Lạng Sơn: Hộ sản xuất tiên phong phát triển kinh tế số

Từ kết quả triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số thử nghiệm giúp các hộ nông dân tại xã Chi Lăng và thị trấn Chi Lăng, thuộc huyện Chi Lăng, thành công, UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề ra mục tiêu sẽ có 50% hộ sản xuất có cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử.

Từ hiệu quả thử nghiệm

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Căn cứ Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030..., theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (ViettelPost) thử nghiệm phát triển kinh tế số (phát triển cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử) cho các hộ gia đình tại xã Chi Lăng và thị trấn Chi Lăng, thuộc huyện Chi Lăng. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc và UBND xã Chi Lăng, UBND thị trấn Chi Lăng, phối hợp với các doanh nghiệp để triển khai phát triển kinh tế số, phát triển cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử cho các hộ sản xuất.

Trong vòng 2 tuần (từ 18/6/2021 đến 02/7/2021), VNPost và ViettelPost đã huy động nhân lực đến tận các thôn, bản, khối phố của 2 xã nêu trên thuộc huyện Chi Lăng, để lựa chọn những hộ gia đình có sản lượng nông sản lớn, có sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn VietGap, có sử dụng điện thoại thông minh, để hướng dẫn tạo cửa hàng số, mở tài khoản thanh toán điện tử, cập nhật thông tin về sản phẩm, hàng hóa (hình ảnh, giá bán, chất lượng, nguồn gốc nông sản, quy trình đặt hàng, bán hàng, thanh toán…) lên cửa hàng số tại 2 sàn thương mại điện tử voso.vnpostmart.vn, để quảng bá, kết nối với khách hàng và thực hiện qui trình mua, bán sản phẩm.

Lạng Sơn: Hộ sản xuất tiên phong phát triển kinh tế số
Triển khai phát triển kinh tế số tại Lạng Sơn. Ảnh NQ

Tính đến ngày 20/7/2021, trên trang điện tử voso.vn, các hộ sản xuất tại xã Chi Lăng đã phát triển được 395 cửa hàng số (đạt 31,6%), 187 tài khoản thanh toán điện tử (đạt 15%). Một số hộ đã nhận được đơn hàng thông qua cửa hàng số và bán được sản phẩm. Trên sàn postmart.vn, các hộ gia đình ở thị trấn Chi Lăng cũng đã phát triển được 667 cửa hàng số (đạt 43%), 114 tài khoản thanh toán điện tử (đạt 7,3%). Một số hộ của thị trấn Chi Lăng cũng đã nhận được đơn hàng và bán được sản phẩm.

Anh Nông Văn Hưng, ở xã Chi Lăng, cho biết, quả Na Chi Lăng đang bắt đầu vào vụ thu hoạch. Mỗi ngày gia đình anh thu hái được khoảng 30-40 kg. Trước đây, gia đình phải mang Na đi chợ từ rất sớm để bán, nếu đi chợ muộn có thể bán ế, thậm chí bị thương lái ép giá... Nhờ được hỗ trợ tham gia vào sàn thương mại điện tử voso.vn, việc bán Na thông qua không gian mạng trên cửa hàng số cũng thấy thuận lợi hơn, đỡ vất vả hơn, đơn hàng cũng khá nhiều. Chỉ tính riêng trong 2 ngày đầu tham gia cửa hàng số trên voso.vn, gia đình anh Hưng đã nhận được 9 đơn hàng, bán được 70 kg Na với đơn giá 70.000 đồng/kg.

Ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn:

Người dân, doanh nghiệp là nhân tố tiên phong, là trung tâm trong phát triển kinh tế số. Tỉnh Lạng Sơn sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình phát triển kinh tế số năm 2021, từ đó tạo động lực cho quá trình chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên địa bàn.

Đánh giá sau 2 tuần triển khai thử nghiệm kinh tế số cho các hộ gia đình ở Chi Lăng, ông Nguyễn Khắc Lịch, cho rằng: Việc phát triển cửa hàng số trên không gian mạng, định vị địa chỉ số, xác định nguồn gốc sản phẩm, kết nối người bán với người mua, phát triển tài khoản thanh toán điện tử…, các hộ nông dân ở Chi Lăng đã nâng cao được nhận thức, thấy được lợi ích của chuyển đổi số, thay đổi tư duy, đồng thời đi tiên phong ứng dụng công nghệ số để tiêu thụ nông sản. Một số sản phẩm nông sản như Na, Hồng, Thạch Đen, Hoa Hồi, Quýt... đã được đưa lên cửa hàng số trưng bày, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ. Người dân cũng đã nhận thức tốt hơn cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa trong qui trình sản xuất và tiêu thụ.

Hướng tới lan tỏa toàn diện

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đã khẳng định, một trong ba đột phá chiến lược là “xây dựng hạ tầng kết cấu đồng bộ”, trong đó nhấn mạnh một yếu tố rất mới, đó là “chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số”.

Lạng Sơn: Hộ sản xuất tiên phong phát triển kinh tế số
Na và một số sản phẩm nông sản, đã được nông dân Chi Lăng bán thông quan cửa hàng số

Tại Lễ ra quân Triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn năm 2021, diễn ra ngày 20/7/2021, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Trong xu thế quan hệ đối ngoại kinh tế chịu nhiều tác động về công nghệ, chậm phát triển kinh tế số sẽ là một trở ngại lớn. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã xác định, kinh tế số là cơ hội để tỉnh phát triển, tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm, giảm khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Tỉnh Lạng Sơn đã lựa chọn phương án phát triển kinh tế số là đi từ việc nhỏ nhất, nhưng có tính bao trùm, đại diện, phổ quát nhất, để từ đó có những kinh nghiệm quý, bài học hay, để chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên địa bàn.

Ông Hồ Tiến Thiệu, cho biết, trong tháng 8/2021 tới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực kinh tế đạt tối thiểu 10%; năng suất lao động tăng tối thiểu 7%/năm; tỷ lệ hộ gia đình, người dân có cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử đạt 50%.

Lộ trình phát triển kinh tế số của Lạng Sơn trong năm 2021, đặt ra là, từ ngày 20/7/2021 đến ngày 20/9/2021, triển khai thực hiện tại 5 huyện, gồm Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định, Bắc Sơn, Văn Quan, sau đó sẽ triển khai trên địa bàn các huyện còn lại, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

Ông Hồ Tiến Thiệu yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nâng cao nhận thức, quyết tâm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực, từng cán bộ, đảng viên. Bố trí các nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Trước mắt, tạo mọi điều kiện để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn 5 huyện nêu trên phát triển kinh tế số thuận lợi nhất. Khẩn trương nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ công nghệ số để áp dụng vào thực tiễn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phục vụ hiệu quả cho tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn phát triển kinh tế số của người dân, doanh nghiệp. Động viên, khen thưởng kịp thời các nhân tố mới, tích cực, nhất là những người dân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn. Các đơn vị liên quan, tiếp tục bố trí tối đa lực lượng có chuyên môn đến các địa bàn để triển khai phát triển kinh tế số, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ gia đình tạo cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử, hướng dẫn mua và bán sản phẩm thông qua cửa hàng số.

Ngoài ra, ông Hồ Tiến Thiệu cũng kiến nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ tỉnh Lạng Sơn trong quá trình triển khai phát triển kinh tế số. Kịp thời tham mưu cho Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế số ở các địa phương miền núi, biên giới, nhất là các tỉnh có cửa khẩu như của Lạng Sơn. Bố trí các đầu mối hỗ trợ kịp thời cho địa phương trong quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc về kinh tế số.

Ngọc Quỳnh

Tin mới nhất

Bộ Công Thương: Những nỗ lực nâng cao và lan toả tinh thần dân tộc

Bộ Công Thương: Những nỗ lực nâng cao và lan toả tinh thần dân tộc

Với vai trò là bộ kinh tế đa ngành, thời gian qua, bên cạnh công tác chuyên môn, Bộ Công Thương đã nỗ lực xây dựng và triển khai các chương trình, đề án phát tr
Thúc đẩy ngành Halal Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, toàn diện

Thúc đẩy ngành Halal Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, toàn diện

Đề án phát triển ngành Halal đề ra định hướng mang tầm quốc gia về huy động nguồn lực phát triển ngành này một cách bài bản, chuyên nghiệp, toàn diện.
Longform | Những “sứ giả kinh tế” làm rạng danh hàng hoá, thương hiệu Việt trên thế giới

Longform | Những “sứ giả kinh tế” làm rạng danh hàng hoá, thương hiệu Việt trên thế giới

Tận dụng mọi cơ hội để quảng bá sản phẩm, hàng hoá thương hiệu Việt tới bạn bè quốc tế là phương châm hoạt động của các Tham tán thương mại Việt Nam.
Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Trong nhiều năm qua, vấn đề "nhân quyền" và "phát triển con người" ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá.
Dấu ấn phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền của Việt Nam

Dấu ấn phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền của Việt Nam

Dù ở thời kỳ lịch sử nào, Việt Nam cũng luôn phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyềm biển đảo và đã đạt được nhiều dấu ấn đáng tự hào.

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tăng tín dụng trên miền đất bazan

Kết nối tăng tín dụng trên miền đất bazan

Tăng trưởng tín dụng và hoạt động ngân hàng ở khu vực Tây Nguyên chưa được như kỳ vọng và cần có những giảii pháp cụ thể cho vấn đề này.
Kiên Giang: Đồng bào Khmer đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế

Kiên Giang: Đồng bào Khmer đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế

Từ những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng bào Khmer đã vươn lên thoát nghèo, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của địa phương.
Bộ Công Thương: Nhiều giải pháp thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm đặc sản địa phương

Bộ Công Thương: Nhiều giải pháp thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm đặc sản địa phương

Cùng với việc triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng đa kênh, đối với khu vực miền núi, việc phát triển hạ tầng logistics là rất cần thiết và quan trọng.
Cần có giải pháp mang tính đột phá về văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong bối cảnh mới

Cần có giải pháp mang tính đột phá về văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong bối cảnh mới

Không chỉ là thành phố kinh tế năng động, TP. Hồ Chí Minh còn hội tụ văn hóa 54 dân tộc anh em; có nhiều người nước ngoài từ các quốc gia khác đến sinh sống...
Longform | Tự hào những thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới

Longform | Tự hào những thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới

Không chỉ định danh ở thị trường trong nước mà nhiều thương hiệu đã vươn mình trở thành niềm tự hào Việt Nam khi khẳng định được vị thế ở nước ngoài.
Chuyên gia kinh tế: Xây dựng chợ miền núi gắn với du lịch và lan toả văn hoá vùng miền

Chuyên gia kinh tế: Xây dựng chợ miền núi gắn với du lịch và lan toả văn hoá vùng miền

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng, xây dựng chợ miền núi, chợ vùng dân tộc phải gắn với du lịch và lan toả văn hoá để nâng cao hiệu quả.
Tỉnh Yên Bái nỗ lực đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Tỉnh Yên Bái nỗ lực đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Với vị trí địa lý thuận lợi, chính sách thu hút đầu tư cởi mở, tỉnh Yên Bái hiện là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Niềm tin và tự hào đã thúc đẩy Detech Coffee xây dựng và đưa thương hiệu cà phê của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Sơn La tới người tiêu dùng.
Gia Lai: Kết nối cung cầu, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai: Kết nối cung cầu, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai xác định thúc đẩy sản xuất kinh doanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua kết nối cung cầu các sản phẩm vùng miền, kết nối giao thương.
Đồng bào dân tộc Mông ở Sà Phìn (Hà Giang) phát triển kinh tế nhờ chính sách dân tộc

Đồng bào dân tộc Mông ở Sà Phìn (Hà Giang) phát triển kinh tế nhờ chính sách dân tộc

Cùng với triển khai các chính sách về phát triển kinh tế, đồng bào dân tộc tại Sà Phìn (Hà Giang) đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường từng bước thoát nghèo.
Cao Bằng: Điểm đến, kết nối và phát triển

Cao Bằng: Điểm đến, kết nối và phát triển

Được ví như “viên ngọc xanh” của Đông Bắc, tỉnh Cao Bằng hấp dẫn du khách không chỉ bởi non nước hữu tình mà còn bởi nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc.
Giải pháp nào khai thác giá trị văn hoá trong tiêu thụ sản phẩm của bà con dân tộc?

Giải pháp nào khai thác giá trị văn hoá trong tiêu thụ sản phẩm của bà con dân tộc?

TS. Chu Xuân Giao, Viện Nghiên cứu Văn hoá, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chia sẻ về giải pháp khai thác giá trị văn hoá trong tiêu thụ sản phẩm của bà con dân tộc
Phú Thọ phát huy hiệu quả các nguồn lực và bản sắc văn hóa địa phương

Phú Thọ phát huy hiệu quả các nguồn lực và bản sắc văn hóa địa phương

Phú Thọ xác định khai thác có hiệu quả các nguồn lực và bản sắc văn hóa; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Quảng Ngãi: Đưa sản phẩm miền núi đến với người tiêu dùng

Quảng Ngãi: Đưa sản phẩm miền núi đến với người tiêu dùng

Phiên chợ nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng miền, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Ngãi.
Đưa văn hoá vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng dân tộc: Cần tổng hoà nhiều giải pháp

Đưa văn hoá vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng dân tộc: Cần tổng hoà nhiều giải pháp

Bà Bế Hồng Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc chia sẻ giải pháp đưa giá trị văn hoá vào sản xuất tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng dân tộc
Khai thác giá trị văn hoá trong phát triển sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khai thác giá trị văn hoá trong phát triển sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Việc gắn giá trị văn hóa trong phát triển sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giúp sản phẩm dễ dàng được tiêu thụ trong và ngoài nước.
Longform | Chè Suối Giàng và ước mơ thương hiệu quốc gia, vươn tầm quốc tế

Longform | Chè Suối Giàng và ước mơ thương hiệu quốc gia, vươn tầm quốc tế

Chọn khởi nghiệp từ sản phẩm chè Suối Giàng của miền núi Yên Bái, Hợp tác xã hệ sinh thái du lịch Suối Giàng đã hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho bà con.
Thương cảng Hội An: Từ thương cảng xưa để nhìn về phát triển kinh tế biển ngày nay

Thương cảng Hội An: Từ thương cảng xưa để nhìn về phát triển kinh tế biển ngày nay

Những thập niên gần đây, giới khoa học trong nước, quốc tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nghiên cứu về Hội An và hệ thống thương cảng Việt Nam.
Nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam

Nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam

Việc nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam giữ vai trò quan trọng hàng đầu để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước.
Lào Cai: Phụ nữ Tày vùng cao Bản Liền - Bắc Hà tìm hướng giảm nghèo bền vững

Lào Cai: Phụ nữ Tày vùng cao Bản Liền - Bắc Hà tìm hướng giảm nghèo bền vững

Hội LH Phụ nữ xã Bản Liền đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ trên địa bàn tìm hướng làm ăn phù hợp, giảm nghèo bền vững.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động