hành cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” - Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nói.

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy hoạt động KH&CN, tạo nên những chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ trưởng cho hay, tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục quan tâm, đầu tư kinh phí, nhân lực cho hoạt động KH&CN đổi mới sáng tạo, bố trí cán bộ, đào tạo nhân lực và củng cố tổ chức bộ máy cho ngành KH&CN, góp phần đưa KH&CN trở thành một trong các trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, có giải pháp thúc đẩy việc tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao và làm chủ các công nghệ mới, công nghệ lõi, công nghệ xanh - sạch, bảo vệ môi trường từ các dự án đầu tư nước ngoài; sớm xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích thu hút đầu tư của doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH&CN.

Bên cạnh đó, áp dụng tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hệ thống truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ và các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá gắn với công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào đời sống sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước phát triển kinh số để hội nhập; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao hoạt động KH&CN để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch, sinh thái, du lịch, đô thị và những nhiệm vụ lớn của tỉnh.

Mục tiêu của Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, nhằm nâng cao hiệu quả trong phối hợp chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ các hoạt động KH&CN tại tỉnh Vĩnh Phúc; huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện thành công các chương trình, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng với đó, thúc đẩy hoạt động KH&CN góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng Vĩnh Phúc thực sự trở thành một địa bàn năng động, có sức lan tỏa đến các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng”, phấn đấu đến năm 2025 Vĩnh Phúc cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước.

Quỳnh Nga

Tin mới nhất

Nỗ lực giảm nghèo vùng Tây Nguyên

Nỗ lực giảm nghèo vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư và là vùng thụ hưởng quan trọng của các chương trình mục tiêu quốc gia.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác dân vận của tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác dân vận của tỉnh Đắk Lắk

Chiều 24/6, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã thăm và làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Hà Giang: Thu hút đầu tư hạ tầng để phát triển thương mại - dịch vụ

Hà Giang: Thu hút đầu tư hạ tầng để phát triển thương mại - dịch vụ

Với mục tiêu phát triển thương mại – dịch vụ nhanh, bền vững, Hà Giang đang đẩy mạnh thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại với nhiều chính sách ưu đãi.
Lạng Sơn: Khẩn trương xác minh, làm rõ quy trình thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha

Lạng Sơn: Khẩn trương xác minh, làm rõ quy trình thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha

Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo khẩn trương xác minh, làm rõ việc tổ chức thực hiện, quy trình, thủ tục thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha.
Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X: Thông qua 4 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X: Thông qua 4 Nghị quyết quan trọng

Chiều 22/6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X đã thông qua 4 Nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba.

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk luôn quan tâm công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Đắk Lắk luôn quan tâm công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn được tỉnh Đắk Lắk quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành kịp thời.
Quảng Bình: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vùng giáo xứ

Quảng Bình: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vùng giáo xứ

Trong điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại vùng giáo xứ Quảng Bình vẫn đạt hiệu quả.
Bắc Giang tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Bắc Giang tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Năm 2022, tỉnh Bắc Giang được phân bổ hơn 221 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nguồn vốn này sẽ thực hiện 10 dự án.
Bài 3: Động lực từ niềm tin và sự lan toả từ chính sách nhân văn

Bài 3: Động lực từ niềm tin và sự lan toả từ chính sách nhân văn

Chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, thoát nghèo mà còn nhân lên niềm tin và sự lan toả cho đồng bào các dân tộc.
Chính sách của Đảng và Nhà nước làm thay đổi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa

Chính sách của Đảng và Nhà nước làm thay đổi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa

Chính sách của Đảng và Nhà nước đã làm đổi thay diện mạo, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Thanh Hóa. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,02%/năm
Bài 1: Chính sách nhân văn và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp

Bài 1: Chính sách nhân văn và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp

Chương trình 30a là một chính sách nhân văn của xã hội chủ nghĩa, tạo sự chuyển biến tích cực nhất phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc nghèo
Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Từ chính sách đến thực tiễn

Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Từ chính sách đến thực tiễn

Nhờ các chương trình, chính sách giảm nghèo, đến nay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số đã có những bước cải thiện rõ nét.
Hành trình phát triển cây mắc ca “tỷ đô” trên miền Tây Bắc

Hành trình phát triển cây mắc ca “tỷ đô” trên miền Tây Bắc

Không còn những quả đồi trọc, đất bạc màu, cây trồng cằn cỗi, “diện mạo” xanh mướt với hàng vạn cây mắc ca đang bắt đầu cho ra quả tại Điện Biên.
Để thành phố Buôn Ma Thuột phát huy vai trò trung tâm Tây Nguyên

Để thành phố Buôn Ma Thuột phát huy vai trò trung tâm Tây Nguyên

Có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, nhưng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa phát huy hiệu quả vai trò trung tâm của vùng Tây Nguyên.
Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tránh chính sách tốt nhưng khâu thực hiện chậm, không đồng bộ

Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tránh chính sách tốt nhưng khâu thực hiện chậm, không đồng bộ

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã nêu một số vấn đề đang phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Người dân Nậm Nhùn: Loay hoay tìm thị trường cho nghề nuôi cá lồng

Người dân Nậm Nhùn: Loay hoay tìm thị trường cho nghề nuôi cá lồng

Tận dụng lợi thế trên vùng lòng hồ thuỷ điện Lai Châu, nghề nuôi cá lồng trở thành hướng đi mới, tiềm năng trong phát triển kinh tế của bà con khu tái định cư huyện Nậm Nhùn. Tuy nhiên, những người nuôi cá lồng ở đây cũng gặp không ít khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.
Phát triển thị trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Còn nhiều rào cản

Phát triển thị trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Còn nhiều rào cản

Dù chỉ chiếm chưa đến 15% dân số cả nước nhưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) có khoảng 60% là hộ nghèo đói và sống rải rác ở những nơi khó khăn trên cả nước. Nguyên nhân của sự yếu kém này ngoài điều kiện khách quan về tự nhiên còn có vấn đề quan trọng là thương mại chưa phát huy được vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội.
Tuyên truyền chính sách dân tộc: “Đối tượng đặc thù phải có giải pháp đặc thù”

Tuyên truyền chính sách dân tộc: “Đối tượng đặc thù phải có giải pháp đặc thù”

Với mục tiêu chỉ rõ hạn chế, từ đó tìm kiếm các phương pháp, hình thức tuyên truyền thực sự hiệu quả, Hội thảo “Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên các phương tiện truyền thông” đã được Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) tổ chức sáng nay (9/12/2021) tại Hà Nội.
Khẳng định bản sắc văn hoá Việt Nam trong tiến trình hội nhập

Khẳng định bản sắc văn hoá Việt Nam trong tiến trình hội nhập

Bản sắc văn hóa chính là nhân tố cốt lõi làm nên văn hóa dân tộc, nó được ví như “bộ gen” với những giá trị trừu tượng đặc trưng riêng biệt, độc đáo và mang tính bền vững nhất để định danh hay phân biệt một quốc gia, dân tộc.
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Nhằm tiếp tục triển khai Đề án 'Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo', ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo cho các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh

Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh

Dự kiến vào ngày 24/11/2021 sẽ diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc, nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại.
Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang Australia

Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang Australia

Thuỷ sản Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng Australia tin tưởng và ưa chuộng hơn. Để thuỷ sản Việt Nam ngày càng có mặt nhiều hơn tại thị trường này, hai bên cần tăng cường hợp tác trong việc chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật để các nhà sản xuất của Việt Nam đáp ứng ngày càng tốt hơn tiêu chuẩn kiểm dịch của Australia.
Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – châu Phi: Tìm phương thức mới, phát triển bền vững

Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – châu Phi: Tìm phương thức mới, phát triển bền vững

Với dân số gần 1,3 tỷ người, nhu cầu xuất nhập khẩu nông sản ngày càng tăng, châu Phi sẽ là thị trường tiềm năng và còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong lĩnh vực thương mại nông sản, sản xuất và chế biến nông nghiệp. Tuy nhiên, quy mô và mức độ hợp tác còn khiêm tốn. Để nâng cao hiệu quả hợp tác, cùng phát triển bền vững, hai bên cần khai thác tối đa, tìm các phương thức hợp tác mới.
Sơn La: Bảo đảm an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu

Sơn La: Bảo đảm an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu

Là một tỉnh miền núi, Sơn La còn có những khó khăn đặc thù, tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được tỉnh xác định là hoạt động thường xuyên, liên tục, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.
Du lịch tâm linh gắn với văn hoá, lịch sử: Phát huy các giá trị kết nối

Du lịch tâm linh gắn với văn hoá, lịch sử: Phát huy các giá trị kết nối

Thời gian qua, cùng với nhiều loại hình khác, du lịch tâm linh ngày càng phát triển, không chỉ tạo điều kiện cho người dân được tự do sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo mà còn tạo điều kiện giới thiệu những cảnh quan, bản sắc văn hoá, lịch sử của dân tộc đất nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động