Lạng Sơn: Hộ sản xuất tiên phong phát triển kinh tế số

Từ kết quả triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số thử nghiệm giúp các hộ nông dân tại xã Chi Lăng và thị trấn Chi Lăng, thuộc huyện Chi Lăng, thành công, UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề ra mục tiêu sẽ có 50% hộ sản xuất có cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử.

Từ hiệu quả thử nghiệm

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Căn cứ Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030..., theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (ViettelPost) thử nghiệm phát triển kinh tế số (phát triển cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử) cho các hộ gia đình tại xã Chi Lăng và thị trấn Chi Lăng, thuộc huyện Chi Lăng. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc và UBND xã Chi Lăng, UBND thị trấn Chi Lăng, phối hợp với các doanh nghiệp để triển khai phát triển kinh tế số, phát triển cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử cho các hộ sản xuất.

Trong vòng 2 tuần (từ 18/6/2021 đến 02/7/2021), VNPost và ViettelPost đã huy động nhân lực đến tận các thôn, bản, khối phố của 2 xã nêu trên thuộc huyện Chi Lăng, để lựa chọn những hộ gia đình có sản lượng nông sản lớn, có sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn VietGap, có sử dụng điện thoại thông minh, để hướng dẫn tạo cửa hàng số, mở tài khoản thanh toán điện tử, cập nhật thông tin về sản phẩm, hàng hóa (hình ảnh, giá bán, chất lượng, nguồn gốc nông sản, quy trình đặt hàng, bán hàng, thanh toán…) lên cửa hàng số tại 2 sàn thương mại điện tử voso.vnpostmart.vn, để quảng bá, kết nối với khách hàng và thực hiện qui trình mua, bán sản phẩm.

Lạng Sơn: Hộ sản xuất tiên phong phát triển kinh tế số
Triển khai phát triển kinh tế số tại Lạng Sơn. Ảnh NQ

Tính đến ngày 20/7/2021, trên trang điện tử voso.vn, các hộ sản xuất tại xã Chi Lăng đã phát triển được 395 cửa hàng số (đạt 31,6%), 187 tài khoản thanh toán điện tử (đạt 15%). Một số hộ đã nhận được đơn hàng thông qua cửa hàng số và bán được sản phẩm. Trên sàn postmart.vn, các hộ gia đình ở thị trấn Chi Lăng cũng đã phát triển được 667 cửa hàng số (đạt 43%), 114 tài khoản thanh toán điện tử (đạt 7,3%). Một số hộ của thị trấn Chi Lăng cũng đã nhận được đơn hàng và bán được sản phẩm.

Anh Nông Văn Hưng, ở xã Chi Lăng, cho biết, quả Na Chi Lăng đang bắt đầu vào vụ thu hoạch. Mỗi ngày gia đình anh thu hái được khoảng 30-40 kg. Trước đây, gia đình phải mang Na đi chợ từ rất sớm để bán, nếu đi chợ muộn có thể bán ế, thậm chí bị thương lái ép giá... Nhờ được hỗ trợ tham gia vào sàn thương mại điện tử voso.vn, việc bán Na thông qua không gian mạng trên cửa hàng số cũng thấy thuận lợi hơn, đỡ vất vả hơn, đơn hàng cũng khá nhiều. Chỉ tính riêng trong 2 ngày đầu tham gia cửa hàng số trên voso.vn, gia đình anh Hưng đã nhận được 9 đơn hàng, bán được 70 kg Na với đơn giá 70.000 đồng/kg.

Ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn:

Người dân, doanh nghiệp là nhân tố tiên phong, là trung tâm trong phát triển kinh tế số. Tỉnh Lạng Sơn sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình phát triển kinh tế số năm 2021, từ đó tạo động lực cho quá trình chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên địa bàn.

Đánh giá sau 2 tuần triển khai thử nghiệm kinh tế số cho các hộ gia đình ở Chi Lăng, ông Nguyễn Khắc Lịch, cho rằng: Việc phát triển cửa hàng số trên không gian mạng, định vị địa chỉ số, xác định nguồn gốc sản phẩm, kết nối người bán với người mua, phát triển tài khoản thanh toán điện tử…, các hộ nông dân ở Chi Lăng đã nâng cao được nhận thức, thấy được lợi ích của chuyển đổi số, thay đổi tư duy, đồng thời đi tiên phong ứng dụng công nghệ số để tiêu thụ nông sản. Một số sản phẩm nông sản như Na, Hồng, Thạch Đen, Hoa Hồi, Quýt... đã được đưa lên cửa hàng số trưng bày, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ. Người dân cũng đã nhận thức tốt hơn cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa trong qui trình sản xuất và tiêu thụ.

Hướng tới lan tỏa toàn diện

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đã khẳng định, một trong ba đột phá chiến lược là “xây dựng hạ tầng kết cấu đồng bộ”, trong đó nhấn mạnh một yếu tố rất mới, đó là “chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số”.

Lạng Sơn: Hộ sản xuất tiên phong phát triển kinh tế số
Na và một số sản phẩm nông sản, đã được nông dân Chi Lăng bán thông quan cửa hàng số

Tại Lễ ra quân Triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn năm 2021, diễn ra ngày 20/7/2021, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Trong xu thế quan hệ đối ngoại kinh tế chịu nhiều tác động về công nghệ, chậm phát triển kinh tế số sẽ là một trở ngại lớn. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã xác định, kinh tế số là cơ hội để tỉnh phát triển, tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm, giảm khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Tỉnh Lạng Sơn đã lựa chọn phương án phát triển kinh tế số là đi từ việc nhỏ nhất, nhưng có tính bao trùm, đại diện, phổ quát nhất, để từ đó có những kinh nghiệm quý, bài học hay, để chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên địa bàn.

Ông Hồ Tiến Thiệu, cho biết, trong tháng 8/2021 tới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực kinh tế đạt tối thiểu 10%; năng suất lao động tăng tối thiểu 7%/năm; tỷ lệ hộ gia đình, người dân có cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử đạt 50%.

Lộ trình phát triển kinh tế số của Lạng Sơn trong năm 2021, đặt ra là, từ ngày 20/7/2021 đến ngày 20/9/2021, triển khai thực hiện tại 5 huyện, gồm Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định, Bắc Sơn, Văn Quan, sau đó sẽ triển khai trên địa bàn các huyện còn lại, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

Ông Hồ Tiến Thiệu yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nâng cao nhận thức, quyết tâm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực, từng cán bộ, đảng viên. Bố trí các nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Trước mắt, tạo mọi điều kiện để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn 5 huyện nêu trên phát triển kinh tế số thuận lợi nhất. Khẩn trương nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ công nghệ số để áp dụng vào thực tiễn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phục vụ hiệu quả cho tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn phát triển kinh tế số của người dân, doanh nghiệp. Động viên, khen thưởng kịp thời các nhân tố mới, tích cực, nhất là những người dân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn. Các đơn vị liên quan, tiếp tục bố trí tối đa lực lượng có chuyên môn đến các địa bàn để triển khai phát triển kinh tế số, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ gia đình tạo cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử, hướng dẫn mua và bán sản phẩm thông qua cửa hàng số.

Ngoài ra, ông Hồ Tiến Thiệu cũng kiến nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ tỉnh Lạng Sơn trong quá trình triển khai phát triển kinh tế số. Kịp thời tham mưu cho Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế số ở các địa phương miền núi, biên giới, nhất là các tỉnh có cửa khẩu như của Lạng Sơn. Bố trí các đầu mối hỗ trợ kịp thời cho địa phương trong quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc về kinh tế số.

Ngọc Quỳnh

Tin mới nhất

Đắk Nông: Rượu cần truyền thống đạt chuẩn châu Âu

Đắk Nông: Rượu cần truyền thống đạt chuẩn châu Âu

Rượu cần truyền thống của dân tộc Mạ đạt chuẩn châu Âu, trở thành sản phẩm du lịch, vươn ra khỏi bon làng, tiếp cận với nhiều thị trường trong nước.
Độc đáo sản phẩm mỹ nghệ làm từ phế liệu bỏ đi

Độc đáo sản phẩm mỹ nghệ làm từ phế liệu bỏ đi

Những sản phẩm mỹ nghệ làm từ phế liệu bỏ đi đã giúp nhiều phụ nữ Jrai có số phận không may mắn ở tỉnh Gia Lai có thêm nguồn thu nhập ổn định.
Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt hơn 1 tỷ USD

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt hơn 1 tỷ USD

Theo Sở Công Thương Lào Cai, 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt 1.037,93 triệu USD.
Huyện Văn Chấn: Nâng cao chất lượng đặc sản, nông sản

Huyện Văn Chấn: Nâng cao chất lượng đặc sản, nông sản

Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, hình thành nhiều vùng chuyên canh riêng biệt, huyện Văn Chấn đã nâng cao chất lượng đặc sản nông sản chủ lực trên địa bàn.
Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), huyện Kon Plông đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Tin cùng chuyên mục

Công nghiệp Lào Cai khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế

Công nghiệp Lào Cai khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế

Ngành công nghiệp Lào Cai luôn khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, với tỷ trọng ngành công nghiệp luôn ở mức cao, đến nay chiếm hơn 45%.
Đắk Nông: Phát triển công nghiệp nông thôn gắn với vùng nguyên liệu

Đắk Nông: Phát triển công nghiệp nông thôn gắn với vùng nguyên liệu

Cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xây dựng tại vùng nguyên liệu đang góp phần tạo nên sự phát triển bền vững trong sản xuất gắn với chế biến.
Lạng Sơn: Bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 có gì đáng chú ý?

Lạng Sơn: Bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 có gì đáng chú ý?

Sáng 15/7, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo Quý II/2022 nhằm thông tin các kết quả nổi bật trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số

Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số

Với các đặc điểm và tiềm năng đang có, vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số.
Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn ước đạt 1,2 tỷ USD trong 6 tháng

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn ước đạt 1,2 tỷ USD trong 6 tháng

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 1.200 triệu USD.
Nông sản xuất khẩu Đắk Nông: Đi theo các thị trường ngách

Nông sản xuất khẩu Đắk Nông: Đi theo các thị trường ngách

Lựa chọn những sản phẩm phù hợp cho một số thị trường ngách tiềm năng là giải pháp của các doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Đắk Nông để đối phó với những khó khăn.
Sản xuất gạo ngon nhất thế giới trên cao nguyên M’nông

Sản xuất gạo ngon nhất thế giới trên cao nguyên M’nông

Tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, vùng sản xuất lương thực lớn nhất tỉnh, giống gạo ngon nhất thế giới đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Đắk Lắk sẽ tổ chức Lễ hội sầu riêng năm 2022

Đắk Lắk sẽ tổ chức Lễ hội sầu riêng năm 2022

Tỉnh Đắk Lắk lên kế hoạch tổ chức Lễ hội sầu riêng năm 2022 nhằm quảng bá cho nhãn hiệu hàng hóa địa phương, đồng thời kích cầu tiêu thụ nông sản trên địa bàn.
Tỉnh Điện Biên: nhận chuyển giao công nghệ trồng sâm từ Hàn Quốc

Tỉnh Điện Biên: nhận chuyển giao công nghệ trồng sâm từ Hàn Quốc

Tỉnh Điện Biên vừa nhận chuyển giao công nghệ trồng sâm từ Hiệp hội nghệ nhân Nhân sâm Hàn Quốc vào chiều ngày 25/6.
Đắk Nông: Vườn nho trĩu quả trên đất bazan thu hút khách du lịch

Đắk Nông: Vườn nho trĩu quả trên đất bazan thu hút khách du lịch

Vườn nho trồng trong nhà lưới rộng 1.700m2 ở xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trở thành điểm thăm quan thú vị của khách du lịch trong và ngoài tỉnh.
Đắk Nông: Cây mắc ca giúp người M

Đắk Nông: Cây mắc ca giúp người M'nông huyện biên giới Tuy Đức làm giàu

Cây mắc ca đang được trồng ở huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông), giúp đồng bào người M’nông làm giàu, có nguồn thu nhập ổn định.
Cửa khẩu Ma Lù Thàng: Chưa thể trở lại nhịp giao thương sôi động

Cửa khẩu Ma Lù Thàng: Chưa thể trở lại nhịp giao thương sôi động

Thông quan trở lại sau một thời gian dài tạm dừng, song hoạt động xuất nhập khẩu ở cửa khẩu Ma Lù Thàng khá ảm đạm; xe hàng vào, ra đếm được trên đầu ngón tay…
Lực đẩy để tỉnh Hà Giang hoàn thành các mục tiêu lớn

Lực đẩy để tỉnh Hà Giang hoàn thành các mục tiêu lớn

Nhờ ứng dụng khoa học - công nghệ, tỉnh Hà Giang đã có chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.
Bắc Kạn: Đẩy mạnh số hoá công tác xúc tiến thương mại

Bắc Kạn: Đẩy mạnh số hoá công tác xúc tiến thương mại

Số hoá công tác xúc tiến thương mại sẽ giúp tỉnh Bắc Kạn đạt hiệu quả hơn trong công tác kết nối tiêu thụ sản phẩm.
“Bắt tay” tiêu thụ sản phẩm OCOP cho bà con dân tộc thiểu số

“Bắt tay” tiêu thụ sản phẩm OCOP cho bà con dân tộc thiểu số

Từ thực tế trồng và tiêu thụ quả bí xanh thơm, mô hình liên kết sản xuất- tiêu thụ đã chứng minh tính hiệu quả trong phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Kạn.
Bài 2: Đổi thay từ thực tế 3 huyện nghèo của Lai Châu

Bài 2: Đổi thay từ thực tế 3 huyện nghèo của Lai Châu

Để tìm hiểu về những đổi thay từ thực tế vùng trũng trong chương trình 30a, chúng tôi đã tìm về 3 huyện nghèo nhất cả nước của tỉnh Lai Châu.
Tu Mơ Rông: Những bước tiến vững chắc

Tu Mơ Rông: Những bước tiến vững chắc

Huyện vùng cao Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã có sự đổi thay rõ rệt, diện mạo cơ sở hạ tầng, đời sống của người dân được nâng lên đáng kể.
Bố Trạch: Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số khởi sắc

Bố Trạch: Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số khởi sắc

Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã có nhiều khởi sắc.
Đa dạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản cho bà con dân tộc thiểu số

Đa dạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản cho bà con dân tộc thiểu số

Bắc Kạn đã, đang triển khai nhiều hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân tộc thiểu số.
Tỉnh Sơn La hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà con dân tộc thiểu số

Tỉnh Sơn La hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà con dân tộc thiểu số

Những hỗ trợ thiết thực về đổi mới giống cây trồng, tiêu thụ sản phẩm, tỉnh Sơn La đang tiến nhanh trên con đường phát triển kinh tế cho bà con dân tộc thiểu số
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động