Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Với chủ trương xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh trọng điểm về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa đến các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thống nhất triển khai thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2025.

Ưu tiên thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để trao đổi về các giải pháp phát triển KH&CN, đồng thời ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
KH&CN đóng góp tích cực vào nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang có những chỉ đạo, cơ chế, chính sách cụ thể để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khai thác những động lực mới cho tăng trưởng dựa trên KH&CN, đổi mới sáng tạo; ưu tiên thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù, khuyến khích lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ số; hình thành năng lực sản xuất mới có tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế.

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định: chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo hướng tăng năng suất lao động trên cơ sở ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo.... Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng các tiến bộ KH&CN, tận dụng tốt các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thực tế, thời gian qua hoạt động KH&CN của tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đảm bảo kế hoạch, bám sát thực tiễn sản xuất và cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khoa học xã hội và nhân văn đã cung cấp luận cứ cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh trong suốt 25 năm qua. Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa và dịch vụ; cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế; một số lĩnh vực đã tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng nhìn nhận, hoạt động KH&CN của Vĩnh Phúc so với tiềm năng phát triển còn khá khiêm tốn. KH&CN chưa thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Việc huy động nguồn lực của xã hội vào hoạt động KH&CN còn hạn chế, chủ yếu vẫn từ năng lực hiện có của doanh nghiệp; đầu tư cho KH&CN còn thấp, hiệu quả sử dụng chưa cao.

“Với sự phát triển nhanh của KH&CN, đặc biệt là những cơ hội, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đảng, Nhà nước đã nâng tầm vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo trong Chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng coi phát triển nhanh, bền vững dựa chủ yếu vào KH&CN và đổi mới sáng tạo là 1 trong các đột phá chiến lược quan trọng nhất- bà Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh.

Theo đó, tại buổi làm việc, tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất với Bộ KH&CN các nhóm vấn đề nhằm phát triển mạnh mẽ KH&CN, tạo bứt phá, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, trước mắt phê duyệt một số dự án thuộc các Chương trình KH&CN cấp quốc gia; nghiên cứu, đề xuất định hướng chất lượng công nghệ trong thu hút đầu tư; tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tập trung nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Đưa KH&CN trở thành một trong các trụ cột quan trọng

Đánh giá cao hoạt động KH&CN của Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho rằng, việc chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, đặt trọng tâm tăng năng suất lao động dựa trên nền tảng KH&CN; nâng cao năng lực quản trị; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng thành quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, kinh doanh và quản lý xã hội, từng bước khẳng định được vị thế của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Bộ trưởng Bộ KH&CN và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ký kết triển khai chương trình phối hợp hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025

Việc ứng dụng, chuyển giao KH&CN được lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư đúng và kịp thời; nhiều mô hình sản xuất ứng dụng KH&CN đem lại hiệu quả kinh tế cao; hàm lượng KH&CN đóng góp vào giá trị sản phẩm hàng hóa ngày càng tăng; thị trường KH&CN, quản lý nhà nước về KH&CN có nhiều đổi mới, góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế trong cả nước.

Qua báo cáo cho thấy, lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm đến KH&CN, thể hiện rất rõ từ việc ban hành nghị quyết, chương trình, đề án phát triển KH&CN; Hội đồng nhân dân ban hành cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” - Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nói.

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy hoạt động KH&CN, tạo nên những chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ trưởng cho hay, tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục quan tâm, đầu tư kinh phí, nhân lực cho hoạt động KH&CN đổi mới sáng tạo, bố trí cán bộ, đào tạo nhân lực và củng cố tổ chức bộ máy cho ngành KH&CN, góp phần đưa KH&CN trở thành một trong các trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, có giải pháp thúc đẩy việc tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao và làm chủ các công nghệ mới, công nghệ lõi, công nghệ xanh - sạch, bảo vệ môi trường từ các dự án đầu tư nước ngoài; sớm xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích thu hút đầu tư của doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH&CN.

Bên cạnh đó, áp dụng tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hệ thống truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ và các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá gắn với công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào đời sống sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước phát triển kinh số để hội nhập; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao hoạt động KH&CN để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch, sinh thái, du lịch, đô thị và những nhiệm vụ lớn của tỉnh.

Mục tiêu của Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, nhằm nâng cao hiệu quả trong phối hợp chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ các hoạt động KH&CN tại tỉnh Vĩnh Phúc; huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện thành công các chương trình, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng với đó, thúc đẩy hoạt động KH&CN góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng Vĩnh Phúc thực sự trở thành một địa bàn năng động, có sức lan tỏa đến các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng”, phấn đấu đến năm 2025 Vĩnh Phúc cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Thu hút đầu tư của các doanh nhiệp FDI vào Đồng Nai năm 2022

Thu hút đầu tư của các doanh nhiệp FDI vào Đồng Nai năm 2022

Thu hút đầu tư FDI đã tác động đến các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trong nước cùng phát triển để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Quảng Bình: Năm 2022, dự kiến giải ngân 81% số vốn đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế

Quảng Bình: Năm 2022, dự kiến giải ngân 81% số vốn đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế

Năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình đã xây dựng đồng bộ nhiều giải pháp, chú trọng công tác quy hoạch phát triển Khu công nghiệp, Khu kinh tế.
Phát hiện tàu lạ không người ghi dòng chữ nước ngoài trên biển Quảng Trị

Phát hiện tàu lạ không người ghi dòng chữ nước ngoài trên biển Quảng Trị

Một chiếc tàu lạ có dòng chữ nước ngoài và không bóng người ở trên được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện đang trôi dạt vào bờ biển của tỉnh này.
TP Hải Phòng: Cháy nhà dân khiến 3 người tử vong

TP Hải Phòng: Cháy nhà dân khiến 3 người tử vong

Tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ cháy nhà dân làm 3 người tử vong, gồm 2 nữ và 1 nam, tất cả đều đã cao tuổi.
GRDP năm 2022 tăng 14,05%, Đà Nẵng đứng thứ 3 cả nước về tăng trưởng kinh tế

GRDP năm 2022 tăng 14,05%, Đà Nẵng đứng thứ 3 cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2022, GRDP thành phố Đà Nẵng ước tăng 14,05%, vượt xa so với các mục tiêu đặt ra và đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng và phục hồi kinh tế.

Tin cùng chuyên mục

Sản xuất công nghiệp Đồng Nai khởi sắc 9 tháng đầu năm 2022

Sản xuất công nghiệp Đồng Nai khởi sắc 9 tháng đầu năm 2022

Đồng Nai đã tập trung đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phục hồi sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển. Đáng chú ý là các lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
Hà Giang: Năm 2025 sẽ có 80% xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2

Hà Giang: Năm 2025 sẽ có 80% xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2

Năm 2021, tỷ lệ người biết chữ ở Hà Giang độ tuổi từ 15-25 tăng 0,66%, độ tuổi từ 15-35 tăng 0,71%, độ tuổi từ 15- 60 tăng 1,41% so với cùng kỳ năm trước.
Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa bàn nhiều nội dung quan trọng về đổi mới, phát triển

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa bàn nhiều nội dung quan trọng về đổi mới, phát triển

Sáng 9/12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khai mạc kỳ họp thứ 11 khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp này HĐND tỉnh Thanh Hóa thông qua nhiều nội dung đổi mới, phát triển
Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm xã hội năm 2022

Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm xã hội năm 2022

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Lào Cai đang quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của năm 2022.
Bài 1: Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số tại Quảng Ninh

Bài 1: Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số tại Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể trong chuyển đổi số, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Sắp diễn ra Diễn đàn Mekong Startup lần I - năm 2022 tại Đồng Tháp

Sắp diễn ra Diễn đàn Mekong Startup lần I - năm 2022 tại Đồng Tháp

Từ ngày 19 đến ngày 20/12/2022, tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp sẽ diễn ra Diễn đàn Mekong Startup lần I - năm 2022.
Đồng Nai: Bắt quả tang cơ sở giết mổ heo chết mang mầm bệnh dịch tả heo Châu Phi

Đồng Nai: Bắt quả tang cơ sở giết mổ heo chết mang mầm bệnh dịch tả heo Châu Phi

Một cơ sở đang giết mổ heo chết mang mầm bệnh dịch tả heo Châu Phi, bốc mùi hôi thối đã bị lực lượng chức năng Đồng Nai kiểm tra, phát hiện.
Hải Phòng dự kiến làm đường nối với Quảng Ninh trị giá 1.322 tỷ đồng

Hải Phòng dự kiến làm đường nối với Quảng Ninh trị giá 1.322 tỷ đồng

TP Hải Phòng đang đề xuất với Chính phủ để thực hiện dự án cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 nối Hải Phòng với Quảng Ninh.
Quy trình vận hành xả lũ các hồ đập thuỷ điện, thuỷ lợi ở Nghệ An: Cử tri kiến nghị gì?

Quy trình vận hành xả lũ các hồ đập thuỷ điện, thuỷ lợi ở Nghệ An: Cử tri kiến nghị gì?

Quy trình vận hành xả lũ của các hồ chứa, thuỷ điện thuỷ lợi luôn là một trong những vấn đề được cử tri quan tâm trong kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An.
Đà Nẵng: Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin rất lớn, thiếu hụt lao động chất lượng cao

Đà Nẵng: Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin rất lớn, thiếu hụt lao động chất lượng cao

Xuất khẩu phần mềm Đà Nẵng năm 2022 ước đạt 110 triệu USD. Đến năm 2030, ngành công nghiệp công nghệ thông tin sẽ tạo việc làm mới cho khoảng 70.000 lao động.
Ninh Bình: Giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử gia tăng

Ninh Bình: Giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử gia tăng

Nhờ cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tại Ninh Bình số đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử đang gia tăng.
Đà Nẵng: Hơn 6,7 tỷ đồng hỗ trợ quà Tết cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Đà Nẵng: Hơn 6,7 tỷ đồng hỗ trợ quà Tết cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Hơn 6,7 tỷ đồng để hỗ trợ khoảng 13.845 người dân thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trọng tâm triển khai là vào dịp trước Tết Nguyên đán.
Cơ hội để Quảng Nam khai thác vào thị trường châu Âu thông qua EVFTA

Cơ hội để Quảng Nam khai thác vào thị trường châu Âu thông qua EVFTA

Quảng Nam có nhiều tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang thị trường châu Âu nếu biết xác định những sản phẩm lợi thế và chọn thị trường ngách.
Sở Y tế Nghệ An lên tiếng về thông tin thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện

Sở Y tế Nghệ An lên tiếng về thông tin thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện

Việc thiếu thuốc, hoá chất, vật tư Y tế…là những thông tin được Giám đốc sở Y tế Nghệ An đưa ra tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An.
HĐND thành phố Hà Nội thông qua 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

HĐND thành phố Hà Nội thông qua 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Vĩnh Phúc: Chàng nông dân khởi nghiệp từ mô hình “nuôi con, gặt cây”

Vĩnh Phúc: Chàng nông dân khởi nghiệp từ mô hình “nuôi con, gặt cây”

Hợp tác xã Nấm Tam Đảo do chàng nông dân “mê” kinh doanh Nguyễn Quốc Huy đã ứng dụng và thử nghiệm thành công mô hình "nuôi con, gặt cây" - Đông trùng hạ thảo.
Đắk Lắk: Đẩy mạnh tiêu thụ Hồ tiêu thông qua mở rộng các chuỗi liên kết

Đắk Lắk: Đẩy mạnh tiêu thụ Hồ tiêu thông qua mở rộng các chuỗi liên kết

Tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam vừa ký kết Biên bản hợp tác “Xây dựng chuỗi cung ứng Hồ tiêu và các cây gia vị gồm sản xuất, chế biến sâu và tiêu thụ"
Hà Giang quyết tâm đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công

Hà Giang quyết tâm đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian còn lại của năm 2022 không còn nhiều, Hà Giang quyết tâm sẽ đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công để kịp tiến độ.
Huyện Vị Xuyên (Hà Giang): Đổi thay nhờ nông thôn mới

Huyện Vị Xuyên (Hà Giang): Đổi thay nhờ nông thôn mới

Bộ mặt nông thôn huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã đổi thay rất nhiều nhờ thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Nghệ An lý giải nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm

Nghệ An lý giải nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm

Tính đến ngày 20/11/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh Nghệ An quản lý đã giải ngân 3.054,305 tỷ đồng, đạt 41,03% tổng kế hoạch.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động